ימוצרי צריכה המוניים מיועדים לרוב עבור קהל רחב מאוד של צרכנים בכל רחבי העולם כולו, ככל שהליך הייצור או השיווק המוניים ונרחבים יותר, כך גדלה במקביל להם גם האפשרות לפגמי ייצור, העשויים להוות מקור לפגיעה פיזית ו/או נפשית בצרכן או בגורם צד ג' הבאים במגע עם המוצרים.

על כן, גם אם כיצרן של מוצר כלשהו נקטת בכל האמצעים הקיימים והידועים הקבועים בחוק ואף מעבר לכך, שגיאות קורות, ואין כל דרך להבטיח במאת האחוזים את תקינותו או השפעתו של המוצר בעת מגע ישיר עם הצרכן הסופי. על כן, חשוב שכיצרן, תוודא כי ברשותך ביטוח חבות מוצר איכותי, המגן עלייך מפני מקרים ביטוחיים על רקע של גרימת נזק לצרכנים.

היד היום קלה על ההדק בכל הקשור לתביעות משפטיות, וצרכנים לא יהססו או יחשבו פעמיים, במקרים בהם הם חשים שנגרם להם עוול או נזק בעקבות שימוש במוצר כזה או אחר. ביטוח חבות מוצר מבטיח לך כיצרן, מטריית הגנה ביטוחית נאותה אשר תבטיח המשכיות עסקית חלקה גם במקרים בהם תוגש נגדך תביעה ביטוחית בגין נזק אשר נגרם בעקבות שימוש במוצר, גם במקרים בהם הפרופיל התקשורתי של התביעה גבוה ומסוקר.

יצרנים של מוצרי בריאות ופארמה, מוצרי מזון ומשקאות, מוצרי ציוד רפואי, ביוטי, מכשור קוסמטי וכן כל מוצר שבעת השימוש בו ישנו מגע ישיר או עקיף עם קהל לקוחות רב, חייבים להיות מודעים לסכנות הטמונות בכך ולהשלכות העשויות להגיע בעקבותיהן.

צוותי הביטוח שלנו בסוכנות הביטוח של אמנון גור, מיומנים בעריכת פוליסת ביטוחי חסות מוצר מקיפים ואיכותיים, המספקים מענה הולם ואחראי במקרים של תביעות ביטוח חבות מוצר על רקע נזקים פיזיים, נפשיים או רכושיים, הן עבור לקוחות והן עבור גורמי צד ג', אשר ייתכן ונפגעו אף הם באופן כלשהו.

ביטוח חבות מוצר מעניק אחריות ביטוחית במקרי שימוש במוצר פגום, רכיב ספציפי פגום, תיקון שהסתבך, הן טרום היציאה מפס הייצור והשינוע והן לאחר היציאה מפס הייצור והשינוע.

יש לקחת בחשבון כמובן מקרים מורכבים בהם נגרם נזק לקהל צרכנים רב לדוגמה בשל פגם בסדרה בקו הייצור, מקרים עגומים שכאלה עשויים לגרור עמם תביעות ייצוגיות, המוניות, בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, ופוטנציאל עצום לנזק תדמיתי גדול ליצרן. על כן בעת עריכת פוליסת חבות מוצר, יש לקחת בחשבון את שלל התרחישים האפשריים העשויים להתרחש, ולספק להם מענה ביטוחי הולם מבעוד מועד. שכן – עדיף להיות מוגן הרמטית מאשר להתחרט לאחר מעשה.

פוליסת ביטוח חבות מוצר כוללת כיסויים בגין הגנה משפטית מלאה, שכירת מומחים בתחום, הוצאות משפטיות שונות וכמובן גם תשלום פסיקת בית הדין.
ביטוח חבות מוצר מתבסס על יום הגשת התביעה ועל כן, לצורך תיקוף הכיסוי הביטוחי, יש להקפיד כי הפוליסה בתוקף בעת הגשת התביעה.

ביטוח חבות מוצר

0 / 5. 0