הידעתם כי קיים הבדל משמעותי בין מיסוי על אפיק השקעה זה לאחר? תוך ניסיון לעודד שכירים ועצמאים לחסוך כסף ליום קשה ולתקופת הפרישה, תוכננו כלים פיננסיים המעניקים תשואה לאורך השנים עם מגוון הטבות מס. במאמר זה נדון בהרחבה בהטבות המס בפוליסת חיסכון כדי שתוכלו לבחון האם גם אתם יכולים להיות זכאים להטבות אלה.

הטבות מס

מתי מתרחש אירוע מס בישראל?

תשלום מס מבוצע לרשות המיסים כאשר מסתיימת עסקה שהניבה הכנסה. העסקה הזו יכולה להיות בין שני גופים עסקיים ולהוביל לתשלום מס הכנסה ומע"מ, היא יכולה להיות עסקה המכניסה רווח הון כמו שחרור תוכנית חיסכון או מכירת נייר ערך ולכן יוצרת חבות מס רווחי הון, וכן היא יכולה להיות פטורה באופן זמני ממס. כיצד? כל עוד העסקה לא הסתיימה, הכספים לא הופקדו לחשבון העו"ש והרווחים אינם מחושבים באופן סופי, לא חייבים לדווח על עסקה זו.

לכן, כאשר קונים נייר ערך של חברה שערכה נוסק, לא משלמים על הרווח עד הרגע שמוכרים את נייר הערך. מהרגע שהוא נמכר מתרחש אירוע מס ויש לשלם רווח הון בשיעור המס הקבוע.

מהם שיעורי המס הקבועים כיום בחוק?

שיעור המס המשולם תלוי במהות נייר הערך או אגרת החוב. המיסוי המינימלי כיום הוא ממכירה של אג"ח, ני"ע מסחרי או הלוואה שאינה צמודה ועומדת על 15%. אם מדובר ברווח הון ריאלי מנייר ערך, שיעור המס יעמוד על 25%. אך, אם בוחרים להשקיע בפוליסת חיסכון, גם אם יש מעבר ממסלול השקעה אחד לאחר, הוא לא יוצר אירוע מס על פי החוק עד שחרור הכספים. לכן, שיעור המס שלו יקבע על פי הרווחים שיצטברו לאורך תקופה ארוכה והוא יכלול גם את ההפסדים בתקופה זו.

תשואת המס בפוליסת החיסכון נחשבת כריבית ולא כרווח

חשוב להבין שמבחינת רשויות המס התשואה המתקבלת בהשקעה בכלי כמו פוליסה פיננסית מחושבת כריבית שהתקבלה ולא כרווח הון. לכן, ישנם גם ניכויים מיוחדים שניתן לבצע. למשל, אם מקורות ההכנסה של בני זוג אינם עולים על סכום של 62,460 שקלים (נכון לשנת 2021), ניתן לקבל פטור ל-9,840 ש"ח מההכנסה החייבת מריבית, עד לכל סכום ההכנסה מריבית. הסכום הזה, למעשה, הופך להכנסה פסיבית הנוספת להכנסה החודשית ממשכורת או קצבה.

בנוסף, מבוגרים שנולדו לפני שנת 1948 זכאים אף הם לניכוי של הכנסות מריבית שמשולמת מפוליסת חיסכון. הניכוי כיום עומד על 13,440 ש"ח ליחיד ו־16,560 ש"ח לזוג. הסיבה להטבת המס הזו היא הצורך של המדינה לעודד את העומדים לפרוש לחסוך לפנסיה ולהשתמש בכספים אלה להוצאות הריבית.

הטבות מס לפנסיונרים

אתם עדיין צעירים, ככל הנראה, אך תגיעו בשלב זה או אחר לגיל פרישה. גם פה ממתין לכם פטור מיוחד. אם יש לכם הכנסה כלשהי שהרווחתם מריבית שהצטברה בפוליסת החיסכון, ולא שחררתם את הכספים עד לגיל הפרישה, תוכלו לקבל פטור נוסף בגובה של 35% מעבר לסכום שצוין לעיל. כמובן, שעם השנים התקרות משתנות בהתאם למדד והאינפלציה. מכאן, סביר להניח שאם אתם רחוקים מגיל הפרישה הסכום שתוכלו להרוויח בלי לשלם ריבית יהיה גבוה יותר.

פטור לבעלי נכויות

בדומה לאפיקי מס אחרים גם בהשקעות בפוליסת חיסכון ישנו פטור מתשלום מס על ריבית לאדם שהוא עיוור על פי חוק או נכה בשיעור 100% ומעלה. התנאי הזה תקף אם מקור הכספים הוא מפיצוי על נזקי גוף וכן אם אותו אדם אינו משתכר באופן אקטיבי (מיגיעה אישית) סכום שעולה על 300,000 ש"ח לכל שנה.

לסיכום, לפוליסות חיסכון יש מגוון יתרונות מס משמעותיים, הן עבור שכירים העובדים כיום ומשתכרים משכורת ממוצעת והן עבור בעלי נכויות, מבוגרים ופלחים נוספים באוכלוסייה. כאשר מגיעים לגיל פרישה, החיסכון הופך לחלק מהכספים המיועדים לפנסיה ולכן הם גם כוללים הטבות מס נוספות.

0 / 5. 0