קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח אובדן רווחים
עם גור קבוצה לביטוח

כאשר מתרחש נזק למבנה או לרכוש של בית עסק, חנות או משרד, בנוסף לעלות תיקון הנזק עצמו, רווחי העסק נפגעים גם כן. לעיתים העסק לא יכול לחזור לתפקוד מלא או חלקי, הייצור נעצר, ולא ניתן להמשיך לתת שירות או למכור מוצרים. פגיעה זו נקראת בשפה הביטוחית "אובדן תוצאתי" או "אובדן רווחים", זהו נזק עקיף או נזק משני לנזק הפיזי הנגרם לרכוש.

ביטוח אובדן רווחים

מהו ביטוח אובדן רווחים?

ביטוח זה יפצה את העסק המבוטח עבור הנזקים הכספיים שייגרמו לו בעקבות נזקים פיזיים למבנה או לרכוש. רק נזקים שיכוסו במסגרת ביטוח העסק, ניתן יהיה לתבוע בגינם ביטוח אובדן רווחים ובתנאי שנרכש כיסוי זה בפוליסה. הפיצוי שיינתן נועד לשיקום העסק ולהחזרתו לתפקוד שבו היה טרם קרות הנזק,  ולא נועד כדי להיטיב את מצב העסק כי אם להחזירו למצב הקודם, גם אם מצבו הקודם היה הפסד), כך למשל כאשר מדובר בעסק בתחילת דרכו, או עסק שהינו הפסדי, נבטח בד"כ את ההוצאות הקבועות של בית העסק אשר ימשיכו לחול בכל עת, גם אם העסק אינו פעיל בעקבות נזק.

מהם מרכיבי הכיסוי בפוליסה?

הפוליסה מכסה שלושה מרכיבים:

  • אובדן הוצאות קבועות – לכל עסק ישנן הוצאות שאינן תלויות בפעילות העסק, כגון: שכירות, שכר עובדים ומנהלים, רישיונות, הוצאות לרשויות כגון ארנונה ומיסים, תשלומים לרואה חשבון או עורכי־דין וכדומה. הוצאות אלו יכוסו בשונה מהוצאות שאינן קבועות, כגון: הוצאות חשמל למכונות, תשלומים לספקים, עמלות, חומרי גלם וכדומה. אשר לא יכוסו.
  • רווח נקי לפני מס (או הפסד) – ניתן לבטח אפילו עסקי בהפסד, במטרה שלא לגרום לעסק להפסדים גדולים אף יותר. הביטוח יכסה את אותם מרכיבים במחזור המכירות שמושפעים מהפסקת פעילות העסק.
  • המרכיב האחרון הוא הוצאות התפעול אשר גדלות בזמן שיקום העסק.

נקודות שחשוב להכיר טרם הרכישה

מכיוון שפוליסת ביטוח אובדן רווחים, אינה פוליסה אחידה וזהה לכל החברות (וישנו גם שוני בין סוגי העסקים השונים), יש לשים לב לכמה נקודות חשובות ולוודא כי הן מתאימות לביטוח העסק:

ביטוח אובדן רווחים קשור באופן ישיר לביטוח העסק, מבנה או רכוש

מכיוון שכך, חשוב להקפיד שכל מרכיב שמבוטח בביטוח עסק, יכוסה גם בפוליסת אובדן תוצאתי ולהיפך. סעיפים שלא מכוסים בביטוח עסק, לא יכוסו גם בביטוח אובדן הכנסות. חריג לכך הם נזקים שאינם מכוסים מכיוון שהם מתחת להשתתפות העצמית. במקרה כזה, יהיה להם כיסוי בפוליסה זו. מכיוון שישנו קשר הדוק שכזה, יש לרכוש את שני הביטוחים באותה חברת ביטוח כדי לשמור על הקשר היחיד והזיקה בין תביעת ביטוח אובדן רווחים לבין תביעה במסגרת פוליסת אש מורחב.

השתתפות עצמית בפוליסת אובדן רווחים הינה בימים

כלומר המבטחת קובעת את ימי ההשתתפות העצמית (הראשונים) בהם האובדן יהיה על חשבון המבוטח (מקובל לקבוע בין 3 ימים השתתפות עצמית ועד 7 ימים תלוי בתנאי הפוליסה), כך שלאחר תקופה זו הקבועה בפוליסה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח.

תקופת השיפוי נקבעת גם כן מראש

לא ניתן להאריכה לאחר קרות הנזק (גם לא תמורת תשלום נוסף). הפרמיה מחושבת בהתאם לרווח הגולמי ותקופת הפיצוי, בדרך כלל תקופת שיפוי שנתית (12 חודשים) תחויב בפרמיה מלאה, כאשר ככל והמבוטח יבחר תקופת שיפוי קצרה יותר (3 או 6 חודשים) הוא יקבל הנחה בגובה של כ- 30% מהפרמיה השנתית. כמובן שאם השיקום של העסק יהיה מהיר יותר והעסק יחזור לעבודה מלאה תוך פרק זמן קצר יותר – חישוב תגמולי הביטוח יהיה בהתאם.

חברת הביטוח תשפה את העסק המבוטח, אך ורק בתנאי שנעשו בו פעולות שיקום והוא חזר לתפקוד. מהות הביטוח היא להחזיר את המבוטח – במקרה זה עסק, חנות או מפעל למצב שבו היה לפני קרות הנזק. אם בעל העסק מחליט מסיבה כלשהי לא להמשיך ולחדש את הפעילות העסקית, הוא לא זכאי לפיצוי מכיוון שלא עמד בקריטריונים של הפוליסה.

**כמה מילים על ביטוח אובדן הכנסות. ביטוח זה קיים כפרק בתוך ביטוח העסק. הפוליסה פשוטה יותר להבנה, ללא תחשיבים מורכבים והיא מוגבלת בזמן הפיצוי שבה. הפוליסה תכסה את אובדן הכנסות העסק עקב הנזק הפיזי שנגרם לו, והחישוב הוא לפי המחזור השנתי של העסק בלבד. הכיסוי לתקופה של 120 יום בלבד ומחושב לפי אובדן הכנסה יומית של המבוטח. ישנן פוליסות שמעניקות כיסוי גם במקרים של אובדן הכנסה חלקי**

התסכלות על הפרטים הקטנים בפוליסה

ביטוח אובדן תוצאתי נראה ביטוח מורכב והוא אכן כזה. ההתייחסות לכל הפרטים הקטנים בניהול ובתפקוד העסק הם אלו שגורמים למורכבות שלו, אך הם אלו שמאפשרים לביטוח להיות גמיש מספיק כדי להתאים את עצמו בצורה מקסימלית לכל עסק המוצע לביטוח. מכיוון שאין שני עסקים זהים אפילו באותו תחום, אין סיבה שהביטוחים שלהם יהיו זהים. בעל עסק אשר מעוניין לרכוש ביטוח, כדאי שיעשה זאת תוך שימת דגש מרובה לייחודיות של העסק.

ביטוח אובדן רווחים

לסיכום והצטרפות לקבוצת גור ביטוח

סוכנות הביטוח של קבוצת גור תעמיד לרשותכם את אנשי המקצוע המובילים בתחום, הניסיון והידע שנצבר בחברתנו, מאפשרים לנו להבטיח לכם כבעלי עסקים, את השקט הנדרש לכם לביצוע עבודתכם.

אנא צרו עמנו קשר עוד היום לעריכת פוליסת ביטוח אובן רווחים מקיפה ומדויקת עבורכם.

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר