קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

מהו ביטוח נאמנות עובדים?

ביטוח נאמנות עובדים מעניק הגנה ביטוחית לכל חברה או עסק, אשר יש להם עובדים והם חשופים פוטנציאלית לנזקים שייגרמו בכוונת תחילה על ידי העובדים. חשוב להבין כי ביטוח נאמנות עובדים מעניק כיסוי לחברה/בית העסק בקרות מקרה של מעילה מכוונת בכספים ו/או ברכוש של העובדים.פוליסת ביטוח נאמנות עובדים מיועדת עבור מגוון נרחב של עסקים, חברות, ארגונים ומוסדות אשר העבודה השוטפת שלהם כוללת מגע יומיומי וקבוע עם כספים ורכוש. לדוגמה – בנקים, רשויות מס, ארגוני תרומות, חברות שליחויות, מחלקות כספים בחברות ועוד. 

פוליסת ביטוח נאמנות עובדים מספקת שכבת הגנה נוספת שעל פי רוב אינה נכללת בביטוחים אחרים כגון ביטוח עסק, ביטוח פריצות וכו' ועיקר חשיבותה נעוץ בכך שהיא מעניקה כיסוי ביטוחי מפני הנזקים אשר נגרמו בעקבות ביצוע המעילה על ידי העובד בין אם על ידו ובין אם מדובר בגורם נוסף אשר ביצע זאת בשיתוף פעולה עמו.

מיהו עובד?

ובכן, מדובר באדם המקבל תמורה כספית עבור עבודה אותו הוא מבצע עבור המעסיק. ויש ביניהם יחסי עובד מעביד. כאשר הפעילות המקצועית השוטפת של העובדים, מכילה אלמנטים כספיים מרובים (העברות/שילוחים/ספירה וכו'), הפיתויים הניצבים בפני העובדים הם רבים. גם העובד המסור ביותר, עשוי בעת צרה וצורך להפעיל שיקול דעת שגוי ולבצע מעילה כספית אשר תוצאותיה עבור בית העסק עשויות להיות הרות אסון. האופן היחידי בו המעסיק יכול להגן על עצמו מפני מעילה שכזו הוא על ידי ביטוח נאמנות עובדים ועל כן חשיבותו לעסק היא רבה.

 פוליסת ביטוח נאמנות עובדים הינה פוליסה המותאמת באופן ייעודי לצרכי העסק/חברה על פי ההנחיות המפורשות של המבוטח. בהתאם לאפיון הצרכים המוגדר של בעל העסק נקבע הסכום המהווה את גבול האחריות הביטוחית המוטלת על החברה המבטחת. ישנן אופציות מגוונות לאופן פריסת ביטוח נאמנות עובדים, ניתן לאפיין פוליסת ביטוח נאמנות עובדים אשר תעניק כיסוי ביטוחי על נזק כספי שנגרם בעקבות עובדים ספציפיים, במקרה זה, הפוליסה תאופיין באופן שמי מפורש של אותם עובדים, זאת במידה וקיים חשש כי הם בדרגת סיכון גבוהה לביצוע מעילה.

אופציה נוספת הניצבת בפני המבוטח היא רכישת פוליסת נאמנות עובדים אשר תעניק כיסוי ביטוחי עבור נושאי משרות בתפקידים המוגדרים כרגישים, בהם הם באים במגע מוגבר עם כספי החברה/הלקוחות, ומהווים סיכון רב בשל אופי עבודתם השוטפת. ישנה אופציה נוספת המהווה שילוב ומהותה העקרונית היא רכישת ביטוח נאמנות עובדים אחיד המכסה את כלל פעילות העובדים בעסק/חברה.

פוליסת ביטוח נאמנות 

פוליסת ביטוח נאמנות עובדים מעניקה כיסוי במקרה בו נגרם נזק מכוון על ידי עובדי החברה בזמן בו הביטוח בתוקף או עד שישה חודשים מסיום הפוליסה. הכיסוי כולל מעילה, גזל, הונאה, העלמת כספים ו/או רכוש בעל ערך על ידי עובדי העסק/חברה, כל עוד מעשיהם בוצעו בכוונת זדון ובמטרה להיטיב עם עצמם על חשבונו של המעסיק.

ישנה אפשרות להרחבת הפוליסה כך שתהווה כיסוי ביטוחי במקרה בו נתגלו נזקי המעילה לאחר תום התקופה הביטוחית, תקופה שתקרא "תקופת הגילוי" והיא תוגדר למשך פרק זמן מסויים בפוליסה. מעסיק יקר, אנו ערים לרגישות המוגברת בכל הקשור לתחום של מעילות עובדים ונאמנותם. מיטב המומחים שלנו יסייעו לך בליווי צמוד, מהיר ומקצועי, בכל נבכי ההליך, זאת על מנת לאפשר לך שקט נפשי והמשכיות עבודה  רציפה ותקינה.

מידע נוסף

למי מתאים? חברות, ארגונים ועסקים אשר מעסיקים עובדים שנמצאים בעת ביצוע העבודה במגע עם רכוש, סחורה וכספים של החברה 
אופן רכישה בהתאמה אישית, לרבות עבור עובדים ספציפיים או עבור כלל עובדי הארגון
תוקף כיסוי כל עוד הנזק נגרם בעת שהפוליסה הייתה בתוקף או עד 6 חודשים לאחר שהסתיימה
ביטוח נאמנות עובדים