קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

כיצד להבין דוח שנתי שנשלח מחברת הביטוח

דוח שנתי? אף אחד לא מתלהב לקרוא דוחות פיננסים מורכבים על כל תוכנית ביטוח חיים או חיסכון פנסיוני שיש לנו.

עם זאת חשוב מאד שתדעו מה הכספים שלכם עשו בשנה החולפת על מנת שתוכלו להיערך בהתאם ולבצע שינויים במידת הצורך.

על מנת להקל את הקריאה והבנת הנתונים שמציג דוח השנתי, הוציא משרד האוצר הנחייה להציגו במבנה חדש, מקוצר וקל להבנה.

המטרה היא לפשט את ההסברים ולהציג את הנתונים בצורה יעילה ופשוטה יותר כך שכל מבוטח או עמית יוכל להבין אותו.

פירוט הסעיפים השונים מהם מורכב דוח שנתי

בסעיפים הבאים מוצגות טבלאות שונות בהן תוכלו לקבל הסברים מפורטים על מצב התוכנית שלכם בחברת הביטוח בה היא מנוהלת.

סעיף א' –מבנה התשלומים הצפויים לכם מתוכנית החיסכון

כאן יפורטו כל התשלומים שצפוי המבוטח או העמית לקבל בגיל פרישה.

בטבלה זו יצוין מה ישולם לעמית במקרה של מוות או במקרים של נכות ושל אובדן כושר עבודה.

בטבלאות הבאות תוכלו לראות את הפירוט וההסברים:

בטבלה זו תוכלו לראות מה יהיה הפירוט לקרן פנסיה:

טבלה לקרנות פנסיה

בטבלה זו תוכלו לראות מה הפירוט לפוליסת ביטוח:

טבלת פירוט פוליסת ביטוח

בטבלה זו תוכלו לראות מה הפירוט לקופת גמל וקרן השתלמות:

סעיף ב' – פירוט התנועות שלכם בפוליסה לשנה החולפת

כאן תוכלו לראות אילו תנועות בוצעו בפוליסה שלכם בשנה זו. מה הסכום שהיה לכם בתחילת השנה, כיצד החיסכון שלכם התפתח, כמה כספים הופקדו לתוכו, מהם הרווחים וההפסדים וכן מה גובה דמי הניהול שגבו מכם השנה.

סעיף ג' – פירוט דמי הניהול בפוליסה שלכם לשנה החולפת

בעוד שהטבלה הקודמת מציינת את גובה דמי הניהול, בטבלה הנוכחית מצוינים אחוזי דמי הניהול  הנגבים מכם בהשוואה לממוצע דמי הניהול הנגבים בשוק באחוזים.

טבלת פירוט דמי הניהול

סעיף ד' – פירוט מסלולי השקעות ותשואות לשנה החולפת

לכל פוליסה יש מסלול השקעה שמסלול זה מדווח בפירוט בדו"ח השנתי. יחד עם מסלול זה תראה הטבלה את התשואה באחוזים שפוליסה זו השיגה.

טבלת פירוט מסלולי השקעות

סעיף ה' – פירוט ההפקדות לתוכנית שלכם במהלך השנה החולפת

בסעיף זה יופיע פירוט של ההפקדות לתוכניות החיסכון השונות במהלך השנה החולפת. כך גם נראה פירוט של ההפקדות החודשיות לאורך השנה (זאת בהנחה שעבדתם כל השנה) ואותן ניתן להשוות מול תלושי השכר שקיבלתם מהמעביד.

טבלת פירוט ההפקדות
כיצד תבין דוח שנתי שנשלח אליך מחברת הביטוח