קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח חבות מעבידים
עם גור קבוצה לביטוח

ביטוח חבות מעבידים יעניק למעסיק כיסוי ביטוחי לתביעת נזיקין אשר הגיש נגדו עובד בגין נזק גופני ו/או נפשי שארע לו במסגרת עבודתו, או עקב עבודתו. כמו כן, העובד יכול לתבוע את המעביד על מחלת מקצוע שנגרמה לו עקב פעילותו במקום העבודה.

ביטוח חבות מעבידים

על העובד להוכיח את רשלנות המעביד, אי־עמידה בתקנים או אי־שמירה על תנאים בטוחים במקום העבודה. הפוליסה תכסה גם הוצאות משפטיות אם העובד הגיש תביעה משפטית נגד המבוטח, אך יש לציין כי פוליסת הביטוח אינה מכסה נזקי רכוש של העובדים.

מה הקשר לביטוח לאומי?

חובתו של כל מעביד לשלם ביטוח לאומי עבור עובדיו, ובמקרה של פגיעה גופנית או מחלה הם יפוצו דרכו. אם כך, מדוע יש צורך בביטוח חבות מעבידים נוסף, ומה הקשר בין שני הכיסויים הללו?

ביטוח חבות מעבידים אינו מחליף או חופף לביטוח לאומי. עובד אשר נפגע, יתבע ראשית את ביטוח לאומי ויקבל את הפיצוי המגיע לו מכוח חבות זו. פוליסת ביטוח חבות מעבידים תשלם את ההפרש, (אם ישנה כזו). בין הפיצוי הנקבע על־ידי המוסד לביטוח לאומי ובין הסכום הנתבע.

מעביד שלא שילם לעובדיו ביטוח לאומי, ונתבע על־ידי עובד, הפוליסה תפצה את העובד רק עבור הסכום הנוסף מעבר לפיצוי שהיה מגיע דרך המוסד לביטוח לאומי ולא מהשקל הראשון. במקרה כזה, המעביד ידרש לשלם מכיסו את גובה הפיצוי שהעובד זכאי לו דרך ביטוח לאומי.

בנוסף, ביטוח חבות מעבידים יכסה את ההגנה המשפטית, את הוצאות בית־המשפט ואת הפיצויים אשר יקבעו. אחד התנאים לתשלום במסגרת ביטוח חבות מעבידים הוא שהאירוע יוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונות עבודה, אך יחד עם זאת, קיימים מקרים שבהם האירוע יוכר כתאונת עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי, אולם לא ניתן לתבוע בגינו את פוליסת חבות המעבידים (כגון תאונת דרכים בדרך לעבודה).

שימו לב לסוג ביטוח חבות המעבידים שיש ברשותכם

חברות הביטוח השונות מציעות פוליסות שונות זו מזו לביטוח חבות מעבידים. יש לוודא כי הפוליסה הנרכשת מכילה את הסעיפים המתאימים לבית העסק, לעובדים ולסוג הפעילות שהם מבצעים.

לפניכם מספר נקודות חשובות:

היכן מכסה הפוליסה את העובד?

פוליסת חבות מעבידים מכסה את המעביד מפני אירועים בשטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. מעביד ששולח את עובדיו לעבודה בחו"ל, כדאי שירחיב את הפוליסה לכיסוי גם מחוץ לגבולות המדינה. יחד עם זאת, בביטוחים מסוימים קיים כיסוי לעובדים הנשלחים באופן זמני ע"י המעסיק לחו"ל.

מה הם הקריטריונים שעל פי הם נקבעת ביטוח חבות מעבידים?

ביטוח חבות מעבידים נקבע לפי כמה קריטריונים: כמות עובדים, סוג העבודה שהם מבצעים ושכר חודשי. יש לשים לב לעדכן את הפוליסה במקרה של שינוי במספר העובדים או שינוי בשכר העבודה. בפוליסה המתומחרת לפי שכר עבודה חשוב להוסיף את כל רכיבי השכר. יש לציין פעילות העובדים – עובדי שירותים, עובדי ייצור וכו'.

באיזו מסגרת ניתן לרכוש את הפוליסה?

את הכיסוי ניתן לרכוש כפוליסה עצמאית או ככיסוי נוסף בפוליסת בית־העסק.

כיצד נקבעת תקרת הפיצויים?

בפוליסה תצוין תקרת הפיצוי לעובד /לאירוע אחד, ותקרת הפיצוי הכוללת לכל תקופת הביטוח. כלומר, אם בפוליסה תצוין תקרת פיצוי לאירוע חצי מיליון ₪ ותקרת פיצוי לתקופה שני מיליון ₪, אם עובד יתבע את המעביד על 750,000 ₪ הוא יקבל סכום של 500,000 ₪ בלבד, אף על־פי שבפוליסה ישנה תקרה של שני מיליון ₪, וזאת מפני שהתקרה לאירוע בודד היא חצי מיליון ₪ בלבד.

עבור מי בעיקר מיועדת הפוליסה?

רוב הפוליסות מכסות את חבות המבוטח (המעסיק) כלפי עובדיו על בסיס אירוע. כלומר, גם אם התביעה הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח, אך האירוע שאליו היא מתייחסת קרה בזמן תקופת הביטוח, יהיה כיסוי מלא בפוליסה.

ביטוח חבות מעבידים

 

לסיכום והצטרפות לקבוצת גור

בעת רכישת ביטוח חבות מעבידים יש לשים לב לכמה גורמים ולהתאים את הפוליסה לסוג העסק המדובר. גם מעסיק שרכש ביטוח חבות מעבידים, חובה עליו לבטח את עובדיו בביטוח לאומי, שכן הפוליסה אינה פוטרת מתשלום עבור גוף זה. כמובן שהדבר החשוב ביותר הוא להקפיד על תנאי העסקה בטוחים, דאגה לשלום העובדים בכל תחום עבודה והקפדה על כל התקנות.

אנחנו קבוצת גור, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל עובדים עם כל הגופים בשוק הביטוח והפיננסים בישראל, מלווים את לקוחותינו העסקיים המעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח חבות מעבידים, למנוע עד כמה שניתן פגיעה בעובדים במהלך עבודתם ולמזער מצבים של תביעות עובדים מול מעבידיהם.

למידע נוסף על רכישת פוליסת ביטוח חבות מעבידים, צרו איתנו קשר ותענו בהקדם!

**האמור כפוף לתנאיי הפוליסה וחריגיה.

רוצים להבין עוד על סוגי הביטוח השונים?
הנה כמה סרטונים קצרצרים שיעשו לכם סדר