ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח שניתן לעוסקים במקצועות החופשיים. בין מגוון המקצועות הללו, 2 תחומים להם יש לבנות ביטוח אחריות מקצועית באופן יותר אישי, מאחר והם חשופים לתביעות רבות יותר ובסכומים גבוהים יותר- רופאים ועורכי דין.

מה מכסה ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין?

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין מכסה רשלנות, מחדל או טעות מקצועית ובלבד שלא נעשו במזיד או בכוונה תחילה. מסיבה זו חברות רבות מבקשות ממבוטחיהם שלא להתחייב או להודות במחדל, טעות או רשלנות בטרם התייעצו עם עורך דין מטעמם, ובעניין זה לעיתים מותנה תוקף הביטוח כתנאי הכרחי. סעיף זה מכונה "איסור הודעה", ונפוץ למצוא אותו בפוליסות רבות.

סעיפים נוספים שראוי שיופיעו בפוליסה הם כיסוי אובדן מסמכים מקצועיים חשובים (לא כולל אג"ח ומסמכים בעלי ערך כספי) וכיסוי במקרה של הוצאת דיבה ובלבד שלא נעשתה במזיד.

עוד מומלץ להגדיר את האזורים הגיאוגרפיים בהם פועל עורך הדין (למקרים בהם עלולה להגיע תביעה מחו"ל).

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין הממונים כמנהלי חברות

לעיתים עלולות להתקבל תביעות כנגד נושאי משרה בחברה, ביניהם עורכי דין, שמתוקף תפקידם מוגדרים כנאמנים, מפרקים או כונסים.

תחום פירוק החברות התרחב בשנים האחרונות, וכתוצאה מכך בית המשפט ממנה מטעמו עורכי דין למנהלים בפועל, מה ששינה את כל הגדרות התפקיד המסורתיות בענף, וכפועל יוצא, השתנה גם הכיסוי הביטוחי של עורכי הדין הללו, והפוליסה המקצועית הרגילה, המכסה רק רשלנות, מחדל או טעות מקצועית כבר אינה מספיקה עבורם.

אם כך, דרושה פוליסה מיוחדת, המכסה את הסיכונים עבור עורכי דין, המנהלים חברות חדלות פרעון, וחשוב לציין, שגם פוליסה רגילה עם הרחבות אינה טובה דיה.

הרחבות נוספות בהתאם לצורכי המבוטח

  • עבור עורך דין שותף במשרד עורכי דין מומלץ לכלול בפוליסה גם את שותפיו.
  • עבור עורך דין שכיר מומלץ בתנאים מסויימים לכלול בפוליסה את מעסיקיו.
  • מומלץ להוסיף סעיף עבור מקרים בהם העורך דין פועל מטעם עורך דין אחר (עבור תביעה צד ג').
  • עבור עורך דין הפועל כיועץ משפטי מומלץ לבצע הרחבה מסוג "ייעוץ משפטי".
  • עבור עורך דין העוסק גם כנוטריון, מפשר, מגשר, מנהל עזבונות או כל פעילות מקצועית לגיטימית מומלץ להוסיף הרחבה בפוליסה.
  • מומלץ להגדיר את איזורי הפעילות של עורך הדין (למקרים בהם תגיע תביעה מחו"ל).
  • על מנת לכסות תביעות לאחר פטירת המבוטח, מומלץ להוסיף לפוליסה "כיסוי לעיזבון", ולכסות את שאריו וצאצאיו מחובת התשלום ופיצוי לנפגע.

חשוב לדעת, ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה מעשי תרמית, מעילה באמון, פשע וכיוצא באלה, הוצאות שאינן בגדר האחריות המקצועית שרלוונטית לעריכת דין, פשיטת רגל או מינוי כונס נכסים לעסק או במקרה שעורך הדין בחר לפצות את הנפגע ללא אישור חברת הביטוח או נזקים שנגרמו כתוצאה מאירועים גרעיניים, רדיואקטיביים או כתוצאה מקרינה מייננת ונזק שנגרם כתוצאה מפעילות טרור, מלחמה, איבה, מרי או מהפכה.

ביטוח עבור מקצועות ברמת סיכון גבוהה

על כתפיו של עורך הדין נמצאים חירותו של האדם וממונו, ואילו על כתפיו של הרופא חייו ואיכות חייו של האדם. מאחר ורמת הסיכון בעיסוק במקצועות הללו גבוהה אסור לוותר על פוליסה מדוייקת ובעלת כיסוי מיטבי. למידע נוסף עבור ביטוח אחריות מקצועית לרופאים בקרו כאן.

עבור עורכי דין המחזיקים בחברה או שותפים במשרד עורכי דין מומלץ אף לבחון את האפשרויות העומדות בפניהם עבור ביטוח עסק.

0 / 5. 0