תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה נכנס נוצר בעקבות השינויים המהותיים בקופות הגמל, אשר הפכו בשנים שקדמו לו למוצר שמטרתו חיסכון פנסיוני ותו לא. המטרה העיקרית הייתה להמעיט ככל הניתן בפגיעה אשר נוצרה בעקבות השינויים באפשרויות החיסכון אשר עמדו בפני פלח האוכלוסייה אשר נמצא בפנסיה או לקראת הפרישה לפנסיה.
תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה הביא לכך שקופות הגמל כמוצר פנסיוני להשקעה, הפכו להיות אטרקטיביות מאי פעם, ופנסיונרים רבים בוחרים בהן כאפיק נוח ועיקרי להשקעה לטווחים שונים.
מדובר בשינוי מהותי שכן, בשנים שקדמו לחיסכון תיקון 190 נתוני קופות הגמל הראו מגמת ירידה דרסטית בעקבות נטישת מבוטחים רבים.

למי מומלץ להשקיע?

במידה והנכם בני 60 (או בדרך) והנכם בעלי זכאות לפנסיה חודשית ע"ס 4,418 ש"ח מדובר בהשקעה המותאמת עבורכם. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מעניק אפשרות השקעה עבור פנסיונרים במוצרי שוק ההון, זאת על ידי הפקדה חד פעמית של סכום לקופת גמל שתהיה נזילה באופן מלא לרבות כל הכספים המופקדים ובנוסף תאפשר להם זכאות להטבות להטבות מיסוי אטרקטיביות ביותר.

מהם היתרונות העיקריים להשקעה בקופת גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

*מסלולי השקעה מגוונים – קופות הגמל השונות המוצעות לחוסכים הפנסיונרים מעניקות מגוון מסלולי השקעה נרחב ומכילות מוצרים פיננסיים של נכסים סחירים ונכסים שאינם סחירים המיועדים להשקעה כפוליסת חיסכון עבור חוסכי קופת הגמלואינם מוצעים כדרך קבע להשקעה עבור הקהל הרחב.

*הטבות מיסויות 

השקעתם את כספכם בקופת גמל המושתתת על פי תיון 190 לפקודת מס ההכנסה? וודאי תשמחו לדעת כי את כספכם תוכלו למשוך בשני אופנים – או כקצבה חודשית סדירה או כסכום חד פעמי הוני

במידה ותבחרו למשוך את כספכם כקצבה סדירה, תהיו פטורים באופן מלא לחלוטין ממיסוי על רווחי ההון.
במידה ותבחרו למשוך את הכספים באופן הוני, תשלמו מיסוי רווחי הון בשיעור מופחת של כ 15% מהרווח. מדובר בהטבה אטרקטיבית ביותר.

*ניוד מסלולי השקעה – במידה ותבחרו לשנע את כספכם בין מסלולי קופות הגמל השונים המוצעים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, לא תאלצו לשלם על כך מס כלל וכלל.

*עלויות ניהול – קופות הגמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מציעות מסלולי ניהול אטרקטיביים בדמי ניהול נמוכים בהרבה מדמי הניהול המקובלים בשוק המוצרים הפנסיוניים.

* הגדרת מוטבים בקופת הגמל – באפשרותכם לקבוע מי יהיו המוטבים הבלעדיים של קופת הגמל, אשר בעת פטירה יקבלו גם הם הטבות מס אטרקטיביות בשיעור מופחת.

*לחוסכים בקופת גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מוצעת האפשרות לקבל הלוואה בתנאים מצויינים.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה לגמלאים

0 / 5. 0