קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

גילוי נאות לשיווק פנסיוני

אמנון גור סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ורשף סוכנות לביטוח (2004) בע"מ, המהוות חלק מקבוצת גור, הינן סוכנויות ביטוח בבעלות פרטית. בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005, להלן רשימת הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הסוכנויות עוסקות בשיווק פנסיוני:

חברות ביטוח – מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרנות פנסיה – אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, מור גמל ופנסיה בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.

גמל והשתלמות – אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, מיטב גמל ופנסיה בע"מ, הראל גמל והשתלמות בע"מ, מור בית השקעות, ילין לפידות ניהול קופ"ג בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ.