קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

האם ניתן לעשות ביטוח עסק ללא רישיון עסק?

בעל עסק? המאמר הבא הוא עבורך!

מספר פעמים נתקלנו בתופעה בה פנו אלינו בעלי עסקים, בבקשה לעריכת פוליסת ביטוח לעסק או ביטוח למשרד או ביטוח אחריות מקצועית, ולאחר בדיקה נתברר כי אין בבעלותם רישיון עסק. כמובן שהסברנו להם את ההשלכות הביטוחיות בקרות אירוע ביטוחי ללא רשיון עסק וסייענו להם לפתור את הבעיה באופן מקצועי.

 ביטוח עסק ללא רישיון עסק, אפשרי או לא?

עריכת ביטוח עסק ללא רשיון עסק היא אינה מקצועית ומסכנת את בעל העסק, עובדיו, לקוחותיו ואת העסק עצמו, שכן באין יכולת המצאת אישורים בסיסיים הניתנים מתוקף קיומו של רשיון העסק, אין אפשרות לבטח את העסק.

 מהו רישיון עסק?

מדובר באישור המוענק על ידי משרד הרישוי המקומי לעסקים, המאשר פעילות שגרתית של בית העסק.

רישיון העסק מאגד קבוצת אישורים בתחומי ביטחון, בריאות, בטיחות אש, בטיחות מבנים, תנאים סניטריים ועוד העומדים בקנה אחד עם הקבוע בחוק.

משרד הרישוי מגדיר באופן מפורש את סוגי העסקים המחויבים ברישיון וקיימים ארבעה סוגי רשיונות – רשיון עסק לצמיתות, רישיון עסק תקופתי, רישיון עסק זמני והיתר זמני לפעילות של העסק

על פי חוק עסקים הפועלים ללא רשיון עסק או עסקים הפועלים תחת רשיון עסק שאינו בתוקף עוברים עברה פלילית על פי חוק והדבר עשוי להוביל למתן קנסות ואף למאסר.

חשוב להדגיש כי ביטוח עסק ללא רישיון עסק אפשרי רק במידה והעסק אינו מחוייב על פי חוק ברישיון עסק.

אילו עסקים מחוייבים בהוצאת רישיון עסק?

להלן רשימת העסקים המחוייבים בהוצאת רשיון עסק, על פי חלוקה לתחומים, בהוראת צו מטעם משרד הרישוי –

 • תחום המזון
 • תחום מים ופסולת
 • תחום בריאות, פארמה וקוסמטיקה
 • תחום דלק ואנרגיה
 • תחום חקלאות ובעלי חיים
 • תחום המסחר ושונות
 • תחום בילוי ציבורי, נופש וספורט
 • תחום תחבורה ורכב
 • תחום שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
 • תחום תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

קיומו של רישיון העסק מבטיח למעשה עמידה בתנאים קפדניים של בטחון, תברואה ובטיחות, המספקים לחברת הביטוח, בעת עריכת פוליסת ביטוח עסק, אסמכתא למנהל תקין של בית העסק. בשל כך ביטוח עסק ללא רישיון עסק אינו מקובל ואף גורם ביטוחי מקצועי לא יבטח עסק המחויב על פי חוק ברישיון אך בפועל אין בידיו.

החוק לגבי רישיון עסק מבדיל בין תחומי העיסוק השונים אשר בהם העסקים החייבים ברישיון, ומגדיר ארבעה סוגי רשיונות עסק, הנבדלים זה מזה בעיקר במשך התקופה –

 • רישיון עסק לצמיתות: רישיון קבוע, בתוקף מיום ההוצאה, אלא אם בוטל על ידי משרד הרישוי.
 • רישיון תקופתי: רישיון שמשכו הוא שנהנאחת/שלוש שנים/ חמש שנים, מיועד עבור עסקים הנדרשים לקיים בהם תהליך חידוש רישוי בתום התקופה.
 • היתר זמני: היתר זמני לעסק, אשר אמור לקבל רישוין עתידי, למשך תקופה עד שנה אחת.
 • רישיון זמני: רהיתר רשיון עסק לזמן קצוב, משכו הוא פחות משנה אחת.

לצורך עריכת פוליסת ביטוח עסק, בין אם מדובר בביטוח בסיסי, או בביטוח משרד או בביטוח אחריות מקצועית יש תחילה לדאוג לקבלת סוג הרישיון המותאם עבור העסק שלך. שכן, במידה וחברת הביטוח תגלה כי בקרות אירוע ביטוחי לא היה בבעלות בעל העסק רישיון עסק בתוקף כפי שנדרש ממנו בחוק, עשויים סעיפים רבים בפוליסה להיות מבוטלי כיסוי ובמקרים מסוימים ייבוטל כיסוי הפוליסה המלא.

ביטוח עסק