כסף, כסף, כסף… יש הטוענים (לא מעטים) כי הוא הגורם המניע את העולם, אך גם המתנגדים לטענה יסכימו וודאי כי מדובר באספקט מהותי בחיינו ככלל, ובעולם העסקי בפרט. על כן, נדרשת הגנה מירבית על כספנו, ולשם כך ישנה פוליסת ביטוח כספים.

פוליסת ביטוח הכספים

 נועדה לצורך מתן כיסוי ביטוחי הולם למקרים של אבדן או קרות נזק לכספים אשר בבעלות עסק שהינו מבוטח. הכיסוי הביטוחי ניתן במקרה בו האירוע התרחש בזמן העברת הכספים כחלק משגרת העבודה השוטפת, או שהתרחש כאשר הכספים היו בטריטוריית העסק עצמו, במקום הייעודי להם, אשר הוגדר מראש בפוליסת ביטוח הכספים, זו יכולהנלהיות כספת מבוצרת או חדר בטחון המיועד לשמירת כספים.

פוליסת ביטוח הכספים מגדירה באופן ברור את פירוט סוגי הכספים באופן הבא – שטרות כספים מזומנים, מטבעות, צ'קים, שטרות חוב, המחאות דואר, בולי חשבון, בולי הכנסה, מניות ואגרות חוב אשר הינן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כבעל עסק חשוב לדעת כי ביטוח עסק רגיל אשר אינו כולל פוליסת ביטוח כספים, לא מעניק כיסוי ביטוחי לכספים בשום עניין ומצב.

הבחנה נוספת היא העובדה כי  ביטוח כספים לא מעניק כיסוי ביטוחי במקרה של מעילת עובדים, זהו ביטוח המוענק במסגרת פוליסה הנקראת נאמנות עובדים. נוסף על כך, במרבית המקרים הכיסוי הביטוחי אינו כולל דברי ערך שונים כדוגמת תכשיטים או אבני יקרות, זהו כיסוי המוענק במסגרת ביטוח רכוש בלבד או במסגרת ביטוח כספים עם הרחבה ייעודית עבור מוצר ספציפי.

מי זקוק לביטוח כספים?

 כל עסק/חברה אשר במסגרת עיסוקם המקצועי היומיומי משנעים כספים למיקומים שונים, או עושים שימוש אינטנסיבי בהעברות של כסף וניירות ערך על בסיס יומיומי וזאת על ידי מערך שליחויות ייעודי. פוליסת ביטוח כספים מעניקה כיסוי ביטוחי בגין אובדן כסף מזומן, צ'קים, תלושי שי, ניירות ערך וכו'.

הפוליסה מכסה גם מקרים בהם האדם האמון על העברת הכספים לקח אותם ונעלם. ישנה הרחבת פוליסת ביטוח הכספים למקרים בהם כלי אחסון הכספים ניזוק לדוגמה מקרה בו הכספת או חדר הבטחון ניזוקים בפרוץ אש או הצפת מים.

ההרחבות האפשריות לביטוח כספים:

– כסף חשוף, על פי רוב מצוי במגירה או בקופת בית העסק, הפוליסה תתיר כיסוי ביטוחי לכסף זה כאשר הינו שרוי תחת פיקוח ושמירה קבוע לכל אורך שעות העבודה בלבד. מפתח בית העסק, מקרה בו נעשה שימוש שאינו מאושר במפתח של בית העסק. טרום משלוח ולאחר משלוח, כיסוי ביטוחי המיועד לפרק הזמן בו מכינים את הכסף לקראת ביצוע השילוח או לאחר ביצוע השילוח. מדובר בהרחבה ביטוחית המיועדת עבור שעות העבודה ועוסקת על פי רוב בפרק הזמן בו סופרים את הכסף.

– בית עובד/מנהל, לעיתים ישנם מקרים בהם בסוף יום העבודה עובד/מנהל נושא עמו כספים של העסק לביתו. הכיסוי הביטוחיבית פרטי, הענקת כיסוי ביטוחי מעבר לשעות העבודה, לכסף הנמצא בבית של גורמים הממונים להשגיח עליו, עובד, מנהל, סוכן וכיוצא בזה. כספת/חדר בטחון, כיסוי ביטוחי על אובדן או קרות נזק למקום אחסון הכספים.

– שימוש בכספים מזוייפים, כיסוי ביטוחי בקרות מקרה בו נתקבלו כספים מזוייפים ובלבד ומדובר בעשייה בתום לב.העברות, מתן כיסוי ביטוחי לכספים המשונעים שלא באמצעות שליח ייעודי אלא באמצעות מונית, דואר רשום, משרדי שליחויות ועוד. חשוב לציין כי ביטוח כספים מעניק הגנה על שינועי כספים המתרחשים בשטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידי צה"ל. מיטב המומחים שלנו בסוכנות הביטוח אמנון גור נשמח להציע לך שירותי ייעוץ וליווי אדיבים ומקצועיים בנוגע לפוליסת ביטוח הכספים המשתלמת ביותר תוך התאמה לצרכי העסק הייחודיים שלך.

הסעיפים שחייבים להיכנס לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין