תחום הבניה הינו תחום ביטוחי מורכב, שכן באתר בניה סטנדרטי, ישנם גורמי סיכון רבין, המשחרים לפתחם של העוסקים במלאכה כמעט בכל רגע נתון.

בנוסף בתום הליך הבנייה, יישהו אנשים במשך שנים רבות במבנה הבנוי, על כן לבחירת מוצרי הבנייה ועמידותם ישנה חשיבות רבה.

ביטוח חבות המוצר לקבלנים, מעניק מטריית הגנה ביטוחית עבור הקבלן המבצע, בקרות אירוע ביטוחי אזר בו נגרם נזק פיזי, נזק נפשי, נזק רכושי או נזק כלכלי בעקבות הבחירה בשימוש במוצר פגום בעת הליך הבנייה. אמנם נכון, ישנה אחריות חבות יצרן, אך בפועל ניתן לתבוע הן את היצרן והן את הקבלן המבצע, שכן הוא זה אשר סיפק/ייבא את המוצר בפועל וביצע את ההחלטה לשלבו בהליך הבנייה.

ביטוח חבות מוצר לקבלנים, באילו מקרים?

פוליסת חבות המוצר לקבלנים הינה חלק אקוטי לעומת ביטוח אחריות מקצועית של עבודת הקבלן והיא מעניקה כיסוי מלא במקרה של גרימת נזק במידה ומתרחשים התנאים הבאים –

  • מדובר בפגיעה פיזית, נפשית, רכושית, כלכלית לצד ג' ובנוסף השלכות עתידיות מהאירוע.
  • הפגיעה נגרמה בשל תאונה שלא ניתן היה לצפות ולהיערך לה מראש.

הנקודה העיקרית שחשוב לתת עליה את הדעת היא שלכל אורך תקופת הבנייה, מוענק לאירועים ביטוחיים מסוג זה כיסוי במסגרת ביטוח הקבלן פר פרוייקט או ביטוח קבלן שוטף, בהתאם לפוליסה אשר ברשותו. אל ביטוח זה הינו פג תוקף ברגע סיום הפרויקט ומסירת המפתחות. על כן, כל אירוע נזקי אשר ייתרחש בתום תקופת ביצוע הפרויקט בפועל, הינו בבחינת נטול כיסוי ביטוחי.

ביטוח חבות המוצר לקבלנים נכנס לפעולה ומעניק כיסוי ביטוחי מלא עבור הקבלן במקרים שהתרחשו לאחר תקופת ביצוע הפרויקט, אירועים של התמוטטות מבנה, קריסת גגות, גשרים, פרגולות, חלונות, דלתות, קורות, רצפות, מדרגות, מעקות, מרפסות, סורגים, שערים וכל חומר אחר אשר נבחר, הובא והוטמע בפרוייקט על ידי הקבלן עצמו והיווה חלק בלתי נפרד מהבניה.

מה עוד חשוב לדעת?

כנגזרת של ביטוח עסק רגיל, ביטוח חבות המוצר לקבלנים ניתן במסגרת ביטוחית הנקראת בסיס יום ההגשה, כלומר לצורך תיקוף הכיסוי הביטוחי, לקבלן המבוטח צריכה להיות פוליסה בתוקף בזמן בו הוא מגיש את התביעה בפועל. מדובר על תאריך הגשת התביעה בפועל כמו גם על התאריך בו נודע למבוטח על נסיבות התביעה הביטוחית. הכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח חבות המוצר לקבלנים, יוענק רק במקרים בהם ישנו כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם נגרם נזק שנים רבות מתום תקופת הבניה, חשוב מאוד לשמור על רציפות ביטוחית החל מיום סיום פרויקט הבניה בפועל. באופן זה ביטוח חבות המוצר תהיה מלאה ולא יהיו "חורים" בתקופת הכיסוי, העשויים להביא לכך שהכיסוי הביטוחי ייפגם.

אנו בסוכנות הביטוח של אמנון גור נעניק לכם ליווי מקצועי, אישי וצמוד ונוודא כי תקבלו את פוליסת ביטוח חבות המוצר המקצועית, האיכותית והמקיפה ביותר, אשר מותאמת באופן מדויק עבור צרכיכם המקצועיים ותאפשר לכם לבצע את עבודתכם באופן שוטף ונטול דאגות.

0 / 5. 0