אם אתם חושבים להתחיל להשקיע כיום בשוק ההון באופן פרטי או באמצעות חברת השקעות, כדאי להכיר את האפשרות המשתלמת יותר מבחינת מיסוי להגדלת ההון שלכם. בעוד השקעה בבורסה ממוסה בכל פעם שאתם מוכרים את נייר הערך שלכם, קיימת אפשרות ליהנות מהעלייה בשוק ההון ללא תשלום מס עד לשחרור הכספים.

מס רווחי הון

אחרים שוקלים לפתוח תוכנית חיסכון ללא הסיכון הכרוך בבורסה, ולהשקיע את הכספים בקרן השתלמות, אך גם הם משלמים מס גבוה כאשר תקופת החיסכון בקרן הגיעה לסיומה. מהי האפשרות הטובה ביותר מבחינת מיסוי? הכל במאמר לפניכם.

מס על רווחי הון: המס שחשוב להכיר

כל רווח הון שאדם םמקבל ומסוגל להשתמש בו יוצר אירוע מס. בשוק ההון המס הזה מכונה "מס רווחי הון". המס מחושב באחת משתי השיטות: רווח נומינלי או רווח ריאלי (הלוקח בחשבון גם את האינפלציה ואת המדד). כאשר משקיעים בקרן השתלמות, למשל, משלמים מס רווחי הון בשיעור של 25%. אם בוחרים בחיסכון פנסיוני, ומעבירים את ההשקעה ממסלול אחד לשני, מתבצעת מכירה של תוכנית החיסכון ולכן הרווחים שצברה יגרמו לאירוע מס. 

אם כך אולי שווה להתחיל לחסוך בתוכנית חיסכון המוצעת על ידי הבנק? בכל חודש להפקיד סכום קבוע ולצבור תשואה. למרבה הצער, גם באפיק זה מתקיימת אירוע מס ומשולם מס רווחי הון על הרווח כאשר הפוליסה נפדית. בנוסף, הכספים בכל האפיקים שציינו אינם נזילים וזמינים למשקיע לאורך תקופת החיסכון.

גם פה, ישולם מס על הרווחים מהקרן. לעומת זאת, קיים מכשיר פיננסי אחד שמאפשר לצבור כספים בפוליסה ולהעביר אותו ממסלול השקעה אחד לאחר ללא יצירת אירוע מס. מכשיר זה מכונה פוליסת תוכנית חיסכון. נרחיב מעט על פוליסה זו והיתרונות הנוספים שלה.

מהי פוליסת תוכנית חיסכון ומה ההבדל בינה לבין האפיקים האחרים?

פוליסת תוכנית חיסכון היא אפיק השקעה המיועד לשלב בין חיסכון פנסיוני לבין השקעה בשוק ההון. ניתן לבחור מסלולים שונים ולבנות תמהיל השקעות בסיכון נמוך, בינוני או גבוה. לאורך תקופת החיסכון אתם יכולים להחליט כמה כסף תרצו להפקיד, לבצע הפקדה חודשית או חד־פעמית וליהנות מניהול והשקעה של הכספים עבורכם על ידי גופים פיננסיים מוכרים. בניגוד לחיסכון בבנק שכל כמה שנים נפתח באופן אוטומטי והמס עליו משולם, חיסכון זה יגרום לאירוע מס רק כאשר תשחררו את הכספים.

בנוסף, אתם יכולים לעבור ממסלול השקעה אחד לשני ללא תשלום מס כלשהו וליהנות מנזילות מלאה של הכספים בכל עת, גם לפני תקופת הפרישה. יש הנוהגים להשתמש בתוכנית זו לצורך חיסכון לילדים או עבור בן הזוג, ורושמים מוטב נפרד לכל פוליסת חיסכון.

קיזוז מס רווחי הון

קיים יתרון נוסף לפוליסת תוכנית חיסכון הקשור לקבלת החזר על מס רווחי הון ששולם ביתר. נניח שאתם מושקעים במניה שהרוויחה ומכרתם אותה ברווח של 100,000 ש"ח. מייד יושת עליכם מס רווח הון של 25,000 ש"ח. בתיק שלכם נמצאת באותו זמן מניה אחרת שאותה מכרתם בהפסד של 50,000 ש"ח. כך, אתם נמצאים ברווח של 50,000 ₪ בלבד, אך את המס שילמתם על כל מאה אלף השקלים בהתחלה. מה עושים? מגישים בקשה לרשויות המס לקיזוז רווח הון ומזדכים על מס היתר ששולם.

הדבר נכון לשוק ההון, אך אינו רלוונטי בפוליסת תוכנית חיסכון. כאן, תשלום המס יבוצע אך ורק בסוף הדרך כאשר תגיעו לפנסיה, ולכן ההפסדים והרווחים שלכם במהלך השנים אינם יוצרים אירועי מס. אתם יכולים להמשיך וליהנות מהריבית שמצטברת, ואף להשקיעה מחדש (ריבית דריבית) ולצבור ריבית נוספת ללא תשלום המס עד לסוף תקופת ההשקעה.

לסיכום, פוליסת חיסכון מאפשרת ליהנות מיתרונות מיסוי, נזילות גבוהה ואפשרות להתאים את מסלול ההשקעה לרמת הסיכון המבוקשת ותנודות השוק. בדקו האם שיטה זו מתאימה גם לכם, והתחילו לחסוך בתבונה.

0 / 5. 0