קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח מנהלים
עם גור קבוצה לביטוח

ביטוח מנהלים מהווה את הביטחון הכלכלי שלך ושל משפחתך לעתיד ועליו להתאים למהלך חייך עד הפנסיה והוא משלב בין חיסכון פנסיוני לפרישה לבין הגנה ביטוחית.

בנוסף, ניתן לשלב כיסויים ביטוחים למקרי אובדן כושר עבודה או מוות. בגיל הפרישה יעמדו לרשותך כספי החיסכון הפנסיוני שצברת לצורך קבלת קצבה חודשית. ניתן לבחור בין מגוון מסלולי השקעה (ביניהם במודל מנוהל תלוי גיל) בהתאם לצורך ועל פי תנודות שוק ההון.

ממה מורכבת פוליסת ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים מורכב מארבעה מרכיבים שונים: פיצויים, תגמולי עובד, תגמולי מעביד ואובדן כושר עבודה. הן העובד והן המעביד מחויבים בהפרשה לביטוח לפי אחוזים הנקבעים בחוק. ניתן להפריש לפי אחוזים אלו או לפי אחוזים גבוהים יותר, אך לא ניתן להפריש פחות מכך.

כל מרכיב בנפרד מעניק לעובד זכויות מסוימות בעת עזיבת העבודה, וכולם יחד צוברים עבורו זכויות (גמלה חודשית) לפנסיה/ לגיל הפרישה:

פיצויים

רכיב הפיצויים הוא הרכיב הראשון שעל המעביד להפריש לביטוח מנהלים. ההפרשה הקבועה היא 6% משכר המבוטח. המעסיק יכול לשלם עד 8.33% מהשכר למרכיב הפיצויים, וזאת כדי להגיע לפיצויי פיטורין הקבועים בחוק של המשכורת האחרונה לכל שנת עבודה של העובד.

תגמולי מעביד

הרכיב השני המחויב על־ידי המעסיק הוא תגמולים. רכיב זה יחושב לפי 5% מהשכר, כאשר ההפרשה לתגמולים לא תפחת מאחוזים אלו, ולא תעלה על יותר מ-7.5% משכר המבוטח. הטווח הזה בהפרשות לתגמולי המעביד תלוי בהפרשה לאובדן כושר עבודה, אשר המעסיק מחויב לשלם לעובד על־פי חוק.

תגמולי עובד

גם העובד מחויב בהפרשה לתגמולים על־פי חוק של 6% מהשכר. הפרשה זו יחד עם הפרשות העובד, הן אלו שצוברות את הגמלה העתידית לעובד. לפיכך חשוב לזכור, עובד שמשך את כספי הפיצויים בעת סיום עבודתו, יגרום להקטנת הגמלה החודשית שאותה יקבל בעת הפרישה.

אובדן כושר עבודה

זהו הרכיב האחרון על חשבון המעביד. ההפרשה לרכיב זה אינה קבועה מכיוון שרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה עבור עובד תלויה במרכיבים שונים, כגון: גיל, גובה שכר, מצב בריאותי וסוג המקצוע המבוטח. החוק קבע כי על המעסיק לדאוג לפיצוי לאובדן כושר עבודה לעובד של 75% מהשכר המשולם. הוא גם קבע כי ההפרשה לתגמולים ואובדן כושר עבודה יחד יהיו 7.5% מהשכר, כאשר ההפרשה לתגמולים לא תפחת מ-5%.

לפיכך, נשארת הפרשה לאובדן כושר של עד 2.5% מהשכר. לעיתים, ההפרשה הזו תהיה נמוכה מ-2.5% (עובד צעיר, שכר לא גבוה במיוחד, תחום עיסוק שאינו דורש תוספת פרמיה וכדומה) ואז המעביד ישלם עבור כיסוי אובדן כושר עבודה את האחוזים הנדרשים לרכישת הכיסוי בלבד גם אם הם נמוכים מ-2.5% (המעסיק יוכל להגדיל את הפרשת התגמולים בהפרש שנותר אם יהיה מעוניין בכך, אך הוא אינו מחויב).

במקרה הפוך, שבו רכיב אובדן כושר עבודה יעלה על 2.5% מהשכר, המעסיק אינו מחויב לשלם מעבר לכך, והפיצוי לאובדן כושר עבודה לעובד יהיה נמוך מהתקרה של 75% מהשכר (העובד יוכל להשלים את ההפרש אך השלמה זו תהיה בנוסף לרכיב התגמולים שמשלם ועל חשבונו בלבד).

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

בעת רכישת ביטוח מנהלים יש לבחור האם ביטוח המנהלים יכלול סעיף זה (סעיף 14) או לא. משמעות הסעיף היא שאם עובד עזב את מקום עבודתו בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורין, הוא יקבל את מלוא הצבירה בפוליסת ביטוח המנהלים ,וזו תחליף את חובת המעסיק לתשלומי פיצויים מלאים (שכר עבודה אחרון לכל שנת עבודה). כלומר, העובד יקבל את הכסף שנחסך בפוליסה ולא פיצויי פיטורים מלאים מהמעביד אלא חלקיים בלבד.

** הסעיף אינו יחול אם העובד פוטר והוא זכאי לפיצויי פיטורין**

ההחלטה באיזה מוצר לחסוך לשנים שלאחר הפרישה לגמלאות, היא אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות בחייו של אדם. החיסכון הפנסיוני, המבטיח את עתידו וביטחונו הכלכלי של העובד לאחר הפרישה.

כיסויים לביטוח מנהלים והצטרפות לקבוצת גור

פוליסת ביטוח מנהלים היא פוליסה ביטוחית לכל דבר. יש בה מרכיב של אובדן כושר עבודה כפי שפירטנו בסעיף הקודם ויש בה מרכיב של ביטוח חיים.

אנחנו קבוצת גור, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל עובדים עם כל הגופים בשוק הביטוח והפיננסים בישראל ומלווים את לקוחותינו העסקיים המעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח מנהלים.

בתוכנית ביטוח מנהלים ניתן לייעד על פי תקנות מס הכנסה עד 35% מהפרמיה לתגמולים, בניכוי הוצאות לרכישת שני סוגים של כיסויים:

  • ביטוח חיים "ריסק" סיכון למקרה מוות – במקרה של פטירה חלילה יקבלו המוטבים, שהוגדרו על ידי המבוטח, סכום חד פעמי.
  • סיכון למקרה של אובדן כושר עבודה – בתנאי שהתשלום משולם בדרך של קצבה חודשית. כיסוי זה מיועד, למקרה שבו לא תוכל לעבוד.

החוסך יכול לבחור מבין מאות מוצרים פנסיוניים שונים, ולרוב אין מגבלה חוקית על מעבר ממוצר למוצר בכל עת. אפשר גם לבחור את הסכומים של כיסויי הביטוח במוצר הפנסיוני ולשונותם בכל עת, בהתאם לאפשרויות שמציעה כל תוכנית, למגבלות רפואיות או מקצועיות של החוסך ולמגבלות כלליות אחרות. לקבלת מידע נוסף על הפוליסה, צרו איתנו קשר ותענו בהקדם!

*ביטוח החיים נקנה מתוך ההפרשה לתגמולים ולא ניתן לרכוש כיסויי ביטוח בסכום גבוה מ -35% מההפקדה שמשולמת לרכיב החיסכון בתוכנית

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר