קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

קרן השתלמות
עם גור קבוצה לביטוח

קרן השתלמות היא קופת חסכון לשכירים ולעצמאים. זוהי קרן החיסכון היחידי שאינה לטווח ארוך, כי אם לשש שנים בלבד, ואשר הכספים שבה מוכרים לצרכי מס. קרן השתלמות אינה מחויבת על־ידי המעסיק לפי חוק, אך הוא רשאי לפתוח קרן לעובד וליהנות מהטבות המס הנלוות אליה.

גם עצמאים אינם מחויבים לקרן לפי חוק, אך יכולים לפתוח אותה וליהנות גם כן מהטבות המס.

קרן השתלמות

קרן השתלמות לשכירים

שכיר אינו יוכל לפתוח קרן השתלמות באופן פרטי, אלא אך ורק אם המעסיק שלו פותח אותה עבורו ורק אם התשלום מבוצע על־ידי שניהם, שכן היא נחלקת להפרשת עובד והפרשת מעביד… תקרת ההפרשה נקבעה הן באחוזים והן בסכום כסף. ישנו יחס שחייב להישמר בין הפרשת העובד למעביד.

הפרשת המעביד לא יכולה להיות גדולה יותר מפי 3 מהפרשת העובד. לדוגמה, המעסיק יוכל להפריש לקרן השתלמות עד 7.5% מהשכר של העובד אך לא יותר מסכום של 1,178.4 ₪ לחודש. העובד לפי חישוב זה, אם נשמור על היחס של 1:3, יוכל להפריש לקרן ההשתלמות 2.5% מהשכר ולא יותר מסכום של 392.8 ₪ לחודש.

אומנם שניהם יכולים להפריש לקרן מעל התקרה המותרת, אך לא יוכלו ליהנות מהטבות המס משום שהפרשה של מעביד מעבר לתקרה תחשב כחלק מהשכר של העובד, והוא יחויב עליה במס לפי תקרת המס שחלה עליו.

קרן השתלמות לעצמאים

עצמאי יוכל להפריש לקרן השתלמות אם ירצה בכך, אך לא חלה עליו חובה בפתיחת קרן השתלמות. ההפרשה המוכרת לעצמאי תהיה עד 4.5% מהכנסתו השנתית ולא יותר מסכום של 18,240 ₪. בשונה משכירים, עצמאים יכולים לבחור בין הפקדה חודשית לקרן ההשתלמות, או הפקדה חד־פעמית (לרוב ההפקדה נעשית לקראת סוף השנה בחישוב ההכנסות לאותה שנה).

העברת כספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת תוך שמירה על הצבירה ועל הוותק. לצורך כך יש לפנות לחברה שאליה מעוניינים להעביר את הכספים, למלא את הטפסים הנדרשים והחברה החדשה תבצע את הפעולה מול החברה הקודמת.

ישנם שני יתרונות למעבר:

  • הראשון הוא בדמי ניהול – כל חברה מציעה דמי ניהול שונים. כאשר אתם בוחרים לעבור מחברה אחת לשנייה אתם יכולים לקבל דמי ניהול נמוכים יותר מהחברה המתחרה.
  • היתרון השני הוא בתשואות של הקרן בחברה החדשה – אומנם לא ניתן לצפות תשואות עתידיות, אך ניתן לבדוק תשואות עבר, ולהחליט על סמך נתון זה האם ישנה סבירות כי אותן תשואות יישמרו גם בעתיד.

משיכת כספים

קרן השתלמות תחשב "נזילה", כלומר ניתנת למשיכה, לאחר שש שנים מיום פתיחתה ולאחר התשלום הראשון. אין זה משנה אם בצעתם הפקדות סדירות מידי חודש, מידי שנה או כלל לא. ואין זה משנה אם נעשו הפקדות לאחר התשלום הראשון או אם היה תשלום אחד בלבד לכל אורך התקופה.

כך או כך תוכלו למשוך את הכספים שהצטברו בה בתום שש שנים. אם הקרן לא נפדתה בתום שש השנים, היא עדיין תחשב "נזילה" והמבוטח יוכל לפדות אותה בכל זמן שירצה.

אם נפתחה קרן השתלמות נוספת במהלך התקופה, הוותק של קרן ההשתלמות הראשונה יחול גם על הקרן השנייה.

לדוגמה, קרן השתלמות נפתחה אצל מעביד א' בשנת 2015 ובשנת 2018 העובד עזב את מקום עבודתו ועבר למעסיק חדש. מעסיק ב' פתח גם הוא קרן השתלמות לעובד ב-2018. בשנת 2021, בתום שש שנים מיום פתיחת הקרן הראשונה אצל מעסיק א', זכאי העובד לפדות את הכספים משתי הקרנות יחד.

חשוב לדעת

  • קרן השתלמות שייכת לעובד ובכל מקרה של סיום עבודה, בין אם בפיטורין ובין אם סיבה אחרת, כל הכספים הצבורים שייכים לעובד.
  • בעת פטירת העובד, הכספים ניתנים למשיכה על־ידי היורשים מיידית.
  • ניתן לקבל הלוואות על חשבון קרן ההשתלמות בהתאם לתנאים הקיימים בכל חברה.

לסיכום והצטרפות לקבוצת גור

קרן השתלמות היא מסלול יחידי לחסכון כספים לטווח קצר, שיש לו גם הטבות מס מטעם המדינה. כדאי ומומלץ כעצמאים לנצל את כל ההטבות המוצעות ולמקסם בצורה זו את ההכנסות.

כשכירים, פתיחת קרן השתלמות היא הטבה מצוינת הניתנת מטעם המעסיק: על־ידי פתיחת קרן השתלמות, המעסיק מגדיל בפועל את השכר של העובד, ואף דואג לחסוך את הכסף בתוכנית קצרת טווח, כך שהעובד יוכל להשתמש בכסף להוצאות גדולות כגון: חתונה, בת\בר מצווה, החלפת הרכב או אפילו יציאה לחופשה משפחתית גדולה.

אנחנו קבוצת גור, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל עובדים עם כל הגופים בשוק הביטוח והפיננסים בישראל, מלווים את לקוחותינו העסקיים והפרטיים המעוניינים לפתוח קרן השתלמות ולמקסם את ההכנסות על ידי ניצול של כל ההטבות הייחודיות.

לקבלת מידע נוסף על פתיחת קרן השתלמות, צרו איתנו קשר ותענו בהקדם!

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר