קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

פוליסת חבות מעבידים – הגנה מפני תביעות מעסיקים

האם ידעתם שיש ביטוח מפני תביעות של עובדים על מעבידים? הכל אודות הסוגיה המעניינת – פוליסת חבות מעבידים.
לאחרונה, אנו חשופים יותר למספרן העולה של תאונות עבודה המתרחשות בענפי הבניה, התעשייה, התחזוקה וענפים נוספים.

ביטוח חבות מעבידים מעניק כיסוי ביטוחי ונודע לאחריות בעל העסק בקרות פציעה/פגיעה גופנית לעובדים במהלך ובשל עבודתם השוטפת.

אחריות המעביד לבטחון העובדים על פי החוק

משרד העבודה והרווחה מתווה הנחיות הנוגעות למחוייבות המעביד לבטיחות ובטחון כלל העובדים. כמו כן על המעביד לעמוד בשורת נהלי בטיחות על פי תקנים המוסדרים בחוק. בקרות תאונת עבודה, עשוי העובד להגיש תביעה משפטית כנגד המעביד בדרישת פיצויים כנגד מידת הנזק הגופני אשר נגרם לו. באחריות בית המשפט לבדוק את הנסיבות ואת התנהלות המעביד ולקבוע האם עמד באופן מוחלט בכל תקני ונהלי הבטיחות הקבועים בחוק לצורך מניעת התרחשותה של התאונה.

במידה ובית המשפט קובע כי קיים דופי בהתנהלותו של המעביד ובשל אי עמידה בנהלי הבטיחות הקבועים בחוק נגרמה למי מהעובדים פגיעה גופנית, יחוייב המעביד להעניק פיצוי לעובדים בגין התאונה וכידוע, מדובר בפיצויים בסכומים גבוהים מאוד.

הפוליסה שתספק את ההגנה הדרושה

חבות מעבידים מאפשר למעסיקים לרכוש פוליסה שמיועדת לכסות תביעות עובדים בשל רשלנות, בקרות תאונה, פציעה או מחלה. הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי של הוצאות משפטיות ומימון של כספי פיצויים אשר נפסקו לטובת העובדים על ידי בית המשפט.

סכומי ביטוח בפוליסת חבות מעבידים הינם אחידים ועל פי שגרה יהיו שווים ל – 1,500,000$ או 5,000,000$ לכיסוי עובד יחיד. הפרמייה עבור פוליסת חבות מעבידים תקבע על פי רוב על פי הפרמטרים – שיוך תחום העסק ומספר המבוטחים הנדרש.

ישנם מקרים מסויימים בהם ניתנת האופציה לפיה הפרמיה של פוליסת חבות המעבידים תהא מבוססת על שכר העבודה השנתי (נפוץ במיוחד בקרב קבלנים), שכן מדובר בתחום בו כמויות העובדים משתנות באופן תדיר. במידה ומדובר במוטב שפועל על תקן של חברה בע"מ, יש צורך לקבל החלטה בנוגע לאפשרות להוסיף לפוליסת חבות המעבידים גם את בעלי השליטה בחברה. שימו לב – ניתן לעשות זאת מכיוון שחברה בע"מ מהווה גוף משפטי מנותק מבעלי הפוליסה עצמם.

חשוב לדעת כי פוליסת חבות מעבידים מעניקה כיסוי ביטוחי גם בגין תביעות משפטיות אשר הוגשו על ידי עובדים אשר חלו במחלה בעקבות המקצוע שלהם. עובדים רבים, חשופים במהלך עבודתם היומיומית לגורמים שונים העלולים לפגוע ולהזיק לבריאותם. מחלת מקצוע היא מונח המתאר סיטואציה כזו, העשויה להגרם בעקבות עבודה עם חומרים מסוכנים, גורמי רעש, קרינה וכדומה.

פוליסת חבות מעבידים – כיסוי הביטוח לעומת ביטוח לאומי

בקרות מקרה בו מגיש העובד תביעה כנגד במעביד, פוליסת חבות המעבידים מכסה את ההגנה המשפטית וכמו כן את הוצאות בית המשפט ואת הפיצויים אשר ייקבעו על פי דין. פוליסת חבות מעבידים איננה באה על מנת להחליף את הביטוח הלאומי, על כל מעביד לשלם ביטוח לאומי על עובדיו כנהוג בחוק. פוליסת חבות המעבידים יכסה בתשלום את הסכומים אשר מעבר לכיסוי אותו מספק הביטוח הלאומי ומשולמים על ידו.

ישנה אפשרות לרכוש פוליסת חבות מעבידים כמוצר ביטוחי עצמאי או לעשות זאת כסעיף בפוליסה ביטוחית אחרת כגון פוליסת ביטוח עסק. פוליסת חבות מעבידים מכיל סעיף השתתפות עצמית וישנה חלוקה לרמות על פי סיווג העובד (עובדי מנהלה, עובדי כפיים, מחלה מקצועית), גובה ההשתתפות העצמית של המעביד נקבע על פי הסיווג.

למידע נוסף, צרו עמנו קשר

בעל עסק, נשמח לשמוע על העסק שבבעלותך ולהתאים לו את הכיסוי המתאים ביותר לאופי פעילותו ועל פי הצורך. המומחים שלנו יישמחו ללוות אותך בהליך הרכבת פוליסת חבות מעבידים מותאמת עבור באופן מקצועי, מהיר ובשקיפות מלאה לצד מחירים נוחים.

מידע נוסף

כיסויים כיסוי מפני תביעות נזיקין אשר הגישו עובדים בגין פציעות, תאונות ומחלות שהתרחשו בזמן העבודה או בעקבות העבודה  
למי מתאימה לארגונים, עסקים וחברות אשר מעסיקים עובדים בתעשיות ובתחומים בעלי רמת סיכון גבוהה כגון ענף הבנייה או ביצוע עבודות תחזוקה למיניהן
כיסויים מרכזיים כיסוי עבור תשלום כספי פיצויים, כיסוי עבור הוצאות משפט

למידע נוסף על הפוליסה והשארת פרטים >>