ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מגן מפני תביעות אשר הוגשו על ידי עובדים, ותביעות שהוגשו על ידי בעלי מניות בגין פעילויות הנהלה שכתוצאה מהן נגרם נזק לבעלי המניות.

כל אדם הפועל בתפקידי הנהלה או פיקוח בכל התאגדות משפטית חוקית חשוף לסיכון של תביעות אישיות. המוצר הבסיסי ביותר אשר יספק הגנה עבור נושא זה, הינו ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. חוק החברות נותן גישה לכל עובד על מנת להגיש תביעות אישיות כנגד כל דירקטור או בעל תפקיד בחברה בגין ההחלטות הניהוליות שקיבל במסגרת תפקידו.

בואו נעשה את זה פשוט, מה זה ביטוח דירקטורים?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא מוצר אשר שומר על כל בעלי ההחלטות בחברה ועובדים אשר מחזיקים במשרה בכירה בחברה מפני קבלת החלטות ותביעות שמקבל במסגרת התפקיד.

ביטוח דירקטורים – למה צריך את זה?

במחקרים בארה"ב נחשף כי הסכום הכספי שבעל משרה נדרש לשלם בטרם הגעתו למשפט הוא כחצי מיליון דולר. בעולם המתקדם שלנו אנשים לעתים נוטים לקבל החלטות לא פשוטות בתור בעלי תפקידים, שאף לפעמים הפחד מתביעה מונע מהם לקחת החלטה קשה ואף גורלית. ביטוח דירקטורים מגן עליך מפני תביעות אישיות נגדך עקב החלטות עסקיות.

ביטוח נושאי משרה איך זה עובד?

בעת מקרה ביטוחי הפוליסה מופעלת ומאפשרת לנהל את התהליך המשפטי ללא צורך בהוצאות נוספות. רק ככה ניתן להקצות למקרים אלו את טובי המומחים ולא לחסוך לרגע בהגנה המשפטית שבעל משרה נדרש לה.

בשורה התחתונה – זה ביטוח נושאי משרה חשוב מאוד לכל עסק. מעבר להיותו מכסה מתביעות בעלי מניות הביטוח נותן מענה גם לתביעות עובדים בגין כל נושא. כולל תביעות שווא שנועדו להזיק במכוון לעסק או לבעל התפקיד.

0 / 5. 0

ליצירת קשר