קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח נאמנות עובדים
עם גור קבוצה לביטוח

ביטוח נאמנות עובדים נקרא גם ביטוח אמון שמשמעותו ביטוח בגין מעילת עובד באמון מעסיקו. הכיסוי מיועד לעסקים מסחריים ותעשייתיים שיש בהם פעילות כלכלית. כיסוי זה אינו קיים במסגרת ביטוח לבית־העסק, ולכן יש לרכוש אותו בנפרד. הוא אינו שכיח ולכל חברת ביטוח ישנו הנוסח שלה לפוליסה.

ביטוח נאמנות עובדים

למי נועד ביטוח נאמנות עובדים?

ביטוח נאמנות עובדים נועד לעסקים שיש בהם כל סוג של פעילות כלכלית, בין אם במזומן ובין אם ישירות לחשבון הבנק. הפוליסה מבטיחה פיצוי בגין נזק כספי שנגרם לעסק בעקבות מעילת עובד אך לא בגין גניבה. ניתן לרכוש הרחבות לפוליסה זו אשר יעניקו כיסוי גם במקרים של גניבת רכוש על־ידי עובד או בשיתוף עם עובד.

הגדרות לפי תנאי הפוליסה

מכיוון שהפוליסות משתנות מחברה לחברה, יש לשים לב להגדרות הפוליסות ולוודא שהן מתאימות לעסק המבוטח:

הפוליסות מותאמות אישית

פוליסות לביטוח נאמנות עובדים מותאמות אישית לכל עסק, והתקרה של הכספים המבוטחת נקבעת בהתאם לסוג העסק, מידת החשיפה של העובדים המבוטחים ורצון המבוטח. בד"כ חברת הביטוח תבקש לקבל מידע על כמות האנשים שיש להם נגיעה בכספים, מורשי חתימה, נוהל הוצאת שיקים וכו'.

הפוליסה תקפה רק עבור מי שמוגדר עובד

אדם בשירות המבוטח, אשר מתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד, ובכלל זה עובד לשעבר של המעביד. וכן דירקטור של המבוטח ובתנאי שעבד עבור המבוטח. יש להבהיר כי גורמים אחרים המטפלים בכספי המבוטח (כגון רואי חשבון), לא יכוסו במסגרת הפוליסה

מעילות עובדים שעלולות לגרום נזק לעסק

פעולה של הונאה, מעילה, העלמה במרמה, גניבה, בין שנעשו לבד ובין כחלק מקנוניה עם אחרים כדי לגרום למבוטח נזק או לצורך השגת טובות הנאה לעצמו או לאחרים.

נזקים כספיים למבוטח

נזק כספי ישיר הנגרם למבוטח כתוצאה בלעדית ממעשה אי־היושר.

כיסוי רטרואקטיבי לאירועי מעילה טרם תקופת הביטוח

בפוליסות נאמנות עובדים יופיע סעיף המחריג אירועי מעילה שהתרחשו לפני תחילת הביטוח. אירועי מעילה יכולים להיות תהליך מתמשך לאורך חודשים ואפילו שנים (כמו במקרה של אתי אלון) ולכן ישנן פוליסות המאפשרות כיסוי רטרואקטיבי.

משמעות הכיסוי הרטרואקטיבי היא שחברת הביטוח תפצה את המבוטח בגין אירועים שקרו לפני תחילת הביטוח, אך לאחר התאריך הרטרואקטיבי הקבוע בפוליסה הנקבע יחד עם המבוטח ובהסכמת חברת הביטוח.

לדוגמה, ביטוח שמתחיל ב- 1.6.2020 ונקבע שהתאריך הרטרואקטיבי הוא מיום 1.1.2020 דהיינו, אם קרה נזק במהלך התקופה שבין חודש ינואר לחודש יוני 2020 הוא יכוסה במסגרת הפוליסה. לעומת זאת, אירוע שהתרחש לפני ה-1.1.2020 אינו מכוסה בפוליסה.

מתי מומלץ לבקש כיסוי רטרואקטיבי?

