חשמלאים? מספקים שירותי חשמל? וודאי הנכם מודעים לשלל הסיכונים הנלווים לביצוע עבודתכם היומיומית. שלל תרחישי אסון העשויים לקרות ברגע אחד של פזיזות או היסח הדעת או או גורם אחר שאינו תלוי בכם כלל ועיקר. ביטוח אחריות מקצועית לחשמלאים, נועד על מנת לספק לכם את מעטפת ההגנה הביטוחית ואת הכיסוי המדוייק עבור צרכי הביטוח שלכם. ולהבטיח מעל לכל ספק שבמקרה של תאונה מצערת, תהיו אתם מכוסים בביטוח אחריות מקצועית איכותי.

אם כך, ביטוח מקצועי להנדסאים לא מכסה?

חשוב לציין כי גם אם הנכם עובדים בפרוייקט קבלני, תחת מהנדס מפקח, אשר יש לו ביטוח מקצועי  למהנדסים, עדיין, עליכם לבטח עצמכם בנפרד, בביטוח אחריות מקצועית לחשמלאים, על מנת לוודא באופן אחראי שהנכם מוגנים לחלוטין.

ביטוח אחריות מקצועית – למען הסר ספק

העיסוק בחשמל הינו עיסוק מסוכן, וריבוי האפשרויות  להפגע הופך את התמונה למורכבת הרבה יותר, כבלים חשופים, מים, פגעי מזג האוויר, גיצים, חיכוך, כל אחד ואחד מהגורמים הללו ועוד רבים נוספים עשוינלהוביל לשרשרת התרחשויות מצערת, פגיעות קשות וחלילה אובדן חיים. ביטוח אחריות מקצועית לחשמלאים יעניק לכם מטריית הגנה מלאה ואיכותית בדיוק עבור האירועים הללו, ויבטיח את המשכיותכם העסקית במקרה של אירוע שכזה.

ביטוח אחריות מקצועית יעניק כיסוי במקרה בו בעקבות פעולה שבצעתם נגרם נזק כלשהו לאדם, נזק פיזי, נזק נפשי או נזק רכושי. האחריות הביטוחית הינה גם עבור גורמי צד ג' העשויים להנזק. הכיסוי ניתן נעבור תביעה משפטית על רקע הפגיעה, כיסוי הוצאות משפטיות והוצאות בית משפט שוטפות, כולל פסיקת בית המשפט ותשלומי פיצויים. כמו כן יש פיצוי אובדן ימי עבודה והכנסות וכיסוי הוצאות הגנה משפטית והוצאות תקשורת באם נגרם נזק תדמיתי בעקבות האירוע הביטוחי.

מה כוללת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לחשמלאים –

  • כיסוי תביעות משפטיות בגין פגיעות פיזיות, נפשיות או רכושיות.
  • כיסוי פיצויים במידה וייקבעו על ידי בית המשפט.
  • כיסוי בגין תביעות צד שלישי.
  • כיסוי הוצאות פגיעות מוניטין, יחסי ציבור ותקשורת.
  • אפשרות לשילוב כיסוי ביטוח חבות המוצר

בין אם אתם חשמלאים, הנדסאי חשמל או מהנדסי חשמל, הקפידו לוודא כי ברשותכם פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מהימן ומקיף.

האם יש לתת התייחסות לפרטים נוספים?

בעת עריכת פוליסת האחריות המקצועית, יש לתת את הדעת על כיסוי בגין נזק אשר נגרם בעקבות ביצוע עבודת חשמל כלשהי, או על כיסוי בגין נזק אשר נגרם בשל מוצר פגום, אשר בעקבות השימוש בו נגרמו נזק עם פגעה כלשהי, לדוגמה כבלים תקולים, או מתג מקצר, במקרה שכזה רצוי כי ביטוח אחריות המקצועית שלכם יכיל גם ביטוח משרד וביטוח חבות המוצר, באופן שכזה תהיו מכוסים גם בעת אירוע ביטוחי על רקע של שימוש במוצר פגום.

קבוצת הביטוח גור, תעמיד לרשותכם את טובי היועצים בתחום, אשר יסייעו לכם בהרכבת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לחשמלאים, שתהווה עבורכם מקור של שקט אינסופי הנדרש לכם בביצוע עבודתכם השוטפת.

ביטוח אחריות מקצועית לחשמלאים במיוחד

0 / 5. 0