תיקון 190 משיכת כספים, זוהי סוגיה  אשר כל מוטב בקופת הגמל נתקל בה יחד עם שלל סוגיות הנוגעות לתיקון 190 פיצויים. שכן כולנו מעוניינים לבחור באופן הפיננסי המיטבי, אשר יעניק לנו את התשואה הגבוהה ביותר לאורך זמן ויחד עם זאת יהיה מותאם לצרכים המידיים שלנו. תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, מהווה מאז שנת 2012 נקודת מפנה אקוטית בקרב החוסכים בגיל הפרישה. התיקון מעניק שלל הטבות ייחודיות אשר משמעותן על פי רוב חסכון כספי רב של הכספים הצבורים בקופת הגמל.

את הזכות לחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 קבע מס ההכנסה על פי שני קריטריונים והם כדלקמן –

  • גיל 60 ומעלה
  • זכאות לקצבה בסך של 4,525 ש"ח

תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה מעמיד עבורכם, החוסכים בגיל הפרישה שורה של הטבות אטרקטיביות ביותר, אשר אין להן אח ורע בעולם מוצרי החיסכון הפנסיוני, והן נועדו על מנת להפוך את קופת הגמל לפי תיקון 190 למוצר חיסכון אפקטיבי עבור אוכלוסיית הגמלאים במדינת ישראל. בעת העברת הכספים לחיסכון בקופת הגמל לפי תיקון 190 ישנן מספר החלטות חשובות הנוגעות לאופני ההשקעה השונים וכמו כן לאופן משיכת הכספים. ההחלטות בנוגע לתיקון 190 משיכת כספים הינן חשובות מאוד ומשמעותן אופן וגובה תשלומי המס  הנדרשים במסגרת קופת הגמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. ישנן החלטות הנוגעות לאופן משיכת הכספים אשר משמעותן היא תשלום מס מופחת משמעותית והחלטות אחרות אשר משמעותן קבלת הכספים באופן הפטור ממס לחלוטין. על כן רצוי לקבל החלטות בנושא באופן מושכל ובהתייעצות עם אנשי מקצוע בתחום. תיקון 190 לפי פקודת מס הכנסה בקופת גמל, מעניק למוטבים בקופה את האפשרות למשיכת הכספים אשר נצברו תוך תשלום מס בגובה של 15% רווח נומינלי ולא על פי גובה המס הקבוע בחוק שגובהו 25% רווח ריאלי. מדובר בהטבת מס משמעותית העשויה להסתכם בסכומים כספיים עצומים.

להלן פירוט היתרונות המוצעים במסגרת תיקון 190 משיכת הכספים

משיכת הכספים באופן חד פעמי מקופת הגמל לפי תיקון 190 – גובה תשלום המס בעת משיכת כספים חד פעמית מקופת הגמל לפי תיקון 190 הוא 15% מהרווח הנומינלי על הכספים הצבורים בקופה. זאת בניגוד לתשלום מס בגובה של 25% מהרווח הריאלי אותו נדרשים לשלם בעת משיכת כספים הצבורים במכשירי חיסכון מקבילים הקיימים בשוק.

משיכת הכספים כקצבה מקופת הגמל לפי תיקון 190

בעת משיכת הכספים הצבורים בקופת הגמל לפי תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, תהיה המשיכה פטורה ממס לחלוטין. נוסף על היתרונות הללו ישנם עוד יתרונות רבים להפקדה בקופת הגמל לפי תיקון 190 כגון: האפשרות למעבר בין אפיקים להשקעה ללא בירוקרטיה ותשלום בעבור אירוע מס, דמי ניהול מופחתים, אופציה לקבל הלוואה כנגד הכספים הצבורים בקופה, האפשרות לקביעת מוטבים בקופה, אשר גם הם ייהנו משורת הטבות מיסוייות ועוד.

תיקון 190 משיכת כספים שהצטברו

0 / 5. 0