קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

מחזיק 300 אלף שקלים בבנק? אתה חייב לקרוא את הכתבה הבאה!

אם חסכתם סכום מכובד בבנק, והבנתם שהבנקים לא נותנים כל ערך על הכספים בחזקתם, כדאי שתקראו את הכתבה בתשומת לב רבה. אם החלטתם להוציא מהבנק את ניהול הכספים, או שאתם שוקלים זאת, אלו הם האלטרנטיבות הטובות ביותר לסכום מעל 70 אלף שקלים.

פוליסת חיסכון היא ללא ספק אפיק חיסכון בעל נזילות בכל עת ומנוהל לפי מטרות הלקוח בדומה לפוליסת ביטוח חיים. מטרתה של פוליסת חיסכון היא בעצם להחליף את הקופות הגמל המסורתיות, בהן הייתה ללקוח אפשרות לבצע משיכה הונית חד פעמית מהקופה.

קל לחשוב על פוליסות חיסכון כמכשיר ביטוחי, ואולם ההיפך הוא הנכון, שכן פוליסת חיסכון הינה מכשיר המיועד להשקעת כספים נטו, אלא אם כן דרש הלקוח אחרת.

קופות גמל לעומת זאת אפשרו משיכת כספים הונית עד לשנת 2008 אך אז נכנסה חקיקה חדשה שסגרה לאלתר את קופות הגמל למשיכה מסוג זה. על מנת להחזיר את אמון הציבור בקופות הגמל, הציג האוצר את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה המאפשר לחוסך להפקיד כספים לקופה ולבצע משיכה הונית בגיל הפרישה.

תיק השקעות מכיל את סך תיק ניירות הערך הנמצאים בבעלות חברה או יחיד. תמהיל התיק לרוב יכלול מניות, אגרות חוב, וקרנות נאמנות בארץ או בחו"ל. התיק מנוהל על ידי מנהל תיקים אישי מטעם בית ההשקעות אך הכסף נמצא בפועל בחשבון הבנק של הלקוח

תנאי הפקדה

הסכום ההתחלתי להפקדה חודשית בפוליסת חיסכון מתחיל ב-200 ₪ או לחלופין סכום שכבר נצבר. פוליסת חיסכון היא נזילה בכל עת וניתן למשוך ממנה כספים בכל עת וללא תנאים מוקדמים. תהליך המשיכה אורך רק כמה ימי עסקים. מאידך, תיקון 190 לפקודת המס מאפשר חיסכון לאלו שגילם 60 ומעלה ועתידים לקבל קצבה העולה על 4,500 ₪. בדומה לפוליסת החיסכון, תיק ההשקעות המנוהל גם הוא נזיל, ומתאפשר לחוסכים אשר צברו מעל 300 אלף שקלים. ישנם גופים המגבילים את סכום המינימום ל500 אלף שקלים.

מיסוי

באשר למדיניות מיסוי, בשני אפיקי ההשקעה ניתנת האפשרות לדחות את תשלום מס רווחי ההון עד למועד משיכת הכספים. לכן עד לאותו הרגע יכול החוסך ליהנות מריבית דריבית גם בפוליסת חיסכון וגם בקופת גמל בתיקון 190. על פי התנאים הנקובים בתיקון 190, זכאי החוסך להטבת מס משמעותית במידה ויוכיח כי הוא יכול למשוך קצבה חודשית העולה על סכום של 4,500 ₪ שאם לא, אזי ישלם מס מוגדל של 35%. במידה ועמד החוסך בתנאי גובה הקצבה החודשית, יוכל לקבל אישור לבצע משיכה הונית בניכוי מס מופחת של 15% מהרווחים.

מודל המיסוי הינו שונה כאשר מדובר בפוליסת חיסכון, היות וכל משיכה הונית בפוליסה זו חייבת במס רווחי הון בשיעור של 25%. יחד עם זאת, במידה והחוסך או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה והשני היגיע לגיל 55, יהיה זכאי לפטור בסכום של 13,200 ₪ מהרווחים הצבורים. עם זאת, היה ושני בני הזוג בני 55 במועד המשיכה, הפטור יגיע לסכום של 16,200 ₪ מהרווחים הצבורים.

