קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח סחורה בהעברה
עם גור קבוצה לביטוח

ישנם בתי עסק אשר משנעים ציוד, סחורה, רכוש, כלי עבודה, חומרי גלם וכדומה ממקום אחד שבו הם מאוחסנים למקום אחר שבו אמורה להתבצע הפעילות העסקית. בעת העברה מאתר אחד למשנהו, הציוד שאותו מעבירים חשוף לסיכונים שונים שאותם נדרש לבטח.

מהו ביטוח סחורה בהעברה?

בעת העברת רכוש ממקום אחד למקום אחר, הרכוש המועבר יכוסה בכלי־הרכב המוביל מרגע הטענתו על הרכב ועד הגעתו ופריקתו במקום היעד הסופי. בביטוח זה ניתן לבטח רכוש בלבד, ונדרש שתהיה זיקת ביטוח – קשר אמיתי  בין המבוטח לרכוש (אדם לא יוכל לבטח רכוש שאינו שלו). הפוליסה היא במסלול כל הסיכונים, כלומר, כל נזק מכוסה אלא אם צוין מפורשות בפוליסה שאיננו בכיסוי. הכיסויים המפורטים הם אש, ברק, התפוצצות, התהפכות והתנגשות של כלי־הרכב המוביל, נזק עקב עצירת פתע ושוד.  הרחבת כיסוי פריצה ושוד בשעות היום כלולה בתוספת פרמיה. בעוד הכיסוי לפריצה בשעות היום הוא במלוא גבול האחריות שנקבע, כיסוי פריצה בשעות הלילה יהיה בד"כ בגובה 50% מגבול האחריות בפוליסה.

מהו ביטוח אחריות מוביל?

פוליסה זו היא המקבילה לביטוח סחורה בהעברה והיא מיועדת לחברות הובלה בלבד. בעת שביטוח סחורה בהעברה מתייחס לנזקים לרכוש ולציוד המועבר ונדרש שיהיה קשר בין המבוטח לרכוש, פוליסת אחריות מוביל מרחיבה את הכיסוי גם לאחריות החוזית בין חברת ההובלה לבין הלקוח, וכיסוי לאחריותו המקצועית של המוביל ובתנאי שהוכחה רשלנות המבוטח (חברת ההובלות). ביטוח זה משלים את הכיסוי של פוליסת סחורה בהעברה לדוגמה, בעל חנות רהיטים שכר חברת הובלה כדי להעביר את סחורתו מהמחסן אל החנות. בעת ההעברה אירע מקרה ביטוח והריהוט נשבר וניזוק. במסגרת ביטוח סחורה בהעברה יפוצה הלקוח על אובדן הסחורה לפי שוויה, ואילו במסגרת אחריות מוביל יפוצה הלקוח בגין נזקים נוספים שנגרמו לו ועליהם הוא יכול לתבוע את חברת ההובלה כגון אובדן רווחים. בהתאם לזאת, מומלץ לחברות הובלה  לרכוש את שתי הפוליסות מכיוון שהן משלימות זו את זו.

** ההבדלים המהותיים בין שני סוגי הביטוח הללו הם:

1.בביטוח סחורה בהעברה ניתן לבטח את רכוש המבוטח בלבד, ואילו בפוליסת אחריות מוביל לא ניתן לבטח רכוש (מכיוון שאינו שייך למוביל), אלא את אחריות המוביל כלפי הלקוח בעל הרכוש)

2.ביטוח אחריות מוביל יעניק כיסוי אך ורק אם הוכחה רשלנות המוביל, ואילו בפוליסת סחורה בהעברה הפוליסה תכסה כל נזק מלבד אלו אשר יוחרגו במפורט בפוליסה.

נקודות עיקריות

  • ביטוח סחורה בהעברה מעניק כיסוי בשטחי מדינת ישראל בלבד. סחורה או ציוד המגיעים מחו"ל נדרשים לביטוח אחר הנקרא "ביטוח ימי" או "ביטוח אווירי".
  • הפרמיה לביטוח מחושבת לפי שווי הרכוש המועבר לפי ערכו הריאלי. לפיכך, הביטוח כפוף לסעיף "תת ביטוח" אשר משמעותו היא שאם הרכוש בוטח בסכום הנמוך משמעותית מערכו האמיתי, בקרות מקרה ביטוח יפוצה המבוטח בסכום יחסי בהתאם לסכום שבו בוטח. לדוגמה, רכוש בוטח ב-75% מערכו בפועל (רכוש בשווי 100,000 ש" יבוטח בשווי של 75,000 ₪ בלבד), בעת תביעה, המבוטח יפוצה בסכום שהוא 75% בלבד משווי הנזק, דהיינו נזק בסך 50,000 ₪. אך בפועל המבוטח יקבל פיצוי בסכום של 37,500 ₪ בלבד.
  • בעת עריכת הביטוח, יש לציין את תקופת הביטוח, לתחום את הגבולות הגיאוגרפיים שבהם יחול הביטוח וכן לציין את פרטי הרכב או כלי־הרכב אשר יובילו את הרכוש (כולל מספר הרכב). ישנם מקרים חריגים שבהם ניתן יהיה לעשות ביטוח ללא ציון פרטי כלי־הרכב. הפרמיה תחושב לפי שווי הסחורה ברכב אחד ואז תוכפל במספר כלי־הרכב המובילים. בפוליסה תצוין תקרת פיצוי להובלה בודדת, ולסך כל הפיצוי לשנת ביטוח.
  • ניתן לבקש הרחבה (תמורת תוספת פרמיה) עבור גניבה מרכב חונה (בזמן חניית לילה לדוגמה), הכיסוי יהיה בד"כ בסכום מוקטן יותר. במקרה כזה חברת הביטוח תבקש לקבל גם את פירוט אמצעי המיגון הקיימים ברכב.
  • הביטוח לא יהיה בתוקף אם הנהג אשר נהג ברכב ההובלה ללא רישיון נהיגה תקף ו/או הנהג נהג תחת השפעת סמים

בעת עריכת ביטוח יש לתת את הדעת על ההבדלים בין סוגי הביטוח השונים ולבחור את סוג הפוליסה המתאים. לאחר בחירת המסלול ניתן לוודא את סכומי הביטוח והכיסויים, ולהתאימם לצורכי ההובלה או ההובלות.

צרו קשר עם קבוצת גור לרכישת ביטוח סחורה בהעברה:

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר