קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

החשיבות בהפקדות לקרן השתלמות של עצמאים

בואו נדבר על קרנות השתלמות.
תחילה הסבר קצר על קרנות השתלמות באופן כללי (הן לשכירים והן לעצמאיים),

מה זו בעצם קרן השתלמות?

למעשה, מדובר בתכנית חיסכון לטווח בינוני – את הכספים (והתשואות שהיא צברה) ניתן לממש תוך שש שנים מרגע ההפקדה ללא תשלום מס.
עבור עובדים שכירים ,מדובר על קרן שהעובדים מפרישים אליה משכר הברוטו באופן שוטף )2.5%), ובמקביל המעסיק מפריש גם הוא (7.5%).

יתרונו הגדול של החיסכון בקרן ההשתלמות, הוא בעצם הטבת המס הנלווית לכך, או למען הדיוק – פטור – מלא – ממס – על – כלל – הרווחים – הנצברים – בקרן

קיימת אפשרות להתמיד ולחסוך דרך הקרן, עד גיל פנסיה, אך קרן השתלמו אינה מהווה תחליף לחסכון הפנסיוני המוכר באמצעות קרנות פנסיה או קופות גמל

קרן ההשתלמות מאפשרת משיכת כספים לאחר תקופה של שלוש שנים, למטרת השתלמויות או לימודים בלבד, ולאחר שש שנים ניתן לבצע משיכה מקרן ההשתלמות לצורך כל מטרה.

ביכולתה של אוכלוסיית הגברים מעל גיל 67, ואוכלוסיית הנשים מעל גיל 62, לממש באופן מלא את כספי הקרן לאחר שלוש שנים בלבד, שוב – ללא כל צורך לשלם מס על מימוש הכספים.

ומה בנוגע לפתיחת קרן השתלמות לעצמאיים, תשאלו וודאי,  האם זה כדאי?
ובכן, תחילה נחדד את הגדרת העצמאי.

המוסד לביטוח לאומי, מגדיר תחילה עצמאי בחוק, כאדם שעובד ואינו שכיר. ובנוסף על כך,  עליו לקיים מספר תנאים:

  • לא פחות מ – 20 שעות עיסוק שבועיות במשלח היד.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח היד, צריכה להיות גבוהה ממחצית מהשכר הממוצע במשק. (על פי חוק הביטוח הלאומי השכר הממוצע בשנת  2018 הוא 9,802 שקלים, כך שההכנסה החודשית שתגדיר עובד כעצמאי עומדת על כ -4,901 שקלים ומעלה).
  • עיסוק משלח היד השבועי הינו 12 שעות בשבוע, והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק. (כלומר, כ – 1,470 שקלים ומעלה בשנת 2018 ). 
  • במידה ולא מתקיים לפחות אחד מהתנאים, מוגדר העובד כ "עצמאי שאינו עונה להגדרה"  ומבחינת ביטוח לאומי, הוא "בעל הכנסה שאינה מעבודה".

כעת נפרוט את אפשרויות החיסכון העומדות בפני עצמאיים, אשר נדרשים כאמור להפקיד את הכספים לבד. ויכולים לעשות זאת בדרכים שונות, כגון: חסכון פנסיוני (חובה החל מתחילת 2017( באמצעות קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וגם הפקדה לקרן השתלמות, בנוסף וללא שום קשר לחיסכון הפנסיוני .

פתיחת קרן השתלמות היא עניין לא מורכב. כל שצריך הוא להציג אישור עוסק מורשה, או את ההכנסות הקיימות מהעסק .

ישנם מסלולי קרנות השתלמות מנוהלות, מסלול השתלמות מחקות מדד, וישנה גם האופציה לבחור בקרן השתלמות בניהול עצמי.

כחלק מרצון המדינה לעודד עצמאיים לחסכון, החל משנת 2017, נכנסו לתוקף הטבות מס, שמטרתן עידוד הפקדת כספים בקרנות השתלמות. עודכן שיעור הטבת המס החל על עצמאי המפקיד כסף בקרן השתלמות, לפיו, הוא מקבל הטבת מס כבר מהשקל הראשון המופקד, כאשר התקרה המקסימלית להפקדה לצורך קבלת הטבת המס היא 4.5%. בניגוד  לעבר, כאשר היה צורך לבצע הפקדה של 7% מההכנסה, על מנת לקבל הוצאה מוכרת בגובה של 4.5% (הוצאה מוכרת לעסק – ניתן לקזזה מול מס הכנסה). כיום, הרווח בהפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים הינו מיידי.

כמה כסף יש להפקיד כל חודש לקרן השתלמות?

באופן כללי לא קיימת מגבלה, אך יש תקרה להטבות המס. אפשרי להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת ועד תקרת הכנסה של 260,000 ש"ח בשנה ולזכות בהטבות המס.

במידה וההפקדה גבוהה יותר, אז על הסכום החורג יחול מס בעת ההפקדה (המתבטא בשכר – כלומר התוספת היא הטבה חייבת במס). נוסף על כך, על הרווח הריאלי כתוצאה מהפקדה זו, חל מס רווחי הון (עד 25%), בעת מימוש הכסף מקרן ההשתלמות. 

קרנות השתלמות