בעלי מקצוע רבים, לרוב עצמאים, חשופים מפני תביעות בתחום עיסוקים. החל מיועצי מס, דרך חשמלאים ואינסטלטורים וכלה ברופאים ועורכי דין, כולם עלולים למצוא את עצמם בעיצומה של תביעה נגדם, שתוגש על־ידי לקוחות או ספקים בגין נזקים שנגרמו להם עקב רשלנות, טעות או השמטה שעשו בתחום עיסוקם. מצב זה עשוי לגרור השלכות רבות ביניהן כלכליות ומשפטיות שעלולות להיות כבדות מנשוא.

רשלנות מקצועית

כדי להביא לידיעתכם את הדברים, המומחים של אמנון גור הכינו עבורכם את המדריך הבא.

מה המשמעות של אחריות מקצועית

כאשר בעל מקצוע או אחד מעובדיו, מבצעים עבודה עבור או מעניקים שירות לאדם אחר, הם מחויבים כלפיו. אם השירות או עבודה שבוצעו גרמו ללקוח פגיעה מסוימת שבעקבותיה הוא ניזוק ברכוש, גוף ואף בנפש, סביר יהיה להניח כי הוא יתבע את בעל המקצוע שגרם לו לנזק זה. אם יתברר כי אכן הייתה רשלנות, הפרת חובה מקצועית כלשהי, מחדל או השמטה בתום לב, בעל המקצוע יאלץ לשלם ללקוח פיצוי בגין אותו נזק, כמו גם הוצאות נוספות כגון הוצאות משפט.

רשלנות מקצועית מובילה לאחריות מקצועית

אם ניזוק צד ג' מפעולותיו של בעל המקצוע, והוא ירצה לתבוע אותו בגין הנזקים שנגרמו לו, אזי חובת ההוכחה לרשלנותו המקצועית של בעל המקצוע, תחול על צד ג'. דוגמה מצוינת למצב כזה היא אינסטלטור שהוזמן לבצע תיקון של נזילה, כאשר במהלך עבודתו שבר מרצפות ובעל הדירה נתקל בהן, נפל ושבר את ידו. כך למעשה ארע נזק שבו מזמין העבודה נפגע.

אך בפועל יהיה עליו להוכיח כי האינסטלטור השאיר את המרצפות מפוזרות במקום לערום אותן, להניחן בצד ולסגור את הבור שנוצר ברצפה אשר בעקבותיו התרחשה נפילתו.


חשוב לציין שלא בכל מקרה שבו אדם ניזוק על־ידי בעל מקצוע, אכן התרחשה רשלנות.

האם ביטוח חבות המוצר דומה לביטוח אחריות מקצועית?

נתייחס לפעולה שנעשתה במסגרת עבודה, שבגינה צד ג' נפגע. ביטוח חבות המוצר יפצה את צד ג' גם כן, על נזקים שנגרמו לו, אך בעקבות שימוש במוצר שבעל העסק אחראי עליו. לדוגמה, מזון שנקנה במסעדה וגרם לקלקול קיבה.

מה מקבל המבוטח במסגרת ביטוח זה?

במסגרת פוליסת אחריות מקצועית, תפצה חברת הביטוח את התובע אם תמצא אשמתו של המבוטח בנזק, וכן בהוצאות משפט סבירות נוספות. כמו כן, החברה תעניק למבוטח הגנה משפטית כדי למזער את סכום הפיצוי שיהיה עליה לשלם לו.

האם זו פוליסה אחידה?

הפוליסות המוצעות על־ידי חברות הביטוח אינן אחידות. סעיפי הכיסוי עשויים להיות שונים, גובה הפיצוי המקסימלי משתנה ואף רשימת המקצועות שחברת הביטוח מוכנה לבטח תחת פוליסה זו שונה. ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין למשל, צריך להיות מדויק לתחום שבו עוסק המבוטח, שכן תחומי ההתמחות שונים. לכן, כדאי לוודא את סעיפי הכיסוי טרם רכישת התוכנית.

ביטוח אחריות מקצועית באמצעות אמנון גור

ההשלכות הכלכליות של תביעות מסוג זה, עשויות להיות עצומות ואף לגרום להשבתת העסק. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם סיכון מעין זה היא לרכוש ביטוח מקצועי, שיהיה מדויק עד כמה שניתן לתחום העיסוק של המבוטח.

קבוצת גור מתמחה בביטוחי אחריות מקצועית ויוכלו לייעץ ולהתאים לכם פוליסה עם כיסויים אופטימליים עבורכם.

0 / 5. 0