קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

מזעור סיכונים באמצעות ביטוח חבות מוצר

ייצור ושיווק של מוצרים חדשים הינה מטרייה עסקית המתרחשת מדי יום וחולשת על סקטורים רבים ומגוונים כגון מזון ותזונה, פארמה ומדיקל, ביוטי ועוד רבים נוספים אשר קצרה היריעה מלהכיל. במקרים רבים מדובר במוצרי צריכה הנרכשים על ידי הקהל הרחב ונעשה בהם שימוש מדי יום ביומו ולעיתים מספר פעמים ביום. ייצור ושיווק המוני וכפועל יוצא מכך גם שימוש המוני שוי להוביל במקרים מסויימים לגרימת נזק שלא במתכוון לצרכן הסופי. 

לדוגמה – פס ייצור של מוצרי מזון או תרופות עלול להזדהם ומכאן ועד לפגיעה בצרכנים הדרך תלולה וקצרה עד מאוד. אנו עדים בשנים האחרונות למקרים רבים ומצערים המהווים עדות חיה לתופעה ולסיכונים הכרוכים בה, ואומנם עצמת הפגיעה משתנה בין המקרים אך המשותף לכולם הוא שרובם ככולם הסתיימו בבית המשפט, בתביעות ראווה הנמשכות שנים ומצריכות משאבים עצומים של כספים ואורך נשימה עסקית. הפגיעה היא משולשת עבור בית העסק וכוללת ריקושטים משפטיים, כלכליים ותקשורתיים. וידוע כי קשה מאוד לשקם מוניטין של חברה לאחר אירוע שכזה.

שלל הסיבות הללו מובילות למסקנה כי ביטוח חבות מוצר הינו מוצר ביטוחי הכרחי עבור כל עסק אשר תחום פעילותו הינו ייצור, ייבוא ושיווק. חשוב להדגיש כי ביטוח חבות מוצר מעניק כיסוי ביטוחי עבור נזקים אשר נגרמו לגוף, נפש או רכוש, של צרכן בעקבות השימוש במוצרים בלבד ואינו כולל כיסוי ביטוחי עבור מתן שירותים מקצועיים מכל סוג שהוא. פוליסת ביטוח חבות המוצר מספקת כיסוי ביטוחי עבור מבוטחיה, במקרה בו הם נדרשים במתן כספים עקב נזקי גוף, נפש ורכוש, אשר נגרמו בעקבות שימוש במוצר מבית היוצר שלהם.

עיקרי הפוליסה הבסיסית הניתנת במסגרת ביטוח חבות מוצר הם:

● פוליסת ביטוח חבות מוצר מעניקה כיסוי ביטוחי במקרה של נזק פיזי, נפשי, מנטאלי או נזק המתבטא ברכוש כתוצאה משימוש סביר במוצר אשר ייוצר, ייובא, שווק או הורכב על ידי מבוטח הפוליסה.

● פוליסת ביטוח חבות מוצר מעניקה כיסוי למבוטחיה עבור תביעות ביטוחיות מטעם צד ג', כל עוד מועד הגשת התביעה כנגד המבוטחים נכלל בתחום תקופת הביטוח.

● פוליסת ביטוח חבות מוצר נערכת על בסיס מועד הגשת התביעה וכוללת חבות בגין מוצרים בלבד.
הפוליסה בשום מקרה ואופן לא תכלול ביטוח אחריות מקצועית.

● ישנה אפשרות כי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית תעניק כיסוי ביטוחי רטרואקטיבי, על מקרה אשר אירעו בעבר וזאת בהתאמה לתנאי המפורש כי למבוטחי הפוליסה לא היה כל מידע בעת רכישת ההסכם הביטוחי על התרחשות המקרה ומדובר בתום לב מוחלט.

כל עסק / חברה יצרניים, ייבואנים או משווקים צריכים לקחת בחשבון ששימוש המוני (ברמות משתנות) במוצרים עשוי לגרור עמו תקלות וטעויות. גם במקרה בו ננקטו כל האמצעים לשמירה והגנה על בטיחותם ובריאותם של הצרכנים. פוליסת ביטוח אחריות המוצר עוסקת בפרמטרים של המוצר עצמו ובאופן בו השפיע על הצרכן בפועל, מידת הנזק, השפעתו השלילית וההשלכות אשר נגרמו בעקבות השימוש. 

להגן על עצמך מכל הכל פינות

התנהלות המבוטח בעת הייצור, ייבוא, הרכבה או שיווק אינה הפרמטר המשמעותי, כך שגם אם ננקטו האמצעים המחמירים ביותר בנוגע למוצר אך עדיין נגרם נזק לגורם צד ג' חשוף המבוטח לתביעה משפטית. יש לקחת בחשבון כי בקרות אירוע ביטוחי הכולל נזק בעקבות שימוש במוצר, ניתן במרבית המקרים להוכיח קשר ישיר ובלתי אמצעי בין הפגם במוצר לבין היצרן/שרשרת הייצור, הייבוא והשיווק, על כן פוטנציאל החשיפה להפסד בתביעות מסוג זה הינו עצום ומהווה הכרח עבור כל חברה יצרנית לוודא כי ברשותה פוליסת חבות מוצר איכותית ומקיפה, העונה על צרכיה העסקיים באופן מלא.

ביטוח עסק, ביטוח חבות המוצר