קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
עם גור קבוצה לביטוח

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מכסה את האחריות הניהולית של בעלי תפקיד מפתח בארגון ונועד להגן מפני תביעות שהוגשו על ידי עובדים או בעלי מניות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מהחלטות מנהלתיות.

ביטוח אנשי מפתח ונושאי משרה בכירים

עבור אלו תפקידי מפתח מיועדת הפוליסה?

חברי דירקטוריון – ההנהלה העליונה בתאגיד, בחברה או בעמותה שתפקידה לפקח על הדרג המנהלי, לקבוע את מדיניות החברה, תוכניות הפעולה, מבנה השכר, וכדומה.

נושא משרה – נחשב כמי שמקבל את הוראות ישירות ממנכ"ל החברה ולכן מוגדר כעובד בכיר מאוד.

כיצד הפוליסה נועדה להגן על דירקטורים ונושאי משרות?

הפוליסה תכסה מחדלים שנעשו עקב טעות, השמטה, הפרת חובה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקיד נושא משרה או כחבר דירקטוריון. בחברה פרטית הפוליסה תכסה את נושאי המשרה בלבד.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניק הגנה מפני תביעות של: בעלי המניות, עובדי החברה, ספקים, לקוחות וצד ג'. הביטוח יכלול גם כיסוי הוצאות משפט הכוללות הוצאות על חקירה, הליכים פליליים והליכים משמעתיים. כלומר, ההחזרים יהיו כנגד קבלות או הוכחות על הוצאות ויהיו מותנות באישור מוקדם של חברת הביטוח. *הביטוח יכסה תביעות בתנאי שהוגשו במהלך תקופת הביטוח.

*חידוש הביטוח יחשב כרצף ביטוחי.

האם הפוליסה היא אחידה וקבועה?

מכיוון שהפוליסה מוגדרת כאחריות ניהולית היא אינה אחידה בין החברות, מומלץ להשוות את התנאים והכיסויים בעת רכישתה. לפוליסה יצורף בדרך כלל נספח שינויים המרחיב את הכיסויים הסטנדרטיים המוענקים במסגרת הפוליסה, לכן כדאי להגדיר את נושאי המשרה בפוליסה והאם הנספח מכסה אותם.

מה נדרש מנושא המשרה לצורך עריכת הביטוח?

✓ מילוי טופס הצעה
✓ להעביר דוחות כספיים, נספח פיננסי עדכני וטבלת בעלי מניות
✓ סטטוס עדכני מעורכי הדין של החברה במקרים שבהם קיים נושא משפטי פתוח

ביטוח לנושאי משרה וחברי דירקטוריון שפרשו או סיימו את תפקידם

דירקטור שסיים את עבודתו, עדיין יכול להיתבע על מקרים שקרו בזמן שכיהן בתפקידו, ולכן חשוב לחדש את ביטוח הדירקטורים ולוודא שיש בפוליסה כיסוי גם עבור חברי דירקטוריון שפרשו מתפקידם.

החרגות נוספות שקיימות בפוליסה

תביעות בין שני נושאי משרה

במרבית הפוליסות קיים סעיף אשר אינו מכסה תביעה של נושא משרה אחד כנגד נושא משרה אחר, וזאת כדי למנוע מקרים של הונאת חברת הביטוח באמצעות שיתוף פעולה בין שני נושאי משרה

כיסוי ביטוחי מחוץ לגבולות המדינה

בעת ההצטרפות לפוליסה חשוב לציין אם נדרש כיסוי גם בחו"ל. הגבולות הגיאוגרפיים משתנים בין הפוליסות השונות ויש לבדוק האם הם מתאימים לדירקטוריון המבוטח.

חריגים שאינם מכוסים בפוליסה

ישנם חריגים כלליים שלרוב אינם מכוסים בכל הפוליסות גם תמורת עלות נוספת וחשוב לברר מה הם. חריגים לדוגמא: נזקים פיזיים או הרס רכוש, תביעה בגין זיהום אוויר או קרקע, סיכונים גרעיניים, תרמית או הונאה פלילית של נושא המשרה.

כיסוי ביטוחי לחברות ציבוריות

חברות ציבוריות מומלץ להרחיב את הפוליסה לכיסוי בגין תביעות ניירות ערך וביניהן גם תביעות ייצוגיות או נגזרות וכדאי לברר האם יש מקום להרחבה זו בהתייחס לסטטוס המשפטי של המבוטח.

כיסוי רטרואקטיבי

חשוב לוודא שחברת הביטוח החדשה מאשרת להוסיף סעיף של כיסוי רטרואקטיבי עבור האירועים שהתרחשו בטרם התחילה הפוליסה ותאריך המשכיות על מנת לייצר רצף ביטוחי והמשכיות. ללא סעיף זה, חברת הביטוח החדשה לא תכסה תביעה כנגד המבוטח עבור אירוע שקרה לפני מועד תחילת הביטוח. עם זאת, יש להבהיר כי אם המעשה בגינו מוגשת התביעה לא היה ידוע לבעל המשרה, הוא עדיין יכוסה במסגרת הפוליסה.

ביטוח דירקטורים שמירה על בעלי ההחלטות

לסיכום והצטרפות לקבוצת גור ביטוח

לסיכום יש להדגיש כי קיים שוני רב בין חברות הביטוח הן מבחינת הכיסויים והן מבחינת ההחרגות. חשוב להשוות ולברר, אילו כיסויים קיימים, מה הן ההרחבות המוצעות בתוספת פרמיה ואילו חריגים לא ניתן לבטל או לשנות.

אנחנו קבוצת גור, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל נשמח ללוות אתכם בבחירת הפוליסה המתאימה ביותר לנושאי משרה וחברי דירקטוריון, הן מבחינת תחום העיסוק והן מבחינת היקף הפעילות ותחום האחריות, כדי לוודא שתענה על הצורך בצורה הטובה והרווחית ביותר עבורכם.

לקבלת מידע נוסף, צרו איתנו קשר ותענו בהקדם!

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר