ביטוח עבור דירקטורים ונושאי משרה הינו ביטוח בעל חשיבות עצומה לתפקודם השוטף של העומדים בראש ארגון גדול, עמותה, משרד ממשלתי או תאגיד עסקי בינלאומי. עובדים בכירים שכאלה, נוגעים בהחלטות עצומות, על בסיס יומיומי, כאלו אשר טומנות בחובן לעיתים עלויות כספיות עצומות, ולעיתים עוסקות בחיי אדם. ביטוח נושאי משרה, נועד על מנת לספק שכבת הגנה ביטוחית מקצועית עבור אותם ראשי ארגון ולאפשר להם לעבוד בארגון בראש שקט ונקי מדאגות.

עובד בכיר אשר יודע כי הוא מבוטח כהלכה, לא יהסס בזמן אמת לקחת החלטות קריטיות לעתיד הארגון, ולא יבסס את החלטתו על שיקולים מוטים.

ביטוח אנשי מפתח – למען השקט הנפשי

ביטוח אנשי מפתח הינו ביטוח ייעודי, שיש להרכיבו במומחיות ובמקצועיות רבה, לא מדובר בתחום ביטוח חבות המוצר. נדרשת כאן הבנה תהליכית עמוקה ומלאה של נושא המשרה והפעילות הרוחבית השוטפת שלו בארגון, כמו גם אופן קבלת ההחלטות ואופן הניהול היומיומי השוטף.

ביטוח אנשי מפתח ונושאי משרה מיועד עבור כל נושא משרה בכירה/דירקטור בכל סוג של ארגון, בין אם מדובר במנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל מקצועי וכו'. יש לציין כי מדובר בפוליסת דירקטורים בה אין מרכיב השתתפות עצמית של נושא המשרה/דירקטור, אלא מדובר בפוליסת ביטוח אנשי מפתח שהארגון מממן באופן מלא.

הגנה רב שיכבתית – ביטוח לטובת נושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מספק שכבת הגמה ביטוחית, עבור בכירים בארגון, אשר נתבעים משפטית, על ידי גורמי צד שלישי, בגין החלטות אשר קיבלו במסגרת ביצוע תפקידם. חשוב לציין כי הביטוח מכסה תביעות שנתקבלו תחת תקופת הביטוח ובהתאם לתאריכים הנקובים בפוליסה.

היתרון העיקרי עבור הארגון בעריכת פוליסת ביטוח נשואי משרה וביטוח אנשי מפתח לעובדים הבכירים בארגון, היא מתן התחושה "שיש להם גב מבית" עובד אשר מרגיש כי הוא בעל ערך עבור הארגון לו הוא משתייך, יירצה לתת מעצמו ולהעניק הרבה יותר, מדובר בהטבה בעלת ערך קולגיאלי רב עבור העובד בארגון.

יתרון עצום נוסף הינו – "יתרון הראש השקט" כל בעל ארגון גדול יודע, שכאשר העובדים שלו שקטים, רגועים ומסופקים, הם אפקטיביים ופרודוקטיביים יותר בעבודתם. כך נוכל לראות למשל, פעמים רבות בארגונים גדולים, דאגה יתרה ושימת לב לרווחתם של העובדים, החל מדאגה למזון בריא, דרך זמן פנאי ומשפחה, זמן לעסוק בתחומי עניין, פעילויות חברתיות במסגרת העבודה וכלה בשלל הטבות הנוגעות לרווחת העובד. ביטוח נושאי משרה וביטוח עבור דירקטורים, מבטיח לעובדי הארגון הבכירים, ראש נקי מדאגות לעסוק בעבודתם, מפיג חששות אינהרנטיים בגין ביצוע טעויות בעת לקיחת החלטות ומאפשר הליך בריא של ניהול ארגוני שוטף ויעיל.

החיסרון הטמון בביטוח עבור דירקטורים ונושאי משרה הינו העובדה שלעיתים, ככל שהתחום האמור הינו מסועף, ישנו צורך לשלב את פוליסת ביטוח הדירקטורים עם כתבי שיפוי ופטור.

חסרון נוסף הינו העובדה כי מדובר בפוליסה אישית עבור נושא המשרה, העשויה להעניק הגנה גם במקרה בו נושא המשרה סרח בעת מילוי תפקידו. במקרה שכזה ניתן להוסיף סעיף בפוליסה העוסק באי תום לב של נושא המשרה/הדירקטור בעת מילוי תפקידו.

לסיכום, כפי שהבנו, ביטוח זה אינו עוד סתם ביטוח רגיל כדוגמת ביטוח משרד סטנדרטי, הוא בגדר חובה לכל עובד בכיר וזה לא משנה אם מדובר בעובד בכיר בארגון קטן, גדול ואף ארגון חדש שזה עתה נפתח. במידה ועדיין ישנם שאלות שתצרו לקבל עליהן תשובות או שתרצו לקבל הצעת מחיר עבור ביטוח אנשי מפתח וביטוח עבור דירקטורים, אנחנו בגור גרופ נשמח לעזור ולסייע!

ביטוח אנשי מפתח ונושאי משרה בכירים

0 / 5. 0