ביטוח אובדן כושר עבודה

  רוצה לקבל הצעה משתלמת?ֿ

  בואו נעשה את זה פשוט, מה זה בעצם אומר?

  ביטוח אובדן כושר עבודה, או בשמו המקוצר אכ"ע, מאפשר לתא משפחתי להמשיך ולנהל את כלכלת ביתו, גם אם כושר העסקתו נפגע. ביטוח אכ"ע מוכר גם כביטוח נכות המהווה חלק מביטוחי קרנות הפנסיה אשר במסגרתן קיומו הינה חובה על פי חוק ועלויותיו במימון המעסיק.

  למה צריך את זה?

  תא משפחתי בדרך כלל בנוי משני מפרנסים ובני הבית. במידה ואחד מהמפרנסים מאבד את יכולתו לפרנס את הבית, נותר הבית והתא המשפחתי עם אותן ההוצאות אך עם מקור פרנסה בודד. מקרה כזה יכול להוביל לקושי כלכלי רב עבור התא המשפחתי להמשיך ולנהל את הבית באותה רמת חיים נוסף על הקושי העצום בהתמודדות עם מצב נכות / אובדן כושר עבודה. חשוב לבחון כיצד השכר המופרש בנוי כדי לוודא שכל שכרך מבוטח ולא רק החלק בגינו מתקבלים התגמולים.

  איך זה עובד?

  במקרה של אובדן כושר העבודה, יש להציג לחברות הביטוח מסמכים רפואיים המעידים על אובדן כושר עבודה.

  5 / 5. 1