קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

האם חובה לעשות ביטוח עסק בדירה?

מנהלים עסק קטן מהבית? עשיתם ביטוח עסק בדירה?

האם ידעתם כי במקרה של אירוע ביטוחי בתחום הדירה הקשור לביצוע עבודתכם, פגישה עסקית עם לקוח, פציעה כתוצאה מעבודתכם ועוד, הכיסוי הביטוחי הסטנדרטי של הבית אינו מעניק לכם כיסוי?

פעמים רבות, בעלי עסקים קטנים וזעירים, העובדים בבית, אינם לוקחים בחשבון את שלל הגורמים המסכנים אותם, כידוע תאונות ופציעות רבות עשויות להתרחש דווקא בדירה. על כן יש לוודא כי ברשותכם ביטוח עסק בדירה המותאם מבחינת סעיפי בפוליסה לאופי ולפאופן עבודתכם, בהתאם לסיכנות הפוטנציאליות הקיימות.

כן, גם אם מדובר בקוסמטיקאית במשרה חלקית או בצורף העובד מדירתו יש להקפיד על ביטוח עסק קטן, אשר יעניק לכם כיסוי הולם בקרות אירוע ביטוחי המצריך הגנה ביטוחית.

ביטוח עסק הפך למוצר חובה בסיסי עבור כל עסק קטן כגדול, בין אם הוא מנוהל במבנה המוגדר ספציפית כמבנה עבודה ובין אם הוא כחלק מדירת מגורים. גם אם מדובר בעסק זעיר המנוהל בחדר בתוך דירה יש לוודא כי ברשותכם ביטוח משרד.

הכיסויים האפשריים במסגרת ביטוח עסק בדירה:

  • ביטוח מבנה – מעניק כיסוי מפני נזקים פיזיים למבנה, כגון – נזקי שריפה, נזקי מזג אוויר ונזקי כח עליון, שטפונות, רעידות אדמה, שברים וכו'
  • ביטוח תכולת מבנה – מעניק כיסוי נזקי ציוד, ריהוט וחומרים הקשורים לעסק, במידה וישנו ביטוח תכולה מקיף יוענק כיסוי גם לסחורות המאוכסנות בעסק. הכיסוי יינתן במקרים של גניבות, שריפות, שטפונות ועוד. לעיתים נזק לתכולת מבנה עשוי להסתכם בסכומי הון עתק וללא ביטוח הולם, בית העסק עלול לקרוס.
  • ביטוח חבות צד ג' – מעניק כיסוי ביטוחי עבור גורמי צד שלישי המגיעים לעסק ועשויים להפצע במהלך שהותם, בין אם מדובר בלקוחות, ספקים, שליחים ועוד. ביטוח העסק יעניק במקרה זה כיסוי במקרה של פציעה או תאונה אשר בעקבותיה נגרם נזק לגורם צד ג', במידה ותוגש תביעה משפטית כנגד בעל העסק.
  • ביטוח חבות מעביד – ביטוח המעניק הגנה במקרה של הגשת תביעה מטעם עובד או מי מבני משפחתו בעקבות פציעה/תאונה או מוות חלילה. במידה ואכן מדובר במקרה של פציעה קשה או מוות, סכומי התביעה המשפטית ויתר הסכומים הנגזרים מסביב, הם אסטרונומיים, וללא ביטוח עסק עם סעיף ביטוח חבות מעביד איכותי עשוי בית העסק לקרוס כלכלית ועסקית לחלוטין.
  • ביטוח אובדן הכנסה – מעניק מטריית כיסוי ביטוחי במקרה בו בעל העסק סובל מנזק אשר משבית אותו מפעילות עסקית שוטפת וישנה תקופה בה אינו יכול לעבוד ולייצר הכנסה. יש לקחת בחשבון כי לעיתים ישנן תקופות ארוכות ונדרש כיסוי פיצוי אובדן ההכנסה עבור אותם ימים בהם בעל העסק לא תפקד. הכיסוי הביטוחי מוענק עד לחזרה מלאה לתפקוד תקין של בית העסק.

ביטוח עסק בדירה הינו מוצר ביטוחי בסיסי עבור כל בעל עסק בין אם הצורך הוא בביטוח משרד ביתי או בביטוח עסק קטן המנוהל בתוך דירה.

ביטוח עסק בדירה לעסקים שעובדים מהבית