קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

קרן פנסיה
עם גור קבוצה לביטוח

קרן פנסיה היא מוצר פנסיוני נוסף המאפשר חסכון כספים לקראת הפרישה באמצעות הפקדת כספים חודשית, הן מהמעביד והן מהעובד. כמו כן היא מאפשרת הגנות נוספות כמו: קצבת נכות בעת אובדן כושר עבודה וקצבת שאירים בעת פטירת המבוטח.

בשנת 2008 יצא צו הרחבה לפנסיית חובה המחייב כל מעביד לבטח את עובדיו בהסדר פנסיה כלשהו. כל עובד זכאי להפקדות פנסיוניות ממעסיקו, כולל עוזרות בית ועובדים זרים.

הסדר פנסיוני לעובדים

ממה מורכבת פוליסת קרן פנסיה?

בפוליסת קרן הפנסיה ישנם רכיבים נוספים שהם קצבת נכות (המקבילה של ביטוח אובדן כושר עבודה) וכן קצבת שאירים (תשלומים ליורשים בעת מות המבוטח).

הפקדות העובד והמעביד השתנו ועלו מידי שנה במהלך השנים –2017-2008, כיום ההפרשה המינימלית קבועה. המעביד מחויב בהפקדה לפיצויים בסך של לפחות 6% מהשכר של העובד והוא יכול להגדיל הפקדה זו עד לסך 8.33% מהשכר.

כמו כן, הוא מחויב בהפקדה של 6.5% תגמולים (שניתן להגדילה עד 7.5%). העובד מצידו מחויב בהפקדה של 6% מהשכר (הוא יכול להגדיל עד 7%) עבור רכיב תגמולי עובד. סך כל ההפקדה לקרן הפנסיה היא 18.5% מהשכר. עובד לא יוכל לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני (גם אם כבר עזב את מקום העבודה), ולא יוכל למנוע תשלומים לקרן הפנסיה עבור חלקו בקרן.

כל עובד זכאי לקרן פנסיה שתפתח על־ידי מעסיקו (כולל עוזרות בית ועובדים זרים). בהנחה ולעובד לא היתה תוכנית פעילה חובת תחילת ההפקדות לקרן הפנסיה היא מתום שישה חודשי עבודה. אם לעובד יש קרן פנסיה פעילה (קרן שעברה ממעסיק קודם), חובת התחלת התשלום היא לאחר שלושה חודשים בלבד, אך על המעסיק יהיה לשלם לקרן הפנסיה רטרואקטיבית מיום תחילת העבודה.

קרנות פנסיה ברירת המחדל

רשות שוק ההון בחרה ארבע קרנות פנסיה אשר תהיינה קרנות ברירת המחדל. אם עובד לא בוחר את החברה שבה תנוהל קרן הפנסיה שלו, יעביר המעביד את הכספים לאחת ארבע הקרנות הללו. ההצטרפות לקרן ברירת המחדל נעשית ללא הצהרת בריאות (הנדרשת בקרן פנסיה רגילה) וללא חיתום רפואי.

הדבר למעשה מאפשר ביטוח לעובדים שלא התקבלו לקרן פנסיה רגילה עקב מצבם הרפואי, וכעת הם יכולים להתקבל לקרן פנסיה של ברירת המחדל. דמי הניהול בקרנות אלו הם נמוכים, ונשמרים כך למשך עשר שנים לפחות.

מימוש זכויות בקרן הפנסיה והצטרפות לקבוצת גור

בעת פתיחת קרן הפנסיה העובד רשאי לבחור את מסלול הביטוח המתאים לו, כך שהחלוקה בין שלושת מרכיבי הקרן יכולה להשתנות בהתאם לצרכיו.

לדוגמה, עובד רווק בן 28 וללא ילדים, יוכל לבחור מסלול ללא קצבת שאירים למשך השנתיים הראשונות בחברות בקרן, או עובד נשוי עם ארבעה ילדים קטנים יוכל לבחור מסלול בדגש על קצבת שאירים גדולה יותר וכדומה.

הגדלה/הקטנה של הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה תשפיע על החיסכון ועל הקצבה שתשולם ללקוח בהגיעו לגיל פרישה/זכאות.

קרן הפנסיה מבטיחה תשלומים בשלושה מקרים שונים:

  • קצבת זקנה – גיל הפרישה הקבוע לגברים 67 ולנשים הוא 62, אך הזכאות לקבלת הקצבה מקרן הפנסיה מתחילה כבר בגיל 60 (גיל זכאות).
  • קצבת נכות – קרן הפנסיה מבטיחה לעובד שאיבד את כושרו לעבוד, תשלומים חודשיים שתקרתם תהיה לא יותר מ-75% מהשכר המדווח.
  • קצבת שאירים – זוהי הקצבה החודשית שתשולם לאלמנה ולילדים במקרה פטירת המבוטח. אלמנה תהיה זכאית לקצבה לכל ימי חייה, וילדים זכאים לקצבה עד הגיעם לגיל 21.
הסדר פנסיוני לעובדים

אנחנו קבוצת גור, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל עובדים עם כל הגופים בשוק הביטוח והפיננסים בישראל ומלווים את לקוחותינו המעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח לקרן פנסיה.

לקבלת מידע נוסף על הפוליסה, ניתן למלא את הטופס למעלה או ליצור עמנו קשר ותענו בהקדם!

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר