אחריות מקצועית, ביטוי השגור בפיו, מוחו וליבו של כל איש מקצוע מוסמך, בין אם הוא רופא, קבלן, עורך דין, רואה חשבון, ברוקר מהנדס, ארכיטקט ועוד מיני רבים וטובים. כל אחד מבעלי המקצוע אשר מנינו מעניק שירותים נרחבים ומגוונים ללקוחות רבים ומתוקף תחום עיסוקו ופעולותיו היומיומיות נאלץ לקבל החלטות רבות ולהכריע בנושאים הנוגעים בין היתר במישרין או בעקיפין בבטיחות וכשירות הגוף והנפש וכמו כן גם ברכוש וכספים.

 אנחנו יודעים שאתם מסורים לעבודתכם, ומשקיעי את מיטב מרצכם וזמנכם על מנת לספק לקהל לקוחותיכם את השירות המקצועי, המהימן והיעיל ביותר, אך גם בעל המקצוע המנוסה והדקדקן ביתר עשוי לשגות, שכן כולנו אנושיים וטעויות לעתים מתרחשות גם במקרים בהם לקחנו את כלל הגורמים בחשבון ועשינו ככל שביכולתנו להימנע מהן מראש.

תביעות ביטוחיות בגין רשלנות מקצועית הן תביעות המסתכמות בסכומי הון עתק, ועל מנת שבעל המקצוע לא יאלץ לשאת בעלויות העצומות הנלוות לתביעה שכזו, ישנו ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית – באיזה מקרים 

 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מספקת הגנה ביטוחית עבור בעל המקצוע המוסמך, בהתרחש אירוע ביטוחי אשר בעקבותיו נגרם נזק למי מלקוחותיו, בין אם מדובר בנזק פיזי, נפשי או נזק כספי/רכוש באופן ישיר או עקיף. ללא פוליסת ביטוח אחריות מקצועית חשוף בעל המקצוע לתביעות ביטוחיות הנושאות עמן משמעויות כלכליות רבות מצד לקוחות ולעיתים אף מגורמי צד ג' אשר נפגעו בעקבות החלטה/ביצוע פעולה של בעל המקצוע.

 תביעות מסוג זה הן נפוצות ביותר בימינו ועשויות למוטט כלכלית לחלוטין את בעל המקצוע, שכן מדובר בהוצאות משפטיות הכוללות שכר טרחה של עורכי דין, הוצאות בית משפט, הוצאות חוות דעת מקצועית של אנשי מקצוע בתחום, הוצאות הכרוכות בהפסד ימי עבודה, הוצאות בגין פיצויים חד פעמיים או ממושכים (בהתאם לפסיקת בית הדין), הוצאות שיקום מוניטין, הוצאות תקשורתיות – במידה ומדובר בתיק בעל פרופיל ציבורי גבוה, או במידה והגורם התובע, או מי מטעמו בוחרים להפיץ את פרטי האירוע ברבים.

סיבות להגשת תביעה

הסיבות לתביעה משפטית בגין אחריות מקצועית הן מגוונות וכוללות בין היתר – תחושה של הלקוח שנגרם לו עוול בעקבות הפרה של תנאי בטיחות או אי עמידה בסטנדרט מקצועי הנדרש מבעל המקצוע, הוכחה חותכת מצד הלקוח של גרימת נזק פיזי, נפשי או רכוש/כספי, מתוך רשלנות של בעל המקצוע בעת מילוי תפקידו.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מעניקה כיסוי של ביטוח עסק מפני תביעה בגין רשלנות מקצועית של בעל המקצוע תחת תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה ובהתאם לסייגים או ההרחבות המצוינות בה. במקרה זה, יכוסו עלויות בית המשפט וכלל העלויות הכספיות הכרוכות בתביעת הנזק.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית תקפה למשך שנה מרגע תקופה הביטוחי וישנו צורך לחדש את תוקף הביטוח ולהתאימו לנסיבות במידה וחל שינוי כלשהו בתמהיל העסקי/מקצועי של בעל המקצוע.

כיסויים במקרים נוספים

במידה ובעל המקצוע ערך פוליסת אחריות מקצועית לאחר שידע על התרחשות אירוע אשר גרם לנזק תחת סמכותו – לא יכסה הביטוח את המבוטח. נוסף על כך, ישנה האפשרות לרכוש הרחבה ביטוחית עבור התקופה שלאחר מכן, המעניקה כיסוי עבור אירוע ביטוחי שהתרחש לאחר מועד קבלת השירות.

סוכנות הביטוח אמנון גור מעמידה לרשותכם צוות מקצועי ומהימן, בעל ניסיון של שנים רבות, בטיפול במאות לקוחות הפועלים כבעלי מקצוע חופשיים, בתחומי עיסוק מגוונים, ובזכות פוליסת האחריות המקצועית האיכותית והמקיפה שנערכה עבורם באופן ייעודי המספק מענה על כל צרכיהם העסקיים, מסוגלים לתפקד בחופשיות במהלך עבודתם השוטפת, בראש שקט ונקי מדאגות.

ביטוח אחריות מקצועית
Close up of man in black suit, shirt and tie on black background

0 / 5. 0