קבלן / יזם הסר דאגה מלבך
הצטרף לתוכנית ביטוח
מטרייה שמגנה עליך 360

מה אנחנו מציעים?

פוליסת קבלנים הצהרתית אטרקטיבית המאגדת בתוכה שלושה כיסויים מהותיים
הפוליסה מתבססת על דווחים:
עבודות עד לסך 100,000 ₪ ידווחו בתום כל רבעון.
עבודות מעל 100,000 ₪ ידווחו בטרם כניסת הכיסוי לתוקף.

פוליסת קבלנים הצהרתית אטרקטיבית
המאגדת בתוכה שלושה כיסויים מהותיים

ביטוח רכוש

נזק לעבודות הפרוייקט –
כתוצאה מנזקים פיזיים תאונתיים ובלתי צפויים מראש שנגרמו לפרוייקט בתקופת העבודות/ההקמה מסיבה כלשהי, למעט סיבה שהוצאה במפורש מכלל כיסוי.

ביטוח צד ג’

חבות חוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ו/או רכוש עקב ביצוע עבודות הפרוייקט.

ביטוח חבות מעבידים

חבות המבוטח בגין נזק שייגרם לעובדיו בגין נזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה עקב ביצוע עבודות הפרוייקט.

הפוליסה מתבססת על דווחים:
עבודות עד לסך 100,000 ₪ ידווחו בתום כל רבעון.
עבודות מעל 100,000 ₪ ידווחו בטרם כניסת הכיסוי לתוקף.


לרכישת פוליסה

לסך פרויקט/ים
בשווי עד 2 מיליון שקלים

6852 ש”ח בלבד

רכוש עכשיו

גבול אחריות

שווי פרוייקט/ים

2,000,000 ש"ח

נזקי צד ג'

5,000,000 ש"ח

חבות מעבידים

6,000,000 למקרה
ו-20,000,000
לתקופת ביטוח

לסך פרויקט/ים
בשווי עד 2 מיליון שקלים

6852 ש”ח בלבד

רכוש עכשיו

גבול אחריות

שווי פרוייקט/ים

2,000,000 ש"ח

נזקי צד ג'

5,000,000 ש"ח

חבות מעבידים

6,000,000 למקרה
ו-20,000,000
לתקופת ביטוח

לסך פרויקט/ים
בשווי מעל 2 מיליון שקלים

לקבלת הצעה אטרקטיבית

השאר פרטים

למה קבוצת גור?

מורשה חתימה של ארגון החתמים הבינלאומי Lloyd's בלונדון – המאפשר לבטח ארגונים, עסקים וחברות בשוק הביטוח הלונדוני.

קבוצת הביטוח היחידה שלא בבעלות חברת ביטוח.

התמחות בסקטורים: הייטק, ביו-טק, ביו-מד, פיננסים, הנפקות ומיזוגים בארץ ובעולם.

מעל

30

שנות ניסיון

צוות של

180

מומחים

למעלה מ-

60,000

לקוחות מרוצים