חבות מעבידים

משרד העבודה והרווחה מתווה הנחיות הנוגעות למחוייבות המעביד לבטיחות ובטחון כלל העובדים. כמו כן על המעביד לעמוד בשורת נהלי בטיחות על פי תקנים המוסדרים בחוק. בקרות תאונת עבודה, במהלך עבודתו, עשוי העובד להגיש תביעה משפטית כנגד המעביד בדרישת פיצויים כנגד מידת הנזק הגופני אשר נגרם לו.

באחריות בית המשפט לבדוק את הנסיבות ואת התנהלות המעביד ולקבוע האם עמד באופן מוחלט בכל תקני ונהלי הבטיחות הקבועים בחוק לצורך מניעת התרחשותה של התאונה. במידה ובית המשפט קובע כי קיים דופי בהתנהלותו של המעביד ובשל אי עמידה בנהלי הבטיחות הקבועים בחוק נגרמה למי מהעובדים פגיעה גופנית  יחוייב המעביד להעניק פיצוי לעובדים בגין התאונה וכידוע, מדובר בפיצויים בסכומים גבוהים מאוד.

ביטוח חבות מעבידים – מה זה אומר?

ביטוח חבות מעבידים מאפשר למעבידים, רכישת פוליסה המגנה עליהם במקרה של תביעות עובדים בשל רשלנות, בקרות תאונה, פציעה או מחלה. פוליסת חבות מעבידים מעניקה כיסוי ביטוחי של הוצאות משפטיות ומימון של כספי פיצויים אשר נפסקו לטובת העובדים על ידי בית המשפט. סכומי ביטוח בפוליסת חבות מעבידים הינם אחידים ועל פי שגרה יהיו שווים ל – 1,500,000$ או 5,000,000$ לכיסוי עובד יחיד. הפרמייה עבור פוליסת חבות מעבידים תקבע על פי רוב על פי הפרמטרים – שיוך תחום העסק ומספר המבוטחים הנדרש.

ישנם מקרים מסויימים בהם ניתנת האופציה לפיה הפרמיה של פוליסת חבות המעבידים תהא מבוססת על שכר העבודה השנתי (נפוץ במיוחד בקרב קבלנים), שכן מדובר בתחום בו כמויות העובדים משתנות באופן תדיר. במידה ומדובר במוטב שפועל על תקן של חברה בע"מ, יש צורך לקבל החלטה בנוגע לאפשרות להוסיף לביטוח חבות המעבידים גם את בעלי השליטה בחברה. שימו לב – ניתן לעשות זאת מכיוון שחברה בע"מ מהווה גוף משפטי מנותק מבעלי הפוליסה עצמם.

חשוב לדעת כי פוליסת חבות מעבידים מעניקה כיסוי ביטוחי גם בגין תביעות משפטיות אשר הוגשו על ידי עובדים אשר חלו במחלה בעקבות המקצוע שלהם. עובדים רבים, חשופים במהלך עבודתם היומיומית לגורמים שונים העלולים לפגוע ולהזיק לבריאותם. מחלת מקצוע היא מונח המתאר סיטואציה כזו, העשויה להגרם בעקבות עבודה עם חומרים מסוכנים, גורמי רעש, קרינה וכדומה.

פוליסת חבות מעבידים – כיסוי הביטוח לעומת ביטוח לאומי

בקרות מקרה בו מגיש העובד תביעה כנגד במעביד, ביטוח חבות המעבידים מכסה את ההגנה המשפטית וכמו כן את הוצאות בית המשפט ואת הפיצויים אשר ייקבעו על פי דין. פוליסת חבות מעבידים איננה באה על מנת להחליף את הביטוח הלאומי, על כל מעביד לשלם ביטוח לאומי על עובדיו כנהוג בחוק. ביטוח חבות המעבידים יכסה בתשלום את הסכומים אשר מעבר לכיסוי אותו מספק הביטוח הלאומי ומשולמים על ידו.

ישנה אפשרות לרכוש ביטוח חבות מעבידים כמוצר ביטוחי עצמאי או לעשות זאת כסעיף בפוליסה ביטוחית אחרת כגון פוליסת ביטוח עסק. ביטוח חבות מעבידים מכיל סעיף השתתפות עצמית וישנה חלוקה לרמות על פי סיווג העובד (עובדי מנהלה, עובדי כפיים, מחלה מקצועית), גובה ההשתתפות העצמית של המעביד נקבע על פי הסיווג.

 בעל עסק, אנו מבינים כי לצורך המשך קיום העסק שלך, יש צורך לספק לו את הכיסוי הביטוחי האיכותי ביותר הקיים בנמצא. המומחים שלנו יישמחו ללוות אותך בהליך הרכבת פוליסת חבות המעבידים המותאמת עבור צרכייך העסקיים. באופן מקצועי, מהיר ובשקיפות מלאה. זאת לצד מחירים אטרקטיביים ותחרותיים.

1.3 / 5. 3