קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

סוכן ביטוח לעסקים – נקודות שחשוב לוודא

פתיחת עסק חדש היא נקודת ציון נהדרת, אך היא תהיה כרוכה בניהול שוטף המורכב מאלפי פרטים קטנים. תחילה יש לנהל מגוון פעולות הקשורות לסוג העסק בהתאם לאופי פעילותו: חיפוש מקום, חיפוש מבנה מתאים, קליטת עובדים איכותיים והכשרתם, לזהות לקוחות פוטנציאלים, להשקיע בפרסום, להשקיע באבטחת מידע ועוד.

תחזוקה של עסק קיים מצריכה עבודה יומית על התפתחות, צמיחה, שיפור וכמובן גם לדאוג להגנה מפני גורמים שעלולים להביא לפגיעה בו.

כיצד ניתן להתאים את סוג הפוליסה לעסק?

ביטוח עסק איכותי, הוא לא עניין של מה בכך. על מנת שפוליסת ביטוח עסק תכסה את כלל הצרכים הארגוניים, יש לוודא כי כלל הפרמטרים נלקחים בחשבון ושלא נשמט אף פרט חשוב. שכן הדבר עשוי להוות הגורם המכריע לכאן או לכאן בקרות אירוע ביטוחי.

יש הבדל גדול בין ביטוחים לחנות בגדים ומפעל לייצור בגדים או בין פוליסות למסעדה ודוכן פלאפל.

בעת עריכת פוליסת ביטוח עסק, יש לקחת בחשבון את הסקטור העסקי, גודל הארגון, המבנה הארגוני, המבנה הפיזי, מהו צפי הסכנות הפוטנציאליות הנשקפות ומהו היקפן. כלל הפרמטרים הללו מתגבשים לכדי הערכת סיכונים ריאלית, המאפשרת לנו לערוך פוליסת ביטוח עסק בה, אשר תגן על העסק במקרה של אירוע ביטוחי עריכת הפוליסה והכיסויים שלה תהיה מבוססת על מספר גורמים:

✓ תחום העיסוק

✓ מיקום העסק

✓ מספר העובדים

✓ רמת הסיכון פיזית ומקצועית

✓ סוג הלקוחות וכו'.

סוכן ביטוח המיומן בעולמות העסקים, ידע להציע ולהתאים את כיסויים מותאמים לכל סוג עסק (מפעל, חנות, משרד או קליניקה) כדי לאפשר להמשיך בפעילות שגרתית במקביל לתביעה כספית שעלולה להיגרם מנזק או פגיעה כנגד פעילותו. במקרה של פגיעה כזו, תעניק חברת הביטוח למבוטח תשלום עבור תיקון הנזק, ואילו במקרה תביעה של צד שלישי, תפצה החברה את התובע בגין פגיעתו או פציעתו.

אלו כיסויים מוצעים לרוב בביטוח עסקים?

ביטוח אחריות מקצועית במסגרת ביטוח עסק לעסקים ולבעלי מקצועות חופשיים – במידה והנכם בעלי מקצוע מוסמכים המעניקים שירותים במסגרת עיסוקכם לקהל צרכנים רב, הנכם נתונים תחת איום של תביעה בגין רשלנות מקצועית. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מספקת לכם שכבת הגנה ביטוחית במקרה בו החלטה שלקחתם או פעולה שביצעתם במסגרת עבודתכם השוטפת גרמה נזק פיזי, נפשי או רכושי למי מלקוחותיכם או לגורם צד שלישי במישרין או בעקיפין.

כאמור, סוכן ביטוח עסקים ידע להתאים את סעיפי הפוליסה אך עם זאת, מומלץ להכיר לפני את הכיסויים השונים, כדי לוודא שעסק מוגן היטב מפני תביעות ונזקים כספיים בלתי צפויים.

לפניכם הכיסויים המוצעים במסגרת ביטוח כולל לעסקים:


ביטוח מבנה ותכולה של העסק – ניתן לבטח את העסק ותכולתו מפני נזקים שונים, כגון: אש, פריצה, נזקי מים או נזקי טבע וכדומה.

ביטוח צד שלישי – ביטוח זה מעניק כיסוי לבעל העסק מפני תביעות של לקוחות, ספקים, מבקרים או כל אדם אחר הנפגע מהעסק. ביטוח זה כולל גם תביעות של לקוחות במקרים שבהם נפגעו מחוץ לתחומי העסק עצמו. דוגמה לכך היא לקוח שהזמין משלוח ממסעדה והמזון היה מקולקל.

ביטוח חבות מעבידים – ביטוח עבור בעלי העסק ומנהליו הבכירים מפני תביעות של עובדים.

ביטוח אובדן רווחים – ביטוח זה מעניק פיצוי במקרה שבו העסק נפגע ולא ניתן להפעילו, למשל במקרה של שרפה או הצפה בחנות, שבגינה המקום נסגר לפרק הזמן שנדרש כדי לשפץ את המקום ולהחזירו לפעילות.

ביטוח סייבר – זהו כיסוי רלוונטי מאוד לתקופה שבה אנו חיים, שכן עסקים רבים מתנהלים באמצעות מחשבים, רשתות מידע ממוחשבות והאינטרנט ומהוות כר פורה לסיכונים שונים.

אנו בקבוצת גור נשמח להציע עבורכם את כל הכיסויים בהתאם לסוג העסק שבבעלותכם בליווי סוכן ביטוח עסקים מומחה ומקצועי, שידע לבחון ולהתעמק בפרטים החשובים. פוליסה עסקית היא מצרך חשוב וחיוני עבור מי שרוצה להגן על מפעל חייו בכל דרך אפשרית, למידע נוסף צרו עמנו קשר.