ביטוח נושאי משרה בעמותה הינו ביטוח מקצועי ייחודי הנועד על מנת לספק הגנה ביטוחית עבור נושאי משרה המכהנים בעמותות, במקרים בהם נגרם נזק כלכלי או אבדן רווחי העמותה, בעקבות החלטה ביצועית אשר נלקחה על ידי נושא המשרה במסגרת ביצוע תפקידו השוטף.

הפוליסה אינה נכללת במסגרת ביטוח עסק סטנדרטי ומדובר בפוליסה ייעודית הנתפרת על פי מידות מדויקות וצרכים של העמותה, פעילותה החברתית והאג'נדה בה היא דוגלת, היקף פעילותה, סכומי הכספים אותם היא מגייסת וסוג נושאי המשרה הפועלים בה.

ביטוח עבור נושאי משרה בעמותה יעניק כיסוי ביטוחי במקרה בו יצוצו בעיות ומחלוקות בנוגע לכספי העמותה, האשמות בדבר מרמה מצד גורם פנימי או חיצוני במערכת, חקירות ושאר הליכים משפטיים העלולים לצוץ.

במקרה של תביעה משפטית על רקע שכזה, ההליכים המשפטיים עשויים להיות ממושכים ולגזול זמן, אנרגיה ומשאבים כלכליים רבים. הוצאות של הגנה משפטית, ליווי מטעם מומחים וייעוץ מקצועי,  הבאת עדים ושחזור מסמכים, ואל לנו לשכוח שבעמותות, פעמים רבות אופן ניהול המסמכים והתיעוד מורכב יותר מאשר בארגון עסקי עם נהלים קפדניים, על כן התהליך עשוי להיות מורכב הרבה יותר.

מדוע חשוב לבטח נושאי משרה?

ביטוח עבור נושאי משרה בעל חשיבות עצומה לתפקודם השוטף של העומדים בראש ארגון גדול (בנוסף לעמותה) לדוגמה – משרד ממשלתי או תאגיד עסקי בינלאומי. עובדים בכירים אלו, נוגעים בהחלטות עצומות אשר טומנות בחובן לעיתים עלויות כספיות עצומות, או העוסקות בחיי אדם על בסיס יומי. הביטוח, נועד לספק שכבת הגנה ביטוחית עבור אותם ראשי ארגון כדי לאפשר להם להמשיך לעבוד בראש שקט ונקי מדאגות. עובד בכיר אשר יודע כי הוא מבוטח כהלכה, לא יהסס בזמן אמת לקחת החלטות קריטיות לעתיד הארגון, ולא יבסס את החלטתו על שיקולים מוטים.

כיסויים אפשריים במסגרת ביטוח עבור נושאי משרה בעמותה 

  • כיסוי פסיקה משפטית בגין רשלנות.
  • כיסוי הוצאות משפטיות בגין האשמה במרמה.
  • כיסוי הגנה משפטית בעת הליכי פסילה המתקיימים כנגד נושא המשרה.
  • כיסוי עבור נושא המשרה בעמותה גם לאחר סיום כהונתו וזאת כל עוד ההאשמה היא בגין אירוע שהתרחש במסגרת תקופת הביטוח הנקובה.
  • כיסוי עלויות משפטיות עבור כלל נושאי המשרה בעמותה במקרה של חקירה מתמשכת.
  • כיסוי משפטי המוענק במקרים בהם קבוצות העלות אג'נדה שונה מזו הקיימת בעמותה מנסות לפגוע באופן עקיף בפעילותה על ידי תביעה כנגד אחד מנושאי המשרה הבכירים הפועלים בה. לדוגמא מקרה בו מוגשת תביעה משפטית אישית, כנגד נושא משרה בעמותה המעניקה סיוע כלכלי ונפשי עבור נשים המעוניינות לעבור הפלה, על ידי ארגונים המתנגדים להפלות.

פוליסת ביטוח עבור נושאי משרה בעמותה הינה פוליסת ביטוח מקצועי, אשר לצורכי עריכתה נדרשת מומחיות במגזר השלישי ככלל ובעולם העמותות (מלכ"רים) בפרט. סוכנות הביטוח של אמנון גור תשמח להעניק לכם ייעוץ וליווי מקצועיים בבניית פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וגם עבור נושאי משרה המותאמת לצרכי העמותה שלכם.