מתוקף עבודתם השוטפת והיומיומית, באים במגע העובדים הסוציאליים, עם אוכלוסיות מגוונות, בגילאים שונים, ונתקלים בסיטואציות אישיות מורכבות מאוד. פעמים רבות נדרש העובד הסוציאלי לספק מענה כלשהו פיזי או נפשי בשטח, הן לילדים והן למבוגרים. לשם כך, חשוב מאוד כי יהיה לו ביטוח אחריות מקצועית לעובד סוציאלי.

ביטוח אשר יעניק כיסוי משפטי במקרה בו פעולה שביצע העובד הסוציאלי או עצה מקצועית שנתן או חוות דעת שכתב תשפיע באופן שיגרום נזק פיזי, נפשי או רכושי למי מהאנשים עמם הוא בא במגע.

ביטוח אחריות מקצועית בעבודה הסוציאלית

תחום העבודה הסוציאלית הינו רגיש מאוד. פעמים רבות מדובר בחיי אדם, בין אם אינדיווידואליים ובין אם משפחות, אשר נמצאים בנקודה בעייתית ומתמודדים עם סוגיות מורכבות במציאות היומיומית שלהם. העובד הסוציאלי הוא האדם המספק מענה בשטח בפועל, ולעיתים עליו להחליט החלטות קשות על בסיס מערך הנתונים הנפרש בפניו, ביטוח אחריות מקצועית לעובד סוציאלי יספק לו את השקט הנפשי הנדרש בעת קבלת החלטות במסגרת עבודתו ללא חששות.

ביטוח לעסקים בצורתו הסטנדרטית אינו כולל ביטוח אחריות מקצועית, וחשוב לקחת זאת בחשבון. נדרשת פוליסה ייעודית המותאמת עבור העובד הסוציאלי והיקף פעילותו בהתאם לאוכלוסיות עימן הוא בא במגע.

ביטוח אחריות מקצועית לעובד סוציאלי והתאמתו לתחום העיסוק

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית למי שמתפקד כעובד סוציאלי הבא במגע עם תינוקות וגני ילדים, תהיה שונה מפוליסה המותאמת עבור עובד סוציאלי בשירות בתי הסוהר, זאת מכיוון שבסיס קבלת ההחלטות ואופן ההתנהלות היומיומית הינם שונים בתכלית.

עובד סוציאלי מוגדר על פי חוק כעוסק בתחום פרא רפואי. על כן, כאשר מדובר בעובד סוציאלי המעניק שירות כעצמאי במגזר הפרטי, הוא עשוי להיות חשוף לתביעות בגין רשלנות וגרימת נזק פיזי, נפשי או רכושי למי מלקוחותיו/מטופליו. גם העובד הסוציאלי המקצועי והמיומן ביותר, עשוי לקבל החלטה או לבצע פעולה באופן רשלני אשר יוביל למחדל ולגרימת נזק. מכיוון שפעמים רבות תוצאת פעילותו של העובד הסוציאלי היא אינה חד משמעית, ישנו מקום רב לפרשנות מצד המטופל/לקוח, בשל כך האפשרות לאי שביעות רצון או לחילופין תחושת עוול/נזק שנגרם עשויות במהרה להוביל לתביעה משפטית בגין רשלנות/הזנחה.

על כן, חייב העובד סוציאלי לוודא כי באמתחתו ביטוח אחריות מקצועית לעובד סוציאלי, המותאם עבור צרכיו המקצועיים באופן מדויק.

ניתן להרכיב פוליסת אחריות מקצועית אשר תעניק כיסוי לגרימת נזק ישיר ו/או עקיף הן למטופל/לקוח והן לגורמי צד שלישי מטעמו, וזאת בשל כל פעולה או קבלת החלטה מקצועית מטעם איש המקצוע.

יש לתת את הדעת לעובדה כי פוליסת ביטוח לעסק קטן בשונה מפוליסת ביטוח דירקטורים אינה מעניקה כיסוי לסעיף אחריות מקצועית של העובד הסוציאלי ולפנות לגורם ביטוחי מקצועי ומוסמך, לצורך בניית פוליסה מקיפה וטובה.

עובד סוציאלי עצמאי? פנה אלינו עוד היום ונדאג לספק לך ליווי וייעוץ מקצועיים באופן אישי. כל תוכל להיות רגוע ולהמשיך לעבוד בראש שקט וללא דאגות מיותרים.

ביטוח אחריות מקצועית לעסקים

0 / 5. 0