רשלנות מקצועית מתייחסת לבעלי מקצוע כגון: עורכי דין, רופאים, אדריכלים, קבלני שיפוץ, מהנדסים ועוד, נותנים כיום מגוון של שירותים לקהל רחב של צרכנים.

עם ריבוי בעלי מקצוע, כך גם גבוהה יותר הציפייה של ציבור הצרכנים לקבלת השירות האיכותי והאמין ביותר מבעל מקצוע אותו שכרו.

רשלנות מקצועית היא תוצר בלתי נמנע בכל מקצוע בו אנו עוסקים לאורך זמן, וגם בעלי המקצוע המיומנים ביותר יכולים לטעות.

טעויות אשר מקורן ברשלנות של בעלי מקצוע יכולות להביא לנזקים אשר בגינם ניתן לתבוע את בעל המקצוע בסכומי כסף גדולים.

מכאן נובע שבמקום בו מתקיימת רשלנות מקצועית, ישנם גם תביעות אחריות מקצועית ואלו צוברות תאוצה רבה בשנים האחרונות.

הסיבות לגידול בתביעות מסוג זה נעוצות בכמה סיבות עיקריות:

  1. המודעות בציבור לגבי הפוטנציאל הכלכלי של תביעות מסוג זה גבוהה יותר נגד בעלי מקצועות חופשיים והקלות שבה ניתן לתבוע כיום.
  2. עורכי דין חסרי ניסיון נכנסים בהמוניהם לענף, גורמים לזילות המקצוע ומוכנים לתבוע בעלי מקצוע בתמורה לנתח מסכום הפיצוי.

אם תביעות מסוג זה היו מוגדרות כנדירות בעבר הלא רחוק, הרי שכיום לקוחות ששים לתבוע ביתר קלות על כל מקרה.

חמור מכך, הרבה בעלי מקצוע אינם אפילו ערים לעובדה כי הם חשופים לתביעות צד שלישי באם יתרשלו בעת עבודתם.

מתי מתרחשת עוולת רשלנות מקצועית?

רשלנות מקצועית באה לדי ביטוי כאשר מתקיימים מספר תנאים:

  1. חלה על בעל המקצוע חובה לנהוג בזהירות כלפי לקוחותיו.
  2. בעל המקצוע הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו כאשר פעל בחוסר אחריות מול לקוחותיו ובניגוד לרמת המקצועיות המצופה ממנו.
  3. לקוח הוכיח בצורה ברורה כי אכן התקיימה עוולה של רשלנות מקצועית מצד בעל המקצוע ואשר גרמה נזק ללקוח.

כל התנאים הללו נבחנים לגופם בהתאם למקרה בו נגרם נזק ללקוח ולנורמה הנהוגה בתחום עיסוקו של בעל המקצוע.

כל זאת ובמידה והוכיח הלקוח שאכן נגרם לו נזק ממשי ובית המשפט משתכנע כי הנזק שנגרם מקורו ברשלנות מקצועית של בעל מקצוע.

או אז יכריע בית המשפט מה מידה הפיצוי שיקבל הצד הניזוק ויפסוק לו פיצויים ותרופה נזיקית.

כיצד ניתן למנוע תביעת רשלנות מקצועית?

ובכן, הדרך הטובה ביותר להיות מוכנים נגד תביעות רשלנות מקצועית היא לרכוש ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעל המקצוע מהאפשרות של תביעת רשלנות ונערך על בסיס "הגשת תביעה".

והיה אם בזמן תקופת הביטוח הוגשה נגד בעל המקצוע תביעה בגין רשלנות מקצועית, אזי יכסה הביטוח את העלויות של התביעה.

כמו כן יכסה הביטוח הנזקים הכספיים שנגרמו לבעל המקצוע, באם פסק בית המשפט כי עליו לשלם פיצויים לצד שלישי בעקבות רשלנות.

בעל המקצוע כדוגמת רופא הרוכש ביטוח אחריות מקצועית, צריך לחדש אותו בכל שנה, כאשר חשוב לחדש את הביטוח במועד על מנת שלא יהיו מקרי תביעה שבהם ייפול בעל המקצוע בין הכיסאות.

על מנת שיתקיים כיסוי מלא למבוטח על בעל המקצוע להוכיח כי המקרה שהוביל לתביעה התרחש במהלך תקופת הביטוח.

כמו כן אם התביעה הוגשה במהלך תקופת הביטוח, אזי המבוטח זכאי לכיסוי של הביטוח.

מקרים בהם לא יכסה ביטוח אחריות מקצועית את המבוטח יכולים להתקיים כאשר הלה רכש ביטוח זה מתוך ידיעה שקרה מקרה של רשלנות מקצועית.

במילים אחרות המבוטח ידע שאירעה רשלנות מקצועית טרם רכישת הביטוח ולא טרח ליידע את חברת הביטוח.

או אז לא תכסה חברת הביטוח את בעל המקצוע בגין מקרים של רשלנות שאירעו לפני תקופת הביטוח.

במקרים אחרים קיימת האפשרות שבעל מקצוע מפסיק את פעילותו כעצמאי (בין אם מדובר בפרישה לגמלאות או כל סיבה שהיא).

העובדה שבעל המקצוע סיים את פעילותו אינה פוטרת אותו מאחריות למקרי רשלנות שנגרמו ללקוחותיו בזמן שהיה פעיל.

לשם כך נהוג לרכוש כיסוי ביטוחי מיוחד להפסקת פעילות, כך שאם תוגש נגדו תביעה על מקרה שקרה בזמן שהיה פעיל אזי יישאר מכוסה על ידי הביטוח.

רשלנות מקצועית? בעלי מקצוע כך תמנעו מתביעות

0 / 5. 0