קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

המדריך השלם לביטוח סיכונים מיוחדים

"ביטוח סיכונים מיוחדים" זה נשמע אקזוטי, ואכן, מדובר בביטוח ייחודי בנוף העסקי הגלובאלי, ביטוח סיכונים מיוחדים נוצר כמתן מענה איכותי ומקיף עבור דרישות העולם העסקי המתפתח במהירות מסחררת. בעלי מקצוע, חברות ותאגידים שונים, מקבלים מדי יום עשרות החלטות הנוגעות לעבודתם השוטפת, החלטות אשר מעמידות אותם בסכנת חשיפה כנגד תביעות בקרות נזקים אשר נגרמו כתוצאה מהחלטה שנעשתה במסגרת עבודתם המקצועית, ועלולה להשפיע על הסובבים הבאים עמם במגע מתוקף עבודתם.

הסקטור העסקי והמקצועי, בו נלקחות מדי יום החלטות רבות הנוגעות לחייהם של רבים, נזקק לביטוח סיכונים מיוחדים, כזה שיהווה מגן כיסויי נרחב ואיכותי בשעת הצורך. ביטוח סיכונים מיוחדים, מעניק פתרונות ביטוחיים יצירתיים עבור דירקטורים ונושאי משרה בכירים רלוונטיים אחרים, אשר מתוקף תפקידם המקצועי חשופים לתביעות.

ממה מורכבת הפוליסה?

הפוליסה נתפרת על פי מידותיו של הלקוח/הארגון ועל פי צרכיו הייחודיים תוך לקיחה בחשבון של כלל הגורמים הסביבתיים: תחום, מיקום, ביצועים, תפקוד שוטף וכו'.

בנוסף, הפוליסה משמשת כגוף מייעץ ותומך בדירקטור/ נושא המשרה, על מנת שיחוש ביטחון בהובלת הארגון וקבלת החלטות על בסיס יומיומי. כיוון שברור כי דירקטור/נושא משרה הנתון תחת לחצים הנוגעים לתביעות באשר להחלטותיו המקצועיות, עלול לחשוש לפעול תחת מצב נתון בעת סיטואציה עסקית מורכבת.

 ביטוח סיכונים מיוחדים כוללת פוליסות מגוונות.

מדובר בפוליסות דינאמיות וייחודיות התואמות את מפת האינטרסים העסקית של כל סוג לקוח/ארגון:

פוליסת דירקטורים ונושאי משרה

מעניק הגנה מפני תביעות מצד עובדי החברה, בעלי המניות, לקוחות החברה, צד ג', גורמים ממשלתיים וגם כונסי נכסים בשעת צורך. התביעות הביטוחיות בתחום נוגעות לענייני חובת אמונים והפרתה, טעויות בשעת לקיחת החלטה מקצועית, הצגת עובדות שאינן תואמות את המציאות העסקית, ענייני סמכות וכמובן איך לא, מעשים הנעשים בתום לב.

מדובר בתחומים המסווגים כרגישים בעלי פוטנציאל נזק גבוה, שכן מדובר בהחלטות על בסיס שוטף של כל נושא משרה בכירה/דירקטור חברה, העלול להיות חשוף לתביעות בגינם. 

כל דירקטור או נושא משרה בכירה בארגון אותו הוא מייצג יכול להיות פוטנציאלית חשוף לתביעות, שכן ההחלטות שהוא מקבל יכולות להשפיע על התנהלות החברה מול כל הגורמים הבאים עימה במגע, ולכן חשוב שהחברה תבטח את בעלי התפקידים הבכירים הנמנים עם מעגל מקבלי ההחלטות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה. שילובה של הפוליסה תחת ביטוח סיכונים מיוחדים יעניק כיסוי ביטוחי מלא ומותאם באופן אישי עבור כל נושא משרה / דירקטור ארגוני.

פוליסת אחריות מקצועית

מעניקה הגנה עבור עסקים ובעלי מקצועות חופשיים החשופים לתביעות על רקע של רשלנות או אחריות מקצועית. פוליסה המותאמת עבור מהנדסים, כלכלנים, רופאים אנשי כספים בכירים, תהיה מחויבת מציאות תחת מטריית ביטוח סיכונים מיוחדים, בין היתר עוסקת הפוליסה בכיסוי תביעות נזיקין בעקבות פגיעות עקב שימוש במוצר, שירות או ייעוץ מקצועי.

פוליסת ביטוח סייבר

ביטוח סייבר מהווה שכבת הגנה עבור חברות וארגונים אשר מושתתים לרוב על מאגרי מידע דיגיטליים ונדרשים להבטיח תקינות ורמת אבטחה איכותית באופן רציף ושוטף, כחלק מאמנת השירות ללקוחותיהם. החשש הגדול ביותר הינו מתקפת סייבר וגניבת מידע וזהויות, שכן לרוב מדובר במידע אישי רגיש ובעל רמת סיווג חשאית גבוהה, על כן מדובר בפוליסת חובה עבור ארגון בעל מידע ארגוני דיגיטלי, תחת ביטוח סיכונים מיוחדים.

בשל אופיו הייחודי, הטיפול בביטוח סיכונים מיוחדים, הינו עניין הנתון לטיפולם של אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, אצלנו בסוכנות הביטוח אמנון גור, מועסקים עורכי דין וכלכלנים, כולל מחלקה משפטית ייחודית המתמחה בסוגי ביטוח שונים ומטפלת במאות תיקי ביטוח סיכונים מיוחדים.