קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח מעילות עובדים וחשיבותו לעסק

מטרת פוליסת ביטוח מעילות עובדים היא שיפוי המבוטח במקרה מעילה ברכושו על ידי עובד שלו.

עסקים רבים כיום סובלים בצורה משמעותית מנזקים הנגרמים כתוצאה מחוסר נאמנות של העובדים אשר בתוקף תפקידם מבצעים מעילות.

מעילות אלו באות לידי ביטוי בכספים, בסחורות ובשירותים ו/או טובות הנאה על חשבון העסק.

מעילות אלו פוגעות בהתנהלות התקינה של העסק ובטווח הארוך עלולות גם לגרום נזק למוניטין ולתדמית של העסק.

תופעה זו הופכת לנפוצה בשנים האחרונות ומכה שורשים בכל רחבי המגזר העסקי.

למרות מאמצים ניכרים של בעלי עסקים וחברות להעסיק עובדים ישרים ונאמנים וכך למגר את התופעה, היא עדיין נמשכת.

מנהלי חברות נתקלים לא אחת במקרים של מעילות של עובדים אשר בוצעו מתך כוונה לגרום לעסק ולבעליו נזק.

לכולנו זכורה פרשת המעילה הגדולה שהייתה עד היום בבנק למסחר כאשר עובדת הבנק אתי אלון מעלה בכספי הבנק.

מעילה זו שבוצעה על ידה בהיקפי ענק היא זו שהביאה בסופו של דבר לקריסתו של הבנק למסחר.

דוגמא זו היא רק אחת ממקרי מעילות וגניבות שפקדו חברות ועסקים וגרמו לנזקים גבוהים מאד בכספים ובמוניטין.

מכך ניתן להבין כי למרות שלא ניתן למגר תופעות אלו לחלוטין, אפשר לפחות לצמצם אותן ולוודא שהנזקים לעסק יהיו מזעריים.

במקרים כאלו בא לידי ביטוי ביטוח מעילת עובדים, הידוע גם כביטוח נאמנות עובדים והפונקציה שלו הינה לכסות נזקים כספיים.

נזקים כספיים אלו עלולים להיגרם למבוטח כתוצאה מהונאות, מעילות, גניבות  או מעשי מרמה אחרים אשר בוצעו על ידי עובד או עובדים.

 מעילות מסוג זה באות לידי ביטוי בכספים ו/או ברכוש ו/או בטובות הנאה כאלו ואחרות.

ביצועם מעיד על כוונה ישירה של המועל לגרום למעסיק נזק במכוון או להשיג לעצמו ו/או למקורביו טובות הנאה על חשבון הארגון המעסיק.

ביטוחים אחרים הנרכשים על ידי עסקים כגון ביטוח כספים מכסים מקרי גניבת כספים בלבד.

לדוגמא: שליח שברח עם הכסף שאותו היה אמור להעביר, או ביטוח פריצה בכל מה שנוגע לתכולת העסק, לא מכסים מקרים בהם נגרמו הנזקים על ידי העובד או בשיתוף עימו.

היתרון ברכישת ביטוח נאמנות עובדים כולל בתוכו סעיפים נוספים הקשורים ישירות להתנהלות העובד או העובדים בכל הקשור למעילה בכספים וברכוש.

בנוסף, פוליסת ביטוח נאמנות עובדים ניתנת לשינוי בהתאם לצרכי הארגון וכן ניתן לרכוש כיסוי ממוקד.

כיסוי ממוקד זה מיועד לבעלי תפקידים ספציפיים ובעלי רגישות בחברה או בעסק כאשר קיימת גם אפשרות לכלול את כלל העובדים בפוליסה.

ישנם כמה תנאים עיקריים אשר חשוב לזכור כאשר רוכשים פוליסת ביטוח מעילות עובדים.

מה מכסה פוליסת ביטוח מעילות עובדים?

הכיסוי הבסיסי בפוליסה הוא נזק כספי ישיר אשר יגרם למבוטח כתוצאה מכל פעולה או פעילות של הונאה, מעילה,

העלמה במרמה או גניבה, שנעשו על ידי עובד מתוך כוונה ברורה לגרום למבוטח (הוא המעביד)

נזק ו/או להשיג לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה.

כיסוי נזקים כספיים ונזקי רכוש שנגרמו עקב מעשה אי יושר, מרמה או מעשה מכוון של העובד או העובדים של המבוטח

במקרה זה יכסה הביטוח כל נזק שייגרם למבוטח בשל מעילות ומעשי מרמה שנגרמו על ידי העובד ושהביאו לנזקים בכסף,

ברכוש ובטובות הנאה על חשבונו ועל חשבון הארגון.

