פוליסת חיסכון

בואו נעשה את זה פשוט, מה זה בעצם אומר?

פוליסת חיסכון מציעה חיסכון מנוהל טהור ונזיל לטווח ארוך במתווה של ביטוח חיים. מטרתה היא להחליף את קופות הגמל ההיסטוריות, אשר אפשרו לחוסך למשוך את כספו בצורה הונית (סכום כסף חד פעמי).

למה צריך את זה?

במשך המון שנים הריביות בעולם נשארות נמוכות, החסכונות בבנק מניבים תשואה אפסית וכתוצאה מכך מושכות את הציבור להשקיע את כספם בשוק ההון. פוליסת החיסכון מאפשרת דחיה של מס רווח הון עד רגע המשיכה. ומסלולי ההשקעה בשונים עדיפים על קרנות הנאמנות, המניות הישירות או אג"ח דרך הבנק.

איך זה עובד?

מדובר בחיסכון חוץ בנקאי לכל דבר. הכספים מופקדים בחשבון נאמנות אצל אחת מחברות הביטוח, בוחרים מסלול השקעה ומנהל השקעות מחטיבת ההשקעות של חברת הביטוח מנהל את הכספים בהתאם למסלול הנבחר.