במקרה בו התמזל מזלכם ואתם עובדים במגזר החברתי. רוב הסיכויים שאתם עוסקים במלאכת קודש ויש לכם סיפוק יומיומי בעבודתכם. כידוע ברגע שעבודה נעשית בין היתר ממניעים רגשיים ובעלי ערך מוסף, היא לרוב נעשית על הצד הטוב ביותר. אך אף על פי כן, אף אדם אינו חף מביצוע טעויות העשויות להסב נזק רב,  ולשם כך בדיוק קיים ביטוח נושאי משרה בעמותה.

ביטוח נושאי משרה בעמותה הינו ביטוח מקצועי ייחודי הנועד על מנת לספק הגנה ביטוחית עבור נושאי משרה המכהנים בעמותות, במקרים בהם נגרם נזק כלכלי או אבדן רווחי העמותה, בעקבות החלטה ביצועית אשר נלקחה על ידי נושא המשרה במסגרת ביצוע תפקידו השוטף.

הפוליסה אינה נכללת במסגרת ביטוח עסק סטנדרטי ומדובר בפוליסה ייעודית הנתפרת על פי מידות מדויקות וצרכים של העמותה, פעילותה החברתית והאג'נדה בה היא דוגלת, היקף פעילותה, סכומי הכספים אותם היא מגייסת וסוג נושאי המשרה הפועלים בה.

ביטוח עבור נושאי משרה בעמותה יעניק כיסוי ביטוחי במקרה בו יצוצו בעיות ומחלוקות בנוגע לכספי העמותה, האשמות בדבר מרמה מצד גורם פנימי או חיצוני במערכת, חקירות ושאר הליכים משפטיים העלולים לצוץ.

במקרה של תביעה משפטית על רקע שכזה, ההליכים המשפטיים עשויים להיות ממושכים ולגזול זמן, אנרגיה ומשאבים כלכליים רבים. הוצאות של הגנה משפטית, ליווי מטעם מומחים וייעוץ מקצועי,  הבאת עדים ושחזור מסמכים, ואל לנו לשכוח שבעמותות, פעמים רבות אופן ניהול המסמכים והתיעוד מורכב יותר מאשר בארגון עסקי עם נהלים קפדניים, על כן התהליך עשוי להיות מורכב הרבה יותר.

 ביטוח נושאי משרה ייעודי יעניק לכם את השקט הנפשי הנדרש על מנת לעסוק בפעילות השוטפת של העמותה ללא חשש מיותר.

כיסויים אפשריים במסגרת ביטוח עבור נושאי משרה בעמותה 

  • כיסוי פסיקה משפטית בגין רשלנות.
  • כיסוי הוצאות משפטיות בגין האשמה במרמה.
  • כיסוי הגנה משפטית בעת הליכי פסילה המתקיימים כנגד נושא המשרה.
  • כיסוי עבור נושא המשרה בעמותה גם לאחר סיום כהונתו וזאת כל עוד ההאשמה היא בגין אירוע שהתרחש במסגרת תקופת הביטוח הנקובה.
  • כיסוי עלויות משפטיות עבור כלל נושאי המשרה בעמותה במקרה של חקירה מתמשכת.
  • כיסוי משפטי המוענק במקרים בהם קבוצות העלות אג'נדה שונה מזו הקיימת בעמותה מנסות לפגוע באופן עקיף בפעילותה על ידי תביעה כנגד אחד מנושאי המשרה הבכירים הפועלים בה. לדוגמא מקרה בו מוגשת תביעה משפטית אישית, כנגד נושא משרה בעמותה המעניקה סיוע כלכלי ונפשי עבור נשים המעוניינות לעבור הפלה, על ידי ארגונים המתנגדים להפלות.

פוליסת ביטוח עבור נושאי משרה בעמותה הינה פוליסת ביטוח מקצועי, אשר לצורכי עריכתה נדרשת מומחיות במגזר השלישי ככלל ובעולם העמותות (מלכ"רים) בפרט. סוכנות הביטוח של אמנון גור תשמח להעניק לכם ייעוץ וליווי מקצועיים בבניית פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וגם עבור נושאי משרה המותאמת לצרכי העמותה שלכם.

ביטוח נושאי משרה בעמותה לסיוע והגנה

0 / 5. 0