  • כאשר מבצעים ביטוח לעסק שלא היה מבוטח בעבר בביטוח מסוג זה. יחד עם זאת ככל ולא היה קיים כיסוי זה בעבר, הנטייה של חברות הביטוח היא לאשר כיסוי מיום רכישת הכיסוי בפועל.
  • בעת מעבר מחברת ביטוח אחת לאחרת – יש להקפיד ולבדוק ששומרים על הרצף הביטוחי ומציינים את התאריך הרטרואקטיבי שהופיע בפוליסה הקודמת.
  • בחידוש ביטוח, יש לציין מפורשות את הבקשה לעניין הרטרואקטיביות. חשוב לזכור כי בעת רכישת כיסוי רטרואקטיבי חותם המבוטח על הצהרה שבה הוא מפרט את המקרים הידועים לו, שכן הכיסוי למקרים שהתרחשו יהיה במסגרת הפוליסה שהסתיימה.
  • תקופת הגילוי – המונח מתייחס לזמן שעבר בין ביצוע המעילה לבין הזמן שבו היא התגלתה, כאשר ההתייחסות יכולה להיות הן לאחר תקופת הביטוח והן במהלך התקופה. אירועים שהתגלו לאחר תום תקופת הביטוח לרוב יכוסו לתקופה של עד שישה חודשים, אך ורק אם נקנתה ההרחבה המתאימה בפוליסה. לעיתים תקופת הגילוי תוחרג אפילו בתוך תקופת הביטוח.

דוגמאות נוספות לתקופת הגילוי

לדוגמה, עובד שמעל בכספים בחודש הראשון של תקופת הביטוח, וסיים את עבודתו בחודש לאחר מכן מבלי שהתגלתה המעילה. והמעילה התגלתה חודש לפני תום הביטוח. בפועל עברו עשרה חודשים מיום המעילה ועד לגילוי, דבר שיכול להעיד על זלזול או אי־הקפדה על ביקורת מטעם המעביד. לפיכך ישנן פוליסות שקובעות כי תקופת הגילוי תהיה שישה חודשים גם בתוך מהלך הפוליסה. חשוב לברר סעיף זה ולבקש הארכת תקופת הגילוי.

כולם שמעו על מקרה אתי אלון אשר גנבה לאורך שנים כפסים מהבנק שבו עבדה. בתי־עסק הרוצים להתגונן מפני פגיעה כלכלית כזו או אחרת, עליהם לרכוש ביטוח נאמנות עובדים. זוהי פוליסה שיש לרכוש אותה בנפרד. ובתי־עסק אשר יש בהם פעילות כלכלית, מומלץ לרכוש אותה מיד. נזקי המוניטין שאירוע מעילה כזה עשוי לגרום לבית עסק אינו ניתן לביטוח, אך הנזקים הכספיים בהחלט מבוטחים.

כיסויי ביטוח נאמנות עובדים והצטרפות לקבוצת גור

פוליסת נאמנות עובדים היא פוליסה ביטוחית לכל דבר. אך חשוב לציין את ההבדל בין ביטוח כספים לבין ביטוח נאמנות עובדים: בשונה מביטוח נאמנות עובדים ביטוח זה מעניק כיסוי מפני פריצות אך אינו מכסה גניבה שנעשתה על־ידי עובד.

לפניכם מספר הכיסויים הקיימים בפוליסה:

  • במסגרת הפוליסה ניתן לכסות עובדים מסויימים לפי שם, ניתן לכסות תפקידים מוגדרים או לבחור כיסוי לכל עובדי העסק.
  • הכיסוי הביטוחי חל על מקרים שאירעו והתגלו בתקופת הביטוח,
  • ניתן להרחיב את הפוליסה שתכסה מקרים שאירעו בתוך תקופת הביטוח אך התגלו לאחריה.
  • ברוב הפוליסות ההרחבה היא לתקופה של שישה חודשים מיום סיום הפוליסה.
  • ישנה תקרת כיסוי בפוליסה הנקבעת בעת רכישת הפוליסה.
ביטוח נאמנות עובדים

אנחנו קבוצת גור, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל עובדים עם כל הגופים בשוק הביטוח והפיננסים בישראל ומלווים את לקוחותינו העסקיים המעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח נאמנות עובדים.

לקבלת מידע נוסף על הפוליסה, צרו איתנו קשר ותענו בהקדם!

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר