קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

כל היתרונות בסוגיית ביטוח כספים – איך מתגוננים מגניבת כספים

תיקון 190

מדובר בתיקון בעל השפעה עצומה על אפשרויות החיסכון הניצבות בפני אזרחים מבוגרים אשר הגיעו לגיל הפרישה. התיקון מעניק הטבות מס רחבות היקף, הן עבור החוסכים והן עבור יורשיהם החוקיים. על כן רצוי להכירו.

תיקון 190 נכנס לתוקף בתחילת שנת 2012, עד לכניסתו לתוקף, בפני הפורשים לגמלאות, עמדו שתי אופציות לבחירה, בנוגע לכיצד לפעול בנוגע לכספי הפיצויים שלהם. האופציה הראשונה הייתה משיכת כספי הפיצויים במלואם, וביצוע תשלום מס על החלק שאינו פטור. האופציה השנייה הייתה להשאיר את כספי הפיצויים (באופן חלקי או באופן מלא) בקופת גמל אשר בעתיד תהיה אמונה על תשלום קצבה שתועבר אליהם, אך ללא אפשרות למשוך את הפיצויים הללו בעתיד באופן נזיל (מסלול הוני).

ביטוח כספים – איך להתנהל בחוכמה

כיום, לאחר תיקופו של תיקון 190, יש באפשרותם של החוסכים, לבצע סגירת חשבון עם מס הכנסה ואז להעביר את כספי הפיצויים שחסכו במהלך השנים, לקופת גמל חדשה או לפוליסת ביטוח מנהלים, שתשא את שמם, תהיה חסומה בה האפשרות לבצע הפקדות חדשות, והמוטבים יוכלו להמשיך לצבור רווחים.

חשוב לציין כי לאחר הפקדת הכספים לפי תיקון 190 ועריכת התחשבנות מול רשויות המס, מעבר כספי החסכון בין קופות הגמל השונות, בין המסלולים  המגוונים המוצעים בתוך קופת הגמל ואף בין קופת גמל לפוליסת ביטוח מנהלים, הינו הליך פטור ממס באופן מוחלט. בעתיד, במידה והחוסכים ירצו למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל באופן נזיל (הוני), הם יוכלו לעשות זאת תמורת תשלום מס בגובה 15% על הרווח הנומינלי בלבד

במידה והחוסכים יהיו מעוניינים למשוך את הכספים כקצבה (לפי המקדם האקטוארי הנהוג בזמן ביצוע המשיכה), הם יוכלו למשוך את הכספים בפטור מלא מתשלום מס עד לגובה של כ 49% מ"הקצבה המזכה". תקרת "הקצבה המזכה" לשנת 2018 עומדת על סך של 8,380 ₪, ולפיכך תקרת הפטור ממס למגיעים לגיל פרישה ובוחרים למשוך את כספי הפיצויים שלהם כקצבה עומדת על כ- 4,106 ₪ בחודש.

מדרגות מס וחיסכון

במידה וקצבת החוסך מקופת הגמל גבוהה יותר מתקרת הפטור, הוא יחוייב לשלם מס רק על החלק שמעל התקרה, זאת על פי מדרגות המס המקובלות (המדרגה הנמוכה ביותר 10%, והגבוהה ביותר- 50%). יתר על כן, החוסך יוכל לבצע היוון של הקצבה, תוך הנחה כי הוא הגיע לגיל הרלוונטי ויש ברשותו מקורות הכנסה נוספים, מעל להכנסה המינימלית שתיקבע.

נוסף על כך, החוסכים יוכלו להוריש את הסכום הצבור בקופת הגמל או פוליסת ביטוח המנהלים ליורשיהם או למוטבים על פי בחירתם. היורשים/המוטבים יוכלו למשוך את הסכום שנצבר, תוך תשלום המס, או לבחור להשאירו בקופת הגמל ליום בו יגיעו הם לגיל הפרישה ולנצל אף הם את הטבות המס הגלומות בתיקון 190.

לאור כל זאת, ניתן להבין כי  תיקון 190 מהווה כלי חשוב מאין כמותו לצורך חסכון והשקעה עבור הפורשים לגמלאות. התיקון שיפר באופן משמעותי את כל הנוגע לניהול קופות גמל ולמעשה הפך אותן לאפיק השקעה אטרקטיבי, לכל מי שמעוניין בחסכון שלצידו תשואה נאה. דמי הניהול ונמוכים וישנה אפשרות לנזילות ומשיכת כספים, כאשר בעת המשיכה לא ישולם מס מוגדל כפי שנהוג במיסוי על רווחי הון.

מומחי הביטוח שלנו בסוכנות הביטוח אמנון גור, יישמחו לסייע לכם ולבדוק כיצד תוכלו להפיק את המיטב מהטבות המס הגלומות בתיקון 190, וכמו כן נדאג לנהל עבורכם את קופת הגמל באופן מקצועי, אשר יעניק לכם שקט נפשי תוך ידיעה כי עתידכם הפיננסי מנוהל בידיים אחראיות ומנוסות.

ביטוח כספים