קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

למה חשוב לעשות ביטוח צד ג' לעסק?

פוליסת צד שלישי לעסק נועדה לספק שכבת הגנה מפני תביעות על נזקים שנגרמו למבקרים במבנה או בסביבת העסק כתוצאה מאירוע שהתרחש במבנה ונזקים שנגרמו על ידי עובדי העסק לצד שלישי במסגרת עיסוקם (גם מחוץ למשרדים).

לאילו מקרים הפוליסה תקפה?

האחריות החוקית כלפי צד שלישי, מבוססת על יום האירוע בו נגרם הנזק או הפגיעה. כך למעשה אם התביעה נעשתה לאחר סיום תקופת הביטוח, היא תכוסה במידה וביום האירוע העסק היה מבוטח. האנלוגיה הזו תקפה גם בצורתה ההפוכה, כלומר, אם העסק נתבע במהלך תקופת הביטוח על אירוע שהתרחש במועד בו לא היה ביטוח לעסק, לא יהיה לו כיסוי ביטוחי.

ביטוח זה מעניק הן כיסוי לנזק שנגרם לצד השלישי והן כיסוי לעסק עצמו בגין ההוצאות השונות שנדרש העסק להוציא עקב הנזק או הפגיעה שנוצרו. בדרך כלל מדובר בהוצאות גבוהות, ותביעה קטנה לכאורה בגין כסא שנשבר או מעידה בגלל ריצפה רטובה עלולים לגרום להפסדים עצומים הבמידה והלקוח אינו מבוטח, לפגוע בתפקודו של העסק ואף לגרום לקריסתו.

מהם מרכיבי הפוליסה ומה היא מכסה?

ביטוח צד ג לעסק נועד לכסות פגיעות בגוף או ברכוש והן יכוסו בתנאי וישנה רשלנות מטעם המבוטח ועובדיו או ליקויים בשטחי העסק שאינם מטופלים כראוי. הפוליסה מורכבת ממספר סעיפים:

✓ אופי הפעילות העסקית

✓ מידת חשיפה לצד שלישי

✓ הערכת גובה הפיצוי המבוקש

✓ מצב תביעות קודמות

כדי להתאים את עלות הפוליסה באופן המשתלם ביותר עבור העסק, יש להתייחס לגבול האחריות וגובה ההשתתפות העצמית של המבוטח:

 • גבול האחריות – הסכום המקסימאלי אותו תשלם חברת הביטוח בגין הפעלת הפוליסה. ככל שהסכום גבוה יותר, כך עולה מחיר הפרמיה.
 • השתתפות עצמית של המבוטח – גם במקרה זה קיים יחס ישיר בין סכום ההשתתפות למחיר הביטוח.

הרחבות נוספות לפוליסת צד ג'

ניתן לרכוש פוליסת ביטוח לעסקים עבור צד ג' עם הרחבות המותאמות לצורכי העסק על מנת לכסות מקסימום חריגות:

עבודות חוץ – מבטח את בעל העסק כאשר הוא מבצע את עבודתו מחוץ לבית העסק או בבית הלקוח.

סעיף ויתור על שיבוב / תחלוף בפוליסה – מתייחס למשכיר המבנה והשוכרים בו, כאשר בעל מבנה מבקש מהשוכר לכלול גם אותו בביטוח צד שלישי של העסק בגין פעילות שהוא מבצע בבית העסק בלבד. המשמעות היא שחברת הביטוח לא תוכל לתבוע את בעל המבנה או את השוכר מפני נזקים שיגרמו ע"י אחד הצדדים למבנה מכיוון ששניהם מכוסים באותה פוליסה.

גבולות טריטוריאליים – ניתן להרחיב את הכיסוי גם אם הפעילות העסקית קיימת מחוץ לגבולות המדינה.

פוליסות נוספות שמומלץ לבחון לרכוש בנוסף

 • ביטוח צד ג' לרכבי העסק
 • חבות מעביד- ביטוח לכיסוי נזק פיזי לנגרם לעובד במהלך עבודתו בעסק
 • ביטוח צד ג' לכיסוי נזקי גוף או רכוש שנגרמו עקב שימוש במוצר שהעסק סיפק, ייצר או תיקן.
 • ביטוח אחריות מקצועית – ביטוח לכיסוי נזקים אשר נגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים מקצועיים של העסק.
 • ביטוח אש וביטוח פריצה ושוד
 • ביטוח אובדן תוצאתי- ביטוח לכיסוי פגיעה ברכוש העסק
 • ביטוח כספים- ביטוח מפני אובדן או גניבת כספים
 • ביטוח סחורות במעבר- למשנעים סחורות
 • ביטוח דמי מחלה של עובדים
 • ביטוח ציוד אלקטרוני- ביטוח לכיסוי נזק לחומרה, נתונים ואמצעי אגירה

למידע נוסף על סוגי הפוליסה הנפוצים ביותר לעסקים >>