קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

דמי ניהול בביטוח מנהלים כבדים עליכם? אתה חייבים לקרוא את הכתבה הבאה!

דמי ניהול בביטוח מנהלים הוא מרכיב חשוב לבדוק כאשר אתם מנהלים חיסכון לפנסיה.

האם יש לכם ביטוח מנהלים שקיים עוד לפני שנת 2008  ואתם משלמים יותר מידי דמי ניהול ביטוח מנהלים?

ובכן אם יש לכם ביטוח מנהלים לפני שנת 2008, קיימת בידכם האפשרות להוזיל משמעותית דמי ניהול בביטוח מנהלים. כיצד עושים זאת?

על מנת להסביר בצורה יותר ברורה, מן הראוי שנחזור אחורה אל התקופה שלפני שנת 2008 ונסביר בקצרה מהו ביטוח מנהלים.

ביטוח מנהלים הינו חוזה אישי בין חברת הביטוח לבין המבוטח ובו הייתה התחייבות עד שנת 2014 לפרמטר הנקרא "מקדם מובטח".

מקדם מובטח מציין את המספר הנקוב בו יחולק הסכום הצבור בביטוח המנהלים בגיל פרישה.

באם הוסכם בחוזה מול חברת הביטוח כי מספר החודשים יעמוד על 203.5, אזי מספר זה יהיה קבוע ובלתי ניתן לשינוי.

טבלת קצבה בגיל פרישה

לפני שנת 2008 מבנה ביטוחי המנהלים היו מחולקים לחיסכון קצבתי וחיסכון הוני, כאשר החוסכים צברו במשך השנים סכומי כסף גדולים.

כך קרה כי חוסכים אשר רצו לפדות את החלק ההוני בביטוח המנהלים במשיכה אחת בגיל הפרישה יכלו לעשות זאת.

החל מסוף שנת 2008 מבנה ביטוחי המנהלים והאפיקים הפנסיונים ככלל השתנו למודל קצבתי בלבד.

כלומר, לא תתאפשר כל משיכה הונית חד פעמית לכספים אשר הופקדו לאחר 2008.

האם דמי ניהול בביטוח מנהלים שווים את מקדם ההמרה המובטח?

בעת השקת המוצר ביטוח המנהלים, הוגדר כי על אף שחוסך מצטרף לביטוח המנהלים בין 30-40 שנים טרם פרישתו, יובטח לו כאמור מספר החודשים בהם יתחלקו הכספים.

דבר זה יוצר בעיה מאוד גדולה לחברות הביטוח ואושר גדול לחוסכים, כיוון ומתעלם באופן מובהק בתוחלת החיים הממוצעת.

בתחילת שנות ה2000 תוחלת החיים הממוצעת הייתה עד גיל 75.

היום עם התפתחות הרפואה והטכנולוגיה כמעט 20 שנים אחרי, תוחלת החיים הממוצעת עומדת על 81 לגברים ו-84 לנשים.

אך מה עלה בגורלו של המקדם? נשאר זהה לתוחלת החיים בעת הצטרפותו לביטוח המנהלים.

מעולה לחוסכים כמו שאמרנו, אך אסון למבטחים שנכנסים לגירעון עקב הבטחת המקדם.

מה עשו המבטחים כדי לצאת מהאסון?

העלו את דמי ניהול בביטוח מנהלים.

כאשר החוסך בביטוח זה משלם דמי ניהול של  3.5% מהצבירה זה מפצה על הבטחת המקדם עבור חברות הביטוח.

ישנם גישות האומרות כי עלות המקדם יקרה מדי על גבי טווח של 30 שנה, וכי מסלולי חיסכון פנסיונים אחרים ללא הבטחת מקדם משתלמים הרבה יותר.

גישה שמרנית יותר אומרת כי אין דרך לחזות מה יהיו ביצועי השווקים או תוחלת החיים הממוצעת בעתיד ולכן יש לשמור כל חיסכון אשר מוגדר כקצבתי עם מקדם מובטח.

אך מה עם הכספים שהפקדנו לביטוח המנהלים מלפני 2008?

כמו שהוצג בתחילת הכתבה, עד שנת 2008 כספים שהופקדו לביטוח המנהלים הוגדרו הן כהוניים והן כקצבתיים.

טבלת ריכוז זכויות המבוטח בשקלים

כך יוצא שאם חסכתם כספים במסגרת ביטוח מנהלים עד שנת 2008, אין משמעות למקדם ההמרה המובטח, שכן הכספים הינם מיועדים למשיכה חד פעמית.

מכאן קל מאד לנייד את החלק ההוני של ביטוח המנהלים שלכם לקופת גמל המהווה חיסכון טהור ולשמור על המרכיב ההוני למשיכה חד פעמית בגיל פרישה.

כל זאת בתשלום דמי ניהול בביטוח מנהלים הנמוכים בהרבה מאלו שאתם משלמים כיום על הביטוח שלכם.

הרי שאת החיסכון ההוני ניתן להפריד מכלל הביטוח ולנייד אותו לקופת גמל בדמי ניהול נמוכים  ובחיסכון של אלפי שקלים.

לסיכום, בכל מקום בו אנו כחוסכים יכולים להרוויח עוד כסף ולא לשלם אותו לחברות הביטוח, שווה לנייד וליהנות מעמלות נמוכות יותר.

דמי ניהול בביטוח מנהלים כבדים עליכם? אתם חייבים לקרוא את הכתבה הבאה!