עורך דין ממוצע, מטפל בעשרות לקוחות מדי חודש, הטיפול נעשה במקביל, ופירושו במרבית המקרים, התעסקות עם מידע רב, שחזור מידע, עדויות, הקלטות, איתור מידע חדש, נספחים, תאריכים, ועוד כהנה וכהנה "פרטים קטנים". ככל שכמות הפרטים גדלה, כך גדלה האפשרות שתיפול טעות, שנושא יושמט, שלקוח ייפול בין הכסאות. לשם כך ישנו ביטוח אחריות מקצועית לשכת עורכי הדין,

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, מעניק הגנה ביטוחית במקרה בו לקוח או גורם צד ג' מטעמו, נפגע באופן כלשהו כתוצאה מפעילותו המקצועית של עורך הדין שלו. זמני התגובה של עורכי הדין עשויים להיות קצרים ביותר שכן נדרשות החלטות מיידיות כמעט בעיקר כאשר ישנו הליך בבית המשפט. במידה ועורך הדין לקח החלטה שגוייה, עשוי הלקוח לחוש כי נגרם לו נזק, ולתבוע את עורך הדין. על כן רצוי בהחלט כי במקרה שכזה יהיה ביטוח אחריות מקצועית המגן על עורך הדין לכל אורך הדרך.

הכיסוי הביטוחי המוענק במסגרת אחריות מקצועית לעורכי דין 

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין מעניק מטריית הגנה ביטוחית עבור מחדלים, טעויות מקצועיות או חלילה רשלנות מקצועית, כל עוד כמובן

מדובר באירועים שנוצרו ללא כוונת תחילה.

הפוליסה מורכבת מסעיפים שונים וביניהם – כיסוי ביטוחי עבור הוצאת דיבה, כיסוי ביטוחי בשל איבוד מסמכים, הגדרת תחום פעילות גאוגרפי של עורך הדין, וסעיף איסור הודעה. תמהיל הסעיפים הנדרש בפוליסה הינו תוצאה ישירה של שקלול הפרמטרים של איש המקצוע ובין היתר את מידת עיסוקו במידע הרגיש והאם הוא עוסק בלקוחות מקומיים או בינלאומיים.

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין מקוטלג ברמות ודרגים שונים בהתאם להיקף פעילות עורך הדין השוטפת.

ביטוח המעניק כיסוי עבור עורכי דין העוסקים במקצוע ברמת סיכון גבוהה, ביטוח זה דורש רמת דיוק גבוהה מאוד בנוגע לסעיפי הפוליסה וזאת בהתאם לרמת לקיחת ההחלטות ולסיכונים הנלווים להן.

ביטוח אחריות מקצועית לעורך דין המתפקד כשותף פעיל במשרד עורכי דין כדאי יהיה להוסיף לפוליסה את שותפיו. עורך דין שכיר יינהג בחכמה באם פוליסת האחריות המקצועית שלו תהא מוכרת גם עבור המעסיקים מטעמם הינו פועל.

עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא מקרים

בהם עורך הדין מתפקד כצד שלישי. ישנן הרחבות רבות לפוליסה הבסיסית בהתאם לתחום עיסוקו של עורך הדין, במידה ומדובר ביועץ משפטי, תהא הרחבת סעיף ביטוחי עבור ייעוץ משפטי, ובמידה ומדובר במנהל עזבונות יוגדר סעיף כיסוי לעזבון המעניק הגנה מלאה עבור הצאצאים וכן הלאה.

קיים ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין המשמשים כמנהלי חברות כנאמנים במקרים של פירוק או כונסים. במקרה שכזה, להבדיל מביטוח עסק רגיל,  נדרש כיסוי ביטוחי ייעודי לשם כך אשר יעניק הגנה ביטוחית מלאה עבור כל תרחיש.

תחום ביטוח אחריות מקצועחת לעורכי דין הינו מסועף ומורכב ביותר. ריבוי התחומים וריבוי סוגי הסיכונים האפשריים בכל תחום מביאים לכך שמבנה פוליסה אינו סטנדרטי כלל ועיקר, וישנו צורך באנשי מקצוע אשר יינתחו את הצרכים במיומנות ובדיוק מירבי, לשם עריכת פוליסה איכותית ומקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית לשכת עורכי הדין בישראל

0 / 5. 0