* חשוב לזכור כי כל המקרים שצוינו חייבים להתבצע על ידי העובד בזדון ובכוונת תחילה על מנת שיהיו מכוסים בביטוח נאמנות עובדים. 

כיסוי מקרים של הפרת נאמנות, מחדלים שנגרמו כתוצאה מהתנהלות העובד, חריגה מסמכות או רשלנות העובד

במקרים אלו בהם הפר העובד את חובתו המקצועית במכוון וגרם נזק לארגון בו הוא עובד, תשפה חברת הביטוח את המבוטח.

כיסוי גניבה של מסמכים ומידע רגיש על ידי העובד

מידע רגיש הינו נחלתן של חברות וארגונים רבים, ומעילה או גניבת מסמכים רגישים הינה מכוסה גם היא במסגרת פוליסת ביטוח נאמנות עובדים.

במקרים אלו יפצה הביטוח את המבוטח בעלות שחזור או החלפה של מסמכים אלו.

כיסוי במקרים של הוצאת דיבה או לשון הרע של העובד נגד הארגון או העומדים בראשו

במקרים אלו שבהם עובד השמיץ את החברה או העסק בו הוא עובד ואשר כתוצאה מכך נגרמו נזקים כספיים ונזקי מוניטין.

אזי הביטוח יכסה נזקים אלו במידה ואכן הוכח כי נגרמו נזקים לחברה או לארגון ואשר אותם ניתן לאמוד כספית.

מה אינה מכסה פוליסת ביטוח מעילות עובדים?

אי הודעה לחברת הביטוח על מעשה מרמה, מעילה או גניבה שבוצעו על ידי העובד

פוליסת ביטוח מעילות עובדים לא תכסה מקרים בהם מבוטח מחויב בהודעה לחברת הביטוח במקרים של מעילה, גניבה, מרמה או חשד סביר למעשים אלו שבוצעו על ידי העובד מיד או בסמוך לגילוי המקרה.

אי הודעה למשטרת ישראל

מיד עם היוודע למבוטח מעשה המרמה, מעילה או גניבה שביצע העובד, מחובתו לדווח על כך מידית למשטרת ישראל בסמוך להודעה לחברת הביטוח, שכן אם לא עשה כן, לא יהיה מכוסה במסגרת הפוליסה.

אי מסירת מלוא המידע ושקיפות מלאה מול הביטוח

מיד עם היוודע מקרה בו מעל העובד בכספי החברה או עסק במעשה מרמה, מחויב המבוטח למסור לביטוח את מלוא המידע על מנת לאפשר את התביעה ולקבל את הפיצוי על נזקים שנגרמו.

נזק שהתגלה לפני תחילת הביטוח או לסירוגין אירוע או נסיבות שהיו ידועות למבוטח עם רכישת פוליסת הביטוח

באם המקרה בו מעל העובד בכספי הארגון קרה לפני כניסת הביטוח לתוקף, אזי לא ישפה הביטוח את המבטח.

בנוסף, אם ידע המבוטח על מקרה כזה במעמד רכישת פוליסת הביטוח, הוא לא יהיה מכוסה בגין אותו מקרה.

ביטוח נאמנות עובדים אינו חל על מעילת העובד ברכושם של אחרים (לדוגמא: רכוש לקוחות).

ניתן לראות, אם כך, כי פוליסת ביטוח אחריות עובדים הכרחית ואף חיונית מאד לשמירה ולהגנה על העסק, חברה או ארגון.

יחד עם זאת, מן הראוי לציין כי מורכבותה של פוליסה זו מחייבת התייעצות עם מומחי הביטוח שלנו באמנון גור.

לכן מומלץ לקבוע פגישה עם סוכן הביטוח האלמנטרי עסקי של אמנון גור, על מנת שיוכל לבנות לכם פוליסת ביטוח מותאמת.

פוליסה זו תהלום את צרכי הארגון ותיתן כיסוי מקיף ויסודי שייתן מענה לכל מקרה או אירוע העלולים לקרות.

מידע נוסף

כיסוי כיסוי כלכלי ומשפטי מפני נזקים אשר נגרמו בעקבות הונאות, גניבות, רמאויות ומעילות בכספים וסחורות אשר בוצעו ע"י עובדי העסק כלפי בעלי העסק  
למי מתאים חברות, ארגונים ועסקים שמעסיקים עובדים אשר נמצאים במסגרת העבודה במגע עם רכוש, סחורה, מסמכים, ציוד, אשראי וכספים של החברה
תוקף הכיסוי מרגע כניסת הפוליסה לתוקף ועד לסיומה
ביטוח מעילות עובדים וחשיבותו לעסק