קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

רשלנות מקצועית? בעלי מקצוע כך תמנעו מתביעות

בעלי מקצוע רבים, לרוב עצמאים, חשופים מפני תביעות בתחום עיסוקים. החל מיועצי מס, דרך חשמלאים ואינסטלטורים וכלה ברופאים ועורכי דין, כולם עלולים למצוא את עצמם בעיצומה של תביעה נגדם, שתוגש על־ידי לקוחות או ספקים בגין נזקים שנגרמו להם עקב רשלנות, טעות או השמטה שעשו בתחום עיסוקם. מצב זה עשוי לגרור השלכות רבות ביניהן כלכליות ומשפטיות שעלולות להיות כבדות מנשוא.

כדי להביא לידיעתכם את הדברים, המומחים של אמנון גור הכינו עבורכם את המדריך הבא.

הסיבות לגידול בכמות התביעות על רשלנות מקצועית

רשלנות מקצועית היא תוצר בלתי נמנע מהסיבה הפשוטה שגם בעלי המקצוע המיומנים ביותר יכולים לטעות.

טעויות אשר מקורן ברשלנות של בעלי מקצוע יכולות להביא לנזקים אשר בגינם ניתן לתבוע את בעל המקצוע בסכומי כסף גדולים. מכאן נובע שבמקום בו מתקיימת רשלנות, הסיכוי לתביעות אחריות מקצועית גדל.

הסיבות לגידול בתביעות מסוג זה נעוצות בכמה סיבות עיקריות:

תודעת הציבור – המודעות בציבור לגבי הפוטנציאל הכלכלי של תביעות מסוג זה גבוהה יותר נגד בעלי מקצועות חופשיים והקלות שבה ניתן לתבוע כיום.

כניסת עורכי דין לתחום הרשלנות – עורכי דין חסרי ניסיון נכנסים בהמוניהם לענף, גורמים לזילות המקצוע ומוכנים לתבוע בעלי מקצוע בתמורה לנתח מסכום הפיצוי.

אם תביעות מסוג זה היו מוגדרות כנדירות בעבר הלא רחוק, הרי שכיום לקוחות ששים לתבוע ביתר קלות על כל מקרה.

חמור מכך, הרבה בעלי מקצוע אינם אפילו ערים לעובדה כי הם חשופים לתביעות צד שלישי באם יתרשלו בעת עבודתם.

מתי מתרחשת עוולת רשלנות מקצועית?

רשלנות מקצועית באה לדי ביטוי כאשר מתקיימים מספר תנאים:

  1. חלה על בעל המקצוע חובה לנהוג בזהירות כלפי לקוחותיו.
  2. בעל המקצוע הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו כאשר פעל בחוסר אחריות מול לקוחותיו ובניגוד לרמת המקצועיות המצופה ממנו.
  3. לקוח הוכיח בצורה ברורה כי אכן התקיימה עוולה של רשלנות מקצועית מצד בעל המקצוע ואשר גרמה נזק ללקוח.

כל התנאים הללו נבחנים לגופם בהתאם למקרה בו נגרם נזק ללקוח ולנורמה הנהוגה בתחום עיסוקו של בעל המקצוע.

כל זאת ובמידה והוכיח הלקוח שאכן נגרם לו נזק ממשי ובית המשפט משתכנע כי הנזק שנגרם מקורו ברשלנות מקצועית של בעל מקצוע.

או אז יכריע בית המשפט מה מידה הפיצוי שיקבל הצד הניזוק ויפסוק לו פיצויים ותרופה נזיקית.

מה המשמעות של אחריות מקצועית

כאשר בעל מקצוע או אחד מעובדיו, מבצעים עבודה עבור או מעניקים שירות לאדם אחר, הם מחויבים כלפיו. אם השירות או עבודה שבוצעו גרמו ללקוח פגיעה מסוימת שבעקבותיה הוא ניזוק ברכוש, גוף ואף בנפש, סביר יהיה להניח כי הוא יתבע את בעל המקצוע שגרם לו לנזק זה. אם יתברר כי אכן הייתה רשלנות, הפרת חובה מקצועית כלשהי, מחדל או השמטה בתום לב, בעל המקצוע יאלץ לשלם ללקוח פיצוי בגין אותו נזק, כמו גם הוצאות נוספות כגון הוצאות משפט.

רשלנות מקצועית מובילה לאחריות מקצועית

אם ניזוק צד ג' מפעולותיו של בעל המקצוע, והוא ירצה לתבוע אותו בגין הנזקים שנגרמו לו, אזי חובת ההוכחה לרשלנותו המקצועית של בעל המקצוע, תחול על צד ג'. דוגמה מצוינת למצב כזה היא אינסטלטור שהוזמן לבצע תיקון של נזילה, כאשר במהלך עבודתו שבר מרצפות ובעל הדירה נתקל בהן, נפל ושבר את ידו. כך למעשה ארע נזק שבו מזמין העבודה נפגע.

