במידה והנכם גמלאים או לקראת גיל הפנסיה, ומעוניינים בפוליסת חסכון שיש לה יתרונות עצומים עבורכם, חשוב מאוד שתכירו את תיקון 190.תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מהווה יתרון עצום עבור פנסיונרים מעל גיל 60, ומהווה עבורם אפיק חסכון נהדר.

אם כך, מהו למעשה תיקון 190?

מדובר בתיקון עיוות שנעשה בעבר, אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 בפקודת מס הכנסה, ומטרתו לספק שלל הטבות עבור חוסכים בגילאי הפרישה, כמו גם הפיכתן של קופות הגמל למוצר פנסיוני אטרקטיבי. שלל ההטבות הניתנות במסגרת קופת גמל תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, החזירו את יוקרתן של קופות הגמל, המהוות כיום מוצר פנסיוני מבוקש מאוד בשוק המוצרים הפנסיוניים. עיקר ההטבות במסגרת תיקון 190 נוגעות לענייני מיסוי אך לא רק.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מספק אפשרות לגימלאים, מעל גיל 60 בעלי פנסיה מינימלית, להפקדת כספי חסכטן בקופת גמל תיקון 190. הכספים ניתנים למשיכה בשני אופנים – האופן הראשון הוא משיכת הכסף באופן חד פעמי תוך ניכוי מס רווחי הון של 15% (נומינלי) בניגוד למקובל בשוק (תשלום מיסוי של 25% על מס ריאלי). האופן השני הוא משיכת כספי קופת הגמל כקצבה חודשית הפטורה ממס לחלוטין.

תנאי קבלה – קופת גמל תיקון 190

על מנת שתנתן לכם האפשרות להפקדת כספים בקופת גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, עליכם לעמוד ולקיים את התנאים הבאים – התנאי הראשון – עליכם להיות מעל גיל 60, התנאי השני – עליכם להיות בעלי קצבה חודשית העולה על הסכום הקבוע של קצבה מזערית. במידה והתנאים הללו מתקיימים במצטבר – הנכם זכאים להפקיד כספים בקופת גמל תיקון 190.

תיקון 190 מציג שורת יתרונות משמעותיים בעת ההפקדה לקופת הגמל, להלן עיקרי היתרונות –

 • מעבר בין מסלולי ההשקעה השונים ללא הגבלה.
 • ניוד בין מסלולי השקעה בקופת הגמל ללא חישוב "אירוע מס" יתרון משמעותי ביותר.
 • בחירת מסלולי השקעה בקופת הגמל, אשר בדרך כלל אינם פתוחים בפני חוסכים בפוליסות חסכון מקבילות.
 • אפשרות לתשלום מס רווחי ההון רק במועד המשיכה לבחירתכם.
 • גובה תשלום מס רווחי הון של 15% על רווח נומינלי ולא תשלום של 25% מס ריאלי כנהוג.
 • במקרה של מוות עד גיל 75 יישנו פטור מלא מתשלום מס על משיכה הונית.
 • במקרה של מוות מעל גיל 75% תתאפשר משיכה הונית בתשלום מס רווחי הון של 15%.
 • תשלום מופחת עבור ניהול קופת גמל תיקון 190, בהשוואה למוצרים פיננסיים מתחרים בקטגוריה.
 • פיזור השקעות נרחב המותאם עבור החוסך באופן אישי.
 • תשלום עמלות נמוך ואטרקטיבי ביותר.
 • הורשת קופת הגמל למוטבים לבחירתכם.
 • שלל הטבות המוצעות גם עבור היורשים המוטבים בקופת הגמל הנוגעות לתשלום מופחתים של מיסוי והתנהלות בירוקרטית ממסדית בעת העברת קופת הגמל לחזקתם במקרה של מוות.

ביטוח גור – פנסיה פוליסת חיסכון וקופת גמל

גור קבוצת ביטוח, המובילה בתחום המוצרים הפנסיוניים, תשמח להעמיד לרשותכם את מיטב המומחים בתחום הפנסיה, פוליסת חיסכון וקופת גמל, אשר יעניקו לכם סיוע טליווי צמודים בבחירת אפיק החסכון הפנסיוני המדוייק עבורכם.

מה זה תיקון 190 בשבילכם

0 / 5. 0