ביטוח סייבר, מונח אשר רק נשמע "מפוצץ" אך בפועל מדובר בביטוח אזר היום מומלץ עבור כל עסק, בין אם הוא קטן, בינוני, גדול או ענק, ובלבד ויש לו דאטהבייס עסקי של לקוחות. מאגר עסקי שכזה מכיל מידע אישי, עסקי וכלכלי, כזה אשר במידה וייפרץ, עשוי לשמש כקלף מיקוח יקר ערך בידי האקרים חמדניים. מדובר בביטוח ייחודי אזר אינו נכלל במסגרת ביטוח לעסקים או ביטוח אחריות מקצועית סטנדרטיים, והוא נועד על מנת לספק הגנה ביטוחית במידה בה נפרץ מאגר המידע בעסק שלכם והמידע בו נגנב למטרות רווח או מטרות גרימת נזק מכל סוג שהוא.

אירוע סייבר המתרחש, עשוי לשתק לחלוטין ובאופן מיידי את כלל שגרת הפעילות העסקית שלכם, ולעיתים באופן בו הארגון לא יצליח להתאושש ממנו כל כך מהר או אפילו כלל. פוליסת ביטוח סייבר מעניק לכם הגנה מלאה וחשוב לא פחות מזה – מיידית, במקרה של אירוע סייבר, שכן ישנה חשיבות אקוטית לפעול במסגרת זמן מוגבל ומיידי, בהתאם להתנהלות ההאקרים הפועלים במסגרת מתקפת הסייבר על ארגונכם.

בימים עברו נהוג היה לשייך מתקפות סייבר רק על חברות בטחוניות או תאגידי ענק, אך המציאות של ימינו מעידה כי מדי יום מאות חברות קטנות ובינוניות אשר להן מאגרי מידע, מוצאות עצמן תחת מתקפת סייבר אימתנית, שכן ההאקרים מודעים לכך שאין לחברה קטנה אמצעים כלכליים להגן על מאגרי המידע שלה באופן מיטבי ולכן הם יחסית חשופים וקל יותר לפרוץ לתוכם ולדלות מידע יקר ערך. על כן  בין אם מדובר בחברה בטחונית, ממשלתית או עסקית חשוב לוודא כי ברשותכם ביטוח סייבר מהימן.

סעיפים הנכללים תחת פוליסת ביטוח סייבר

  • כיסוי עבור אובדן מלא/חלקי של מסד הנתונים של החברה.
  • כיסוי בגין אובדן הכנסות בפועל / פוטנציאלי בעקבות התרחשות אירוע הסייבר.
  • כיסוי לנזק אשר נגרם בעקבות מערכת הסייבר למערכות הדיגיטליות של החברה.
  • כיסוי בגין שירות ניהול אירוע סייבר, בעיקר עבור מקרי חטיפת מידע והתנהלות בסיטואציה בה המידע משמש כבן ערובה בידי ההאקרים.
  • כיסוי גורמי צד שלישי אשר ניזוקו בעקבות אירוע הסייבר, כגון לקוחות שנפגעו כתוצאה מגניבת המידע, או נזקי מוניטין ותקשורת ועוד.
  • כיסוי בגין אבדן הכנסות בשל אי יכולת גישה למאגרי המידע במקרה בו הם נחסמו בידי ההאקרים.
  • כיסוי בגין תשלום דמי כופר אותם ההאקרים דורשים בעת משא ומתן.

ברור לחלוטין, כי לחברה קטנה או בינונית אין שום יכולת כלכלית או מקצועית להתנהל במקרה שכזה בו האקר משתלט על מאגרי המידע וחוסם אליהם את הגישה במטרה לשתק את כלל הפעילות העסקית, עד אשר דרישותיו תבוצענה. במקרים כאלה, נדרש משא ומתן מיומן ומקצועי מול חוטפי המידע, כזה אשר יבטיח לכם פגיעה מינימלית ככל הניתן בפעילות העסקית השוטפת וכמובן נזק מינימלי למאגר המידע של החברה. נוסף על כך תדרשו לשכור את שירותיהם של אנשי אבטחת מידע מקצועיים אזר יוכלו לטפל באירוע שכזה מבחינה טכנולוגית, במטרה להשיב לכם את השליטה במערכות המידע הארגוניות ורצוי לדאוג לביטוחי אחריות מקצועית רלוונטים, עלויות אלו עשויות להיות גבוהות ביותר וללא ביטוח סייבר מקיף, לא ניתן יהיה להתמודד עמן, בוודאי לא במיידיות הנדרשת להשבת מלחמה טכנולוגית במקרה של אירוע סייבר.

פוליסת ביטוח סייבר עבורכם

5 / 5. 1