תיק ההשקעות המנוהל, נהנה מריבית דה ריבית באופן יחסי ומוקטן משמעותית מהאפיקים הנוספים. רק במידה ותיק ההשקעות מכיל קרנות נאמנות, אלו נהנות מדחיית המס אשר נקטע בכל מעבר בין מסלולי השקעה בקרנות הנאמנות. בכל אחזקה של נייר ערך באופן ישיר, ומכירתו ברווח, ינוכה מס רווח הון בשיעור של 25% מהרווחים בלבד.

ניהול הכסף ועלויות

הגוף המנהל וחטיבת ההשקעות שבו, אמונים על ניהול השקעות הלקוח בשני אפיקי ההשקעות, ומציעים מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, שהלקוח יכול לבחור מביניהם. הלקוח יכול לבחור ברמת סיכון גבוהה הבאה לידי ביטוי בחשיפה גבוהה לשווקים בחו"ל, לאפיקים מנייתיים בעלי סיכון גבוה וכן גם לנכסים לא סחירים. גובה דמי הניהול על הצבירה בהשקעת הלקוח דומה באפיקי השקעה אלו והגוף המנהל כפוף לתקנות משרד האוצר בכל הנוגע לניהול נכסים פנסיוניים.

דמי הניהול עצמם הם הסכומים היחידים הנגבים מהלקוח והם בדרך כלל עומדים על 0.8%-1.4% מהסכום הנצבר בקופה. מלבד דמי ניהול אלו אין עלויות נוספות כגון דמי משמרת או דמי קנייה ומכירה.

לעומת תיקון 190 ופוליסת חיסכון, תיק ההשקעות כאמור יושב בחשבון הבנק של הלקוח, אי לכך מצטרפות לעמלות הניהול לבית ההשקעות, עמלות עבור הבנק בשל שמירה על הכסף. עמלות קניה ומכירה ישולמו בכל פעולה, ללא קשר לרווח/הפסד. ההחלטות בתיק מתבצעות על ידי מנהל תיקי השקעות אישי בעל רישיון, אשר מקבל החלטות מושכלות תוך זיהוי הזדמנויות בשווקים במטרה להשיג את התשואה המבוקשת. במידה והתיק בנוי מקרנות נאמנות, כל קרן גובה דמי ניהול שונים ונעים בין 0.7-3% בקרנות בעלות סיכון גבוה /חשיפה לחו"ל.

מידע

הגוף המנהל מעמיד לרשות החוסך את כל המידע העדכני על פוליסת החיסכון או קופת הגמל אשר ברשותו באזור האישי של הלקוח באתר האינטרנט. המידע כולל את הרכב הנכסים אשר בהם בחר הלקוח להשקיע את כספו. בנוסף, אתר האינטרנט "ביטוחנט" נותן מידע על נתוני פוליסות החיסכון השונות. כך גם אתר "גמלנט" הנותן את נתונים דומים לקופות הגמל. בשני האתרים מתפרסמים נתונים אלו אחת לחודש.

תיק ההשקעות המנוהל, מנוהל תחת חשבון הבנק של הלקוח. אי לכך הלקוח חשוף בכל זמן נתון לתשואה הקיימת בתיק ההשקעות שלו, רמת הסיכון, חשיפה לקרנות נאמנות ודמי ניהול. המידע הינו אישי לחלוטין, ולא ניתן לקבל מדד ייחוס עבור תיקי ההשקעות השונים, מה שמשאיר את הלקוחות המתעניינים באפלה מוחלטת מול תשואות מנהל התיקים.

בשורה התחתונה, אין תשובה חד משמעית. שלושת המוצרים יכולים להיות אטרקטיביים. אך לא תמיד ניתן להצטרף לכל אחד מהמוצרים. חשוב להתייעץ עם מומחה בטרם בוחרים מוצר פיננסי לניהול כסף נזיל.

פוליסת חיסכון