קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

זהירות! בעלי מניות, עובדים או לקוחות עלולים לתבוע אותך

הביטוי "ראש גדול – צרות גדולות" מוכר היטב לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בין אם הם משתייכים לארגונים, חברות או תאגידים, על בסיס יומיומי הם מתורגלים בקבלת החלטות קריטיות, העשויות להשפיע באופן טוטאלי על כלל עתידו העסקי והכלכלי של העסק בראשו הם עומדים. ההחלטות הנלקחות מדי יום ביומו ולעיתים באינטרוולים של שעות ודקות, פעמים רבות הן קריטיות וחורצות גורלות, כמובן שזהו פקטור התלוי בסקטור העסקי אליו משתייך הארגון ובתחום העיסוק הספציפי.

ישנם דירקטורים ונושאי משרה אשר תחומי העיסוק שלהם רגישים ביותר ונוגעים פעמים רבות להחלטות הרות גורל ובעלות השפעה על חיי אדם רבים ועל כן יש לתת על כך את הדעת ולוודא, כי ישנו ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מקצועי דיו על מנת להעניק כיסוי ביטוחי מלא ואפקטיבי בשעת הצורך.

למה נועד ביטוח מסוג זה?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, נועד על מנת להעניק לראשי הארגון, את השקט הנפשי הנדרש להם בעת ביצוע תפקידם. פעמים רבות, ההחלטות הקשות ביותר, הן אלה שיש לקחת תוך קור רוח ושיקולים עסקיים/אנושיים חדים ונטולי היסוס. אחד האופנים לנטרל חששות טבעיים הנלווים לאופן קבלת החלטות שכזה, הינו מתן שכבת הגנה, כך שמקבל ההחלטות יהיה "חופשי מדאגות" לגבי התכנותה של תביעה משפטית בגין טעות בקבלת ההחלטה שלו.

הפוליסה מיועדת בדיוק עבור הרגעים בהם נעשתה טעות, אמנם וודאי בתום לב, אך עדיין טעות, שכן כולנו בני אדם וטעויות הן חלק שגרתי (ויש האומרים אף נחוץ) משגרת חיינו.

הדבר החשוב ביותר לדעת בנוגע לפוליסה, הינו העובדה כי עצם קיומה מבטל כל השתתפות עצמית של המבוטח במקרה של אירוע ביטוחי. במידה וייפסקו הוצאות בשל נזק/פגיעה או הוצאות משפטיות, לנושא המשרה הבכיר, הביטוח יעניק לכך כיסוי מלא.

הפוליסה מעניקה כיסוי למבוטחיה מפני תביעות משפטיות מצד בעלי מניות, עובדי החברה או לקוחות, העשויים לתבוע בעקבות נזק אשר נגרם להם או תחושה כי נעשה להם עוול במסגרת אחריותו האישית של נושא המשרה הבכירה.

להלן הרחבות אופציונאליות לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה:

  • כיסוי ההוצאות משפטיות, בשל תביעה משפטית בשל חשדות כנגד המבוטח.
  • ביטול מלא של דמי השתתפות עצמית של המבוטח במקרה של תביעה בגין אחריות אישית.
  • הארכת תקופת הגילוי.
  • כיסוי מלא בקרות אירועים ביטוחיים בפריסה גאוגרפית בינלאומית.
  • הרחבות מותאמות אישית עבור כל עובד חברה על פי צורך ספציפי, על פי סיווג תפקידים "רגישים".
  • הרחבת ניהול משברי תקשורת.

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, הינה פוליסה ייחודית המותאמת לכל מבוטח באופן אישי על פי שקלול של פרמטרים רבים. הצוות המקצועי והמיומן שלנו בסוכנות הביטוח של אמנון גור, יישמח להעניק לכם את מיטב הייעוץ והליווי האישי בעת עריכת הפוליסה האיכותית ביותר הנחוצה לכם.

ביטוח חבות מעבידים לכיסוי פגיעה בקרב עובדי החברה

עבור הדרג הגבוה ביותר בהיררכיה הארגונית מומלץ לכסות את האחריות כלפי כלל העובדים באמצעות ביטוח חבות מעבידים, שמכסה נזקי גוף או מקרי מוות והוצאות משפטיות בגין תאונה או מחלה, שאירעו בעקבות העסקתם. הפוליסה המומלצת עבור כיסוי ביטוחי מסוג זה, היא על בסיס היום בו אירעה התאונה, שכן היא מכסה את המבוטח עבור אירועים ופציעות שחלו בתקופת הביטוח שנקובה בפוליסה, גם כאשר מוגשת תביעה בתום תקופת הפוליסה.

ואם בפוליסות המעסיק עסקינן, יש מקום להזכיר גם ביטוח חבות מוצר, שמכסה אותו מפגיעות שעלולות להיגרם לצרכן עקב רשלנות מצד היצרן או מצד המשווק, הן להוצאות המשפטיות הנילוות והן לפגיעות ב- 2 מקרים:

  1. גרימת מוות או כל סוג של נזק פיזי, מחלה, פגיעה פיזית או נפשית.
  2. גרימת נזק או אובדן לרכוש של צד ג', כולל נזק תוצאתי שנוצר כתוצאה מכך.