ביטוח צד ג לעסק

פס

  רוצה לקבל הצעה משתלמת?


  פוליסת ביטוח צד ג לעסק היא אחת מהפוליסות הבסיסיות שעסקים שיש בהם חשש לחשיפה מפני תביעת צד ג' צריכים לרכוש. נזק צד ג' יכול להיות נזק שנגרם למבקרים שהגיעו למשרד, נזק שנגרם למשרד סמוך כתוצאה מנזק שהתרחש בבית העסק, ונזקים שעובדי המבוטח גורמים לצד ג' במסגרת עיסוקם (גם מחוץ למשרדים).

  ביטוח צד שלישי

  אלו כיסויים כלולים במסגרת הפוליסה?

  ביטוח צד ג לעסק ועד לכסות פגיעות בגוף או ברכוש שקרו עקב אירוע תאונתי במקום העסק או עקב פעילותו או על־ידי אחד מהעובדים שבו במסגרת עיסוקם. הפגיעה תכוסה בתנאי וישנה רשלנות מטעם המבוטח והעובדים שלו, או ליקויים במקום שאינם מטופלים כראוי.

  חשוב לזכור כי לא כל פציעה או פגיעה של צד שלישי נגרמת מרשלנותו של העסק, ותנאי הכרחי לכיסוי הוא שתוכח רשלנותו של המבוטח ו/או הבאים מטעמו.

  בביטוח נקבעות תקרות כיסוי (גבולות אחריות)  הן למקרה יחיד והן לתקופת הביטוח כולה. תקרת הכיסוי תקבע בהתאם לפעילות העסק המבוטח ולבקשת הלקוח, והפרמיה תהיה נגזרת של סכום זה.

  הפוליסה ניתנת לרכישה כהרחבה בתוך ביטוח רכוש העסק או כפוליסה עצמאית העומדת בפני עצמה.

  נקודות חשובות על ביטוח צד ג לעסק

  ביטוח צד ג מותאם לכל עסק בהתאם לאופי הפעילות המתרחשת בו, מידת החשיפה לתביעות צד שלישי, גובה הפיצוי המבוקש ומצב תביעות קודמות. ישנן הרחבות או התאמות שכדאי להכיר כדי להתאים את הביטוח הטוב ביותר לסוג העסק המבוקש.

  • גבולות טריטוריאליים – בד"כ הפוליסה חלה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. במקרה הצורך ניתן להרחיב הכיסוי גם מחוץ לגבולות המדינה.
  • סעיף ויתור על שיבוב / תחלוף בפוליסה – מתייחס למשכיר המבנה והשוכרים בו. כאשר בעל מבנה מבקש מהשוכר לכלול גם אותו בביטוח צד של ג של העסק  בגין פעילות בית העסק בלבד. המשמעות היא שחברת הביטוח לא תוכל לתבוע את בעל המבנה (או במקרה הפוך את השוכר) מפני נזקים שיגרמו ע"י אחד הצדדים למבנה מכיוון שהם מכוסים תחת הפוליסה.

  יש לשים לב, במקרה של שכירות, שכל הצדדים יהיו מכוסים בביטוח.

  • הן קבלני משנה והן קבלנים עוסקים בתחומי עיסוק שונים ונשכרים לצורך ביצוע עבודות מסוימות, ואינם נחשבים עובדי המבוטח לפי הגדרת עובד־מעביד. ניתן לבקש הרחבה לפוליסה שתכסה גם את פעילותם, כך שאם תגרם פגיעה לצד שלישי עקב רשלנות מהצד שלהם, היא תכוסה בפוליסה.
  • ישנם מקרי ביטוח שונים שעשויים להתרחש בתוך עסק או תוך כדי עבודה של פועלים מחוצה לו. לא כל אירוע כזה יכול להיחשב כאירוע צד ג' לפי תנאי הפוליסה. לפיכך, מומלץ לבדוק האם יש צורך בביטוחים משלימים כמו אחריות המוצר, לדוגמה, לקוח שהזמין משלוח של אוכל ממסעדה וקיבל קלקול קיבה בבית. לפי תנאי הפוליסה הצד השלישי אינו מכוסה, מכיוון שהפגיעה הייתה מחוץ לגבולות המסעדה, ובפוליסה יש חריג לעניין מוצרי המבוטח שיצאו מחזקתו.
  • ביטוח משלים נוסף הוא חבות מעבידים, כיוון שציינו כי עובד המבוטח אינו מכוסה בפוליסה במפורש, ואם יפגע בעבודה לא יוכל לקבל פיצוי תחת מטרית הפוליסה הזו, כל בית עסק המעסיק עובדים נדרש לבטח את עובדיו בביטוח חבות מעבידים

  לסיכום והצטרפות לקבוצת גור

  נאמר כי תביעות של צד שלישי עשויות להיות פגיעה כלכלית משמעותית לעסק. פיצוי כספי שייקבע לתובע, יצטרך להיות משולם על־ידי העסק. חנות קטנה, משרד קבלת קהל, קבלן עם פועלים או כל בעל חברת אחרת קטנה או גדולה לא ירצה ולא תמיד יוכל להוציא סכום זה מכיסו.

  אנחנו קבוצת גור, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל עובדים עם כל הגופים בשוק הביטוח והפיננסים בישראל, מלווים את לקוחותינו העסקיים המעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח צד שלישי המותאמת לאופי הפעילות העסקית המתרחשת עם אופציה להרחבות או התאמות נוספות שכדאי להכיר. פוליסה זו תפצה את התובע בהתאם לתנאי הפוליס ותוכל לחסוך למבוטח סכומי כסף גדולים.

  לקבלת מידע על רכישת פוליסת ביטוח צד ג לעסק, צרו איתנו קשר ותענו בהקדם!

  ליצירת קשר