בעל עסק, בין אם העסק שלך קטן או גדול, פרט לביטוח תכולה ומבנה, על מנת להבטיח כיסוי מיטבי לעסק שלך, מומלץ לך לשקול לעשות גם ביטוח עסק צד ג'.

ראש שקט גם בימים גשומים

בכל עסק, מצליח ככל שיהיה, לצד הבטחות ללקוח קיימות גם סכנות בלתי צפויות. ביטוח צד ג', כשמו כן הוא, ומטרתו לבטח צד שלישי (לקוחות העסק, ספקים ואנשים אשר מבקרים בבית העסק) מפני נזקים, שעלולים להיגרם להם בעת הימצאותם בבית העסק עצמו במהלך תקופת הביטוח.

לאילו מקרים הפוליסה תקפה?

האחריות החוקית כלפי צד שלישי, מבוססת על יום האירוע בו נגרמו הנזק או הפגיעה, כך שתביעת העסק לאחר סיום תקופת הביטוח תכוסה במידה וביום האירוע העסק היה מבוטח. האנלוגיה הזו תקפה גם בצורתה ההפוכה, כלומר, אם העסק נתבע במהלך תקופת הביטוח על אירוע שהתרחש במועד בו לא היה ביטוח לעסק, לא יהיה לו כיסוי ביטוחי.

ביטוח עסק מסוג זה מעניק הן כיסוי לנזק שנגרם לצד השלישי והן כיסוי לעסק עצמו בגין ההוצאות השונות שנדרש העסק להוציא עקב הנזק או הפגיעה שנוצרו. בדרך כלל מדובר בהוצאות גבוהות, ותביעה קטנה לכאורה בגין כסא שנשבר או מעידה בגלל ריצפה רטובה עלולים לגרום להפסדים עצומים במידה והלקוח אינו מבוטח, לפגוע בתפקודו של העסק ואף לגרום לקריסתו.

ביטוח עסק צד ג' – מרכיבי הפוליסה

 • גבול האחריות – הסכום המקסימאלי אותו תשלם חברת הביטוח בגין הפעלת הפוליסה. ככל שהסכום גבוה יותר, כך עולה מחיר הפרמיה.
 • השתתפות עצמית של המבוטח – גם במקרה זה קיים יחס ישיר בין סכום ההשתתפות למחיר הביטוח.

ניתן לרכוש פוליסת ביטוח לעסקים עבור צד ג' עם הרחבות, המותאמות לעסק, לפעילותו ולצרכיו, אך במרבית המקרים מומלץ לרכוש פוליסת צד ג' לעסק ופוליסות נפרדות על מנת לכסות חריגות באופן מיטבי ביותר, לדוג' כיסוי לעבודות חוץ, המבטח את בעל העסק כאשר הוא מבצע את עבודתו מחוץ לבית העסק או בבית הלקוח. דוגמה נוספת היא הרחבה לאחריות צולבת, המעניקה כיסוי לבעלי מבנים, המבטחים את שוכריהם, לדוג' מרפאות המבטחות רופאים השוכרים באופן פרטי חדר טיפולים.

בנוסף, הפוליסה מכסה בדרך כלל הוצאות משפט סבירות, הממנות הליכי הגנה בבית משפט, אך קיימות הגבלות רבות בעניין זה, ובעת בניית הפוליסה חשוב להסדיר עניין זה באופן ברור, ואף לקבוע מהו הסכום הסביר לכיסוי הוצאות אלו.

פוליסות נוספות שמומלץ לבחון לרכוש בנוסף

 • ביטוח צד ג' לרכבי העסק
 • חבות מעביד- ביטוח לכיסוי נזק פיזי לנגרם לעובד במהלך עבודתו בעסק
 • ביטוח צד ג' לכיסוי נזקי גוף או רכוש שנגרמו עקב שימוש במוצר שהעסק סיפק, ייצר או תיקן.
 • ביטוח אחריות מקצועית – ביטוח לכיסוי נזקים אשר נגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים מקצועיים של העסק.
 • ביטוח אש וביטוח פריצה ושוד
 • ביטוח אובדן תוצאתי- ביטוח לכיסוי פגיעה ברכוש העסק
 • ביטוח כספים- ביטוח מפני אובדן או גניבת כספים
 • ביטוח סחורות במעבר- למשנעים סחורות
 • ביטוח דמי מחלה של עובדים
 • ביטוח ציוד אלקטרוני- ביטוח לכיסוי נזק לחומרה, נתונים ואמצעי אגירה

0 / 5. 0