ביטוח חיים

המטרה העיקרית של ביטוח חיים הינה הגנה על בני המשפחה שלכם במקרה ותקלעו למצב בו אתם לא מסוגלים לעבוד ולפרנס את משפחותיכם.

  רוצה לקבל הצעה משתלמת?ֿ

  בואו נעשה את זה פשוט, מה זה בעצם אומר?

  ביטוח חיים, באופן אבסורדי ומנוגד לשמו, הינו ביטוח הנועד למקרה מוות בלבד ומשלם את סכום הפיצוי שנרכש עבור המוטבים – אלו שהוגדרו על ידי המבוטח בהתאם לרצונו. במרבית המקרים לא מומלץ לרכוש ביטוח חיים עבור רווקים ללא ילדים, שכן הביטוח לא מפצה את המבוטח.

  למה צריך את זה?

  תא משפחתי בדרך כלל בנוי משני מפרנסים ובני הבית. במידה ואחד מהמפרנסים הולך לעולמו, נותר הבית והתא המשפחתי עם אותן ההוצאות אך עם מקור פרנסה בודד. מקרה כזה יכול להוביל לקושי כלכלי רב עבור התא המשפחתי להמשיך ולנהל את הבית באותה רמת חיים נוסף על האובדן הקשה והנפשי שהבית מתמודד עימו.

  איך זה עובד?

  הכי פשוט שיש, במקרה מוות של מבוטח, כדי להקל על בני הזוג , יש להציג תעודת פטירה וסכום הפיצוי שנרכש מבעוד מועד יועבר לחשבון הבנק של המוטב.

  0 / 5. 0

  ביטוח חיים