אך בפועל יהיה עליו להוכיח כי האינסטלטור השאיר את המרצפות מפוזרות במקום לערום אותן, להניחן בצד ולסגור את הבור שנוצר ברצפה אשר בעקבותיו התרחשה נפילתו.

חשוב לציין שלא בכל מקרה שבו אדם ניזוק על־ידי בעל מקצוע, אכן התרחשה רשלנות.

כיצד ניתן למנוע תביעת רשלנות מקצועית?

ובכן, הדרך הטובה ביותר להיות מוכנים נגד תביעות רשלנות מקצועית היא לרכוש ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעל המקצוע מהאפשרות של תביעת רשלנות ונערך על בסיס "הגשת תביעה".

והיה אם בזמן תקופת הביטוח הוגשה נגד בעל המקצוע תביעה בגין רשלנות מקצועית, אזי יכסה הביטוח את העלויות של התביעה. כמו כן יכסה הביטוח הנזקים הכספיים שנגרמו לבעל המקצוע, באם פסק בית המשפט כי עליו לשלם פיצויים לצד שלישי בעקבות רשלנות.

בעל המקצוע כדוגמת רופא הרוכש ביטוח אחריות מקצועית, צריך לחדש אותו בכל שנה, כאשר חשוב לחדש את הביטוח במועד על מנת שלא יהיו מקרי תביעה שבהם ייפול בעל המקצוע בין הכיסאות.

על מנת שיתקיים כיסוי מלא למבוטח על בעל המקצוע להוכיח כי המקרה שהוביל לתביעה התרחש במהלך תקופת הביטוח. כמו כן אם התביעה הוגשה במהלך תקופת הביטוח, אזי המבוטח זכאי לכיסוי של הביטוח.

מקרים בהם לא יכסה ביטוח אחריות מקצועית את המבוטח יכולים להתקיים כאשר הלה רכש ביטוח זה מתוך ידיעה שקרה מקרה של רשלנות מקצועית. במילים אחרות המבוטח ידע שאירעה רשלנות מקצועית טרם רכישת הביטוח ולא טרח ליידע את חברת הביטוח. או אז לא תכסה חברת הביטוח את בעל המקצוע בגין מקרים של רשלנות שאירעו לפני תקופת הביטוח.

במקרים אחרים קיימת האפשרות שבעל מקצוע מפסיק את פעילותו כעצמאי (בין אם מדובר בפרישה לגמלאות או כל סיבה שהיא). העובדה שבעל המקצוע סיים את פעילותו אינה פוטרת אותו מאחריות למקרי רשלנות שנגרמו ללקוחותיו בזמן שהיה פעיל. לשם כך נהוג לרכוש כיסוי ביטוחי מיוחד להפסקת פעילות, כך שאם תוגש נגדו תביעה על מקרה שקרה בזמן שהיה פעיל אזי יישאר מכוסה על ידי הביטוח.

שאלות נפוצות בנושא

האם ביטוח חבות המוצר דומה לביטוח אחריות מקצועית?

נתייחס לפעולה שנעשתה במסגרת עבודה, שבגינה צד ג' נפגע. ביטוח חבות המוצר יפצה את צד ג' גם כן, על נזקים שנגרמו לו, אך בעקבות שימוש במוצר שבעל העסק אחראי עליו. לדוגמה, מזון שנקנה במסעדה וגרם לקלקול קיבה.

מה מקבל המבוטח במסגרת ביטוח זה?

במסגרת פוליסת אחריות מקצועית, תפצה חברת הביטוח את התובע אם תמצא אשמתו של המבוטח בנזק, וכן בהוצאות משפט סבירות נוספות. כמו כן, החברה תעניק למבוטח הגנה משפטית כדי למזער את סכום הפיצוי שיהיה עליה לשלם לו.

האם זו פוליסה אחידה?

הפוליסות המוצעות על־ידי חברות הביטוח אינן אחידות. סעיפי הכיסוי עשויים להיות שונים, גובה הפיצוי המקסימלי משתנה ואף רשימת המקצועות שחברת הביטוח מוכנה לבטח תחת פוליסה זו שונה. ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין למשל, צריך להיות מדויק לתחום שבו עוסק המבוטח, שכן תחומי ההתמחות שונים. לכן, כדאי לוודא את סעיפי הכיסוי טרם רכישת התוכנית.

ביטוח אחריות מקצועית באמצעות אמנון גור

ההשלכות הכלכליות של תביעות מסוג זה, עשויות להיות עצומות ואף לגרום להשבתת העסק. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם סיכון מעין זה היא לרכוש ביטוח מקצועי, שיהיה מדויק עד כמה שניתן לתחום העיסוק של המבוטח.

קבוצת גור מתמחה בביטוחי אחריות מקצועית ויוכלו לייעץ ולהתאים לכם פוליסה עם כיסויים אופטימליים עבורכם.

לפרטים נוספים צרו קשר או השאירו טופס פנייה בעמוד הבא >>