קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

עלות ביטוח דירקטורים וסעיפים שכדאי לשים לב אליהם

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, מהווה היום את אחד הביטוחים המבוקשים ביותר בתחומי הביטוח העסקי, לצד ביטוח סייבר כמובן. ביטוח דירקטורים אינו שווה ערך ביטוח משרד, שכן, בעוד זה עוסק במבנה ורכוש העסק, כאן מדובר על פעילות עסקית שוטפת ומיועד להגן על הצדדים השונים בקרות אירוע ביטוחי שלצידו נגרם נזק.

כאשר בוחנים ביטוח דירקטורים עלות, יש לעשות זאת אל מול הריסק אשר קיים בעת קיומה של טעות. במקרים רבים כאשר מדובר בצוות השדרה הניהולית של חברה/ארגון, ישנם כספים רבים המונחים על השולחן. כל טעות קטנה עשוייה לעלות הון כלכלי/או הון אנושי, במקרה של איבוד לקוחות. על כן יש לוודא באופן אחראי ומחושב את אבטוח הסיכונים הפוטנציאלים ככל הניתן.

האם ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ככלל הביטוחים?

חשוב לציין במאמר מוסגר כי ביטוח דירקטורים הוא אינו מוצר מדף, מדובר בפוליסה ייחודית, המותאמת באופן מדויק למידות הארגון, צרכיו העסקיים, הנפשות העסקיות הבכירות הפועלות בו ואופן ממשקי העבודה של כל אחת מהן. ביטוח הדירקטורים מעניק מענה מיידי ותפור מידות עבור כל תרחיש העשוי לפגום בפעילות הארגון, זאת במטרה לאפשר המשכיות של פעילות רציפה ותקנית ללא הסחות דעת וכיס.

פוליסת אחריות מקצועית גנרית אינה מעניקה מענה נקודתי בעת מחלוקות נקודתיות ועל כל דירקטור לוודא כי יש ברשותו ביטוח דירקטורים רלוונטי. העלות של ביטוח שכזה הינה נגזרת של פעילותו, הסקטור אליו משתייך הארגון, ומערך הסיכונים הקיים.

ביטוח דירקטורים איכותי יעניק כיסוי ביטוחי לא רק בעת פסיקת פיצויים על ידי בית המשפט, אלא סיוע כספי גם לכל אורך התהליך, אשר עשוי להיות ארוך ומתיש, אובדן ימי עבודה, סיוע משפטי, עדי הגנה מומחים, הוצאות מוניטין ועוד ועוד. כל אלה עשויים להסתכם בסכומים גבוהים מאוד.

סעיפים עיקריים בעת עריכת פוליסת ביטוח דירקטורים

  • כיסוי פיצויים במקרה של רשלנות
  • כיסוי הוצאות משפטיות לכל אורך הדרך במקרה של האשמה במרמה.
  • במקרה של הליכי פסילה של הדירקטור מטעם החברה, עשוי להיות זה מנוע מלעבוד בתחומו במשך תקופה ארוכה, כך שלמעשה יכולתו להרוויח כסף נפגעת אנושות. חשוב לוודא כי הפוליסה מאפשרת כיסוי הוצאות משפטיות לכל אורך תקופת הנליכים המתנהלים בבית הדין ולא רק בסוף המשפט.
  • במידה והארגון בכללותו מצוי תחת שלבי חקירה שונים, חשוב לוודא כי קיים בפוליסה סעיף העוסק בכיסוי כספי של שלבי ההליכים המשפטיים בנקודות לכל אורך הדרך.
  • כיסוי הדירקטורים/ החברה במקרה של ניסיון לטפול האשמות שווא מצד גורמים חיצוניים.
  • אפשרות לכיסוי פעילות דירקטורים גם לאחר מועד עזיבתם את הארגון, זאת כל עוד מדובר בתקופה הנקובה בפוליסה, והפוליסה עדיין בתוקף מטעם הארגון. זהו סעיף יעיל במיוחד במקרים של תביעות הנמשכות שנים רבות גם לאחר עזיבת הדירקטור את הארגון.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – פרטים ועלויות

עלות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה איכותי תקבע באופן פרטני ומדויק בלקיחת כל הגורמים והצרכים בחשבון. הצוות המקצועי של קבוצת גור, יעניק לכם את הסיוע הצמוד הנדרש לכם בעריכת פוליסת ביטוח דירקטורים אשר תגן עליכם באופן בו תוכלו לפעול ללא חשש לטובת הארגון שלכם.

ביטוח דירקטורים עלות מיוחדת