בימים עברו, תרבות הגשת תביעות כנגד בעלי מקצוע לא הייתה עניין שכיח במיוחד, אך הקידמה, התפתחות הטכנולוגיה, זרימת העברת המידע המואצת וכן, גם ריבוי עורכי הדין בתחום, הביאו לכך שחרב בית המשפט מונפת תדיר על צווארם של בעלי המקצועות החופשיים והם נאלצים להתמודד עם ההשלכות המקצועיות, העסקיות והכלכלית הנלוות לכך.

ביטוח אחריות מקצועית – כיסוי איכותי ביותר

סוכנות הביטוח של אמנון גור, מעניקה שירותים בתחום מוצרי הביטוח עבור מאות לקוחות שזקוקים לביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות חופשיים, ומכאן ניסיוננו הרב בתפירת ביטוח אחריות מקצועית המותאם למידותיו של בעל המקצוע באופן מושלם ומספק לו כיסוי איכותי ביותר בקרות אירוע ביטוח העשוי להוביל לתביעה משפטית מורכבת ומסועפת.

 ביטוח אחריות מקצועית מספק הגנה עבור שלל תחומים של בעלי מקצוע שונים, אשר במסגרת עבודתם השוטפת היומיומית עשויים לקחת החלטה שגויה אשר תוביל (גם אם בטעות וללא כוונת זדון) לפגיעה פיזית, נפשית או רכושית של הלקוח או של גורם צד ג' מטעמו. 

סוכנות הביטוח של אמנון גור מספקת כיסוי ביטוח אחריות מקצועית עבור רופאים, עורכי דין, מהנדסים, כלכלנים, רואי חשבון, ארכיטקטים, אנשים העוסקים בתחום החשמל ותחומים טכניים נוספים, מרפאים אלטרנטיביים, מטפלים מקצועיים שונים כגון פסיכולוגים או קלינאים, רואי חשבון וכן הלאה.

פוליסה התפורה לפי מידותיך וצרכיך

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית היא איננה מוצר מדף ביטוחי, כל בעל מקצוע זקוק לביטוח אחריות מקצועית המתואם למידותיו על פי פרמטרים שונים ומגוונים שיש לקחת בחשבון בעת עריכת הפוליסה. פרמטרים כגון – תחום העיסוק, האזור בו ניתן השירות, פרופיל הלקוח, כמות והיקף ההחלטות שבעל המקצוע צריך לבצע, מסגרת שעות העבודה, מדד סטרס ולחצים במצבי קיצון, תחזית השלכות ריאלית של אופן קבלת ההחלטות הנדרש בתחום ועוד.

 מכאן ניתן להסיק כי בניית פוליסת ביטוח אחריות מקצועית איכותית היא איננה עניין של מה בכך ונדרשת לשם כך מיומנות רבה ומקצועיות ללא רבב, אשר תבטיח כיסוי הולם בשעת אירוע.

 כמו כן, על בעל המקצוע להקפיד כי בעת עריכת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, היא כוללת גם סעיפים ברורים הנוגעים לגורמי צד ג' העשויים להינזק בשל החלטה מקצועית אותה לקחו, כאשר היקף הנזקים ועניינם עשוי להיות פיזי, נפשי או נזק לרכוש של צד ג'. בכל מקרה שכזה על בעל המקצוע לרכוש ביטוח עסק ולהבטיח את המשך כשירותו העסקיתלהמשיך ולתפקד, שכן השלכות משפטיות, תקשורתיות וכלכליות עשויות לגרום לשיתוק מוחלט של העסק ולפגיעה מערכתית בעלת השלכות עתידיות קשות.

הגנה לעתיד שלך

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעל המקצוע, ומאפשר לו להמשיך ולבצע את עבודתו השוטפת ללא חשש והתעסקות מיותרת, כיסוי הוצאות בית משפט, כיסוי הוצאות הגנה משפטית, כיסוי הוצאות עדים מומחים, כיסוי אובדן ימי עבודה, כיסוי נזקי יחסי ציבור וכיסוי נזקי מוניטין וכמובן שבעת הצורך כיסוי מתן פיצויים אשר נפסקו על ידי בית המשפט הדן בתביעה.

מדובר בעלויות בשווי מאות ולעיתים אף מיליוני שקלים, עלויות כספיות גבוהות שכאלו ביכולתן למוטט בעל מקצוע חופשי עצמאי לחלוטין ולהוות משקולת כבדה על המשך קיומו העסקי והכלכלי העתידי.

 לצערנו נוכחנו באינספור מקרים של בעלי מקצוע אשר איבדו את יכולתם לעסוק במקצוע ואת יכולתם להתפרנס בכבוד וכל זאת בשל העובדה שלא הייתה להם פוליסת ביטוח אחריות מקצועית או לחילופין שפוליסת ביטוח האחריות המקצועית אשר עמדה לרשותם, לא תאמה את צרכיהם העסקיים באופן איכותי דיו. על כן, בקרות אירוע ביטוחי בגינו נתבעו על ידי לקוחותיהם, הם נאלצו להתמודד לבדם מבחינה כלכלית מול ההשלכות הנלוות והדבר הוביל אותם לקריסה והתמוטטות מוחלטת.

  צרו עמנו קשר עוד היום לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית ההולמת במדויק את צרכיכם!

ביטוח עסק

0 / 